Rymdcenter hjälper företag

Rymdbranschen är inne i en brytningstid. Kvarken Space Center säkerställer att den nya rymdekonomin kommer de lokala företagen till nytta.

IDÉ: Innovationer kring rymddata

Kvarken Space Center är ett innovationscenter kring rymdekonomi där finska, svenska och norska forskare samarbetar med företag och skolor runt Kvarken. Centret är verksamt i Vasa och är underställt Vasa universitet.

”Sverige och Norge har traditionell rymdindustri, såsom raketutveckling och raketuppskjutningar. Finland i sin tur är verksamt i den nya rymdekonomin. Vi koncentrerar oss på satelliter för den jordnära rymden och hur vi kan utveckla tjänster och innovationer utifrån de data de samlar”, förklarar professor Heidi Kuusniemi som leder rymdcentret.

Det är inte längre bara statliga aktörer som skickar upp teknologi till rymden. Det finns små kommersiella bolag som till exempel bygger satelliter och köper bärraketskjuts till dem av andra kommersiella aktörer. Det är möjligt tack vare att teknologin har gått framåt och blivit billigare.

Även rymdcentret har sin egen satellit som är stor som ett mjölkpaket. Den ska upp till sin omloppsbana i år, och dess data ska vara tillgängliga för hela forskarvärlden.

”En bärraket kan ta tiotals eller till och med hundra satelliter till rymden på samma gång”, säger doktorand Jaakko Yliaho som är laboratorieingenjör på rymdcentrumet och även arbetar på Vasa Elnät.

EFFEKT: Nytta för många branscher

Centret hjälper företagen i regionen att nyttiggöra rymddata i affärsverksamheten och utöka sin verksamhet. Rymdcentret är med i flera projekt. Ett av dem är Europeiska rymdorganisationen ESA:s företagsaccelerator i Finland som hjälper uppstartsföretag inom rymdbranschen att få finansiering och europeiska samarbetspartners.

”Det finns en hel del företag inom rymdbranschen i Finland. Använder ett företag sig av till exempel kartinformation så är det per definition ett rymdföretag”, säger Kuusniemi.

Utifrån satellitdata kan man prognostisera hur mycket vind- och solenergi som kommer att vara tillgänglig eller följa vatten- eller luftkvalitet. Digital infrastruktur och delvis även datakommunikation bygger på satellitdata. Med hyperspektrala kameror kan man mäta klorofyllhalter och forska på växtlighet.

Finska Solar Foods, som tillverkar protein av luft, är ett exempel på alumnföretag från ESA:s finska företagsaccelerator. Dess innovation kan mätta munnar inte bara på jorden utan även på långa rymdresor.

”Rymdteknologin kan även utnyttjas i vardagstillämpningar. Det tycker jag är en intressant väg”, säger Yliaho.

Rymdcentret samarbetar också aktivt med läroinrättningar. Det anordnar kurser kring rymdtemat och koordinerar, som enda i Finland, tillsammans med amerikanska rymdorganisationen NASA årligen ett kodarmaraton där studerande utvecklar lösningar på uppgifter som NASA tagit fram.

FRAMTID: Fler aktörer i rymdnätverket

Kvarken Space Center är inne i en stark tillväxtfas. Det ger ut vetenskapliga artiklar i rask takt, deltar i kodarmaraton och har välbesökta kurser. Målsättningen är att det uppstår allt fler nya företag som utnyttjar rymddata eller är verksamma i rymdindustrin.

”Det finns redan ett par uppstartsföretag i vårt nätverk där vi har bidragit positivt”, säger Kuusniemi.

Rymdcentret finansieras med medel från flera olika forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt. Man hoppas på fler sådana i framtiden. Vasa är en utmärkt plats för ett rymdcenter eftersom det finns så mycket teknisk kompetens i området. Rymd- och energibranscherna kompletterar varandra, anser Kuusniemi.

”Till exempel spelar solenergitekniken en viktig roll i satelliter.”

Text: Elina Vironen
Foto: Linus Lindholm

Kvarken Space Center

  • Ett Vasabaserat innovationscenter för rymdekonomi och underställt Vasa universitet.
  • Hjälper företag runt Kvarken att utnyttja rymddata i sin verksamhet och utbildar studerande och experter.
  • Fick sin början i ett EU-finansierat nordiskt samarbetsprojekt som pågick under åren 2019–2022.
  • Verksamheten är projektfinansierad, men målsättningen är att den blir permanent.
Fenomen

Ett hem för många generationer

Läs mer
Fenomen

Rymdcenter hjälper företag

Läs mer
Hållbarhet

Återvinning av rotorblad från vindkraftverk går framåt

Läs mer
Aktuellt

Finansbranschen vill skydda naturen: “När naturen mår bra blomstrar även affärerna”

Läs mer
Aktuellt

Potatis- och purjolökssoppan värmer mitt i vintern

Läs mer
Aktuellt

Energieffektivitet i gamla hus: 4 tips för ett energisnålare hus!

Läs mer
Aktuellt

Nyfikenhet för framåt

Läs mer
På fritiden

Backörnarna från Vörå: “Det bästa är att flyga!”

Läs mer
Marknadsöversikt

Elmarknadsöversikt: våren 2024

Läs mer
Aktuellt

Effektivt sparande

Läs mer
Aktuellt

Fjärrvärme ur spillvärme

Läs mer
Aktuellt

Viktigt att få vara ofullständig

Läs mer