Producerar du egen el år 2035?

På framtidens elmarknad kommer konsumentpriset att variera beroende på om tillgången på el är stor eller liten.

Den finländska elmarknaden har kommit till en viktig vändpunkt. Forskardoktor Lauri Kumpulainen vid Vasa universitet har en vision om vad som är på kommande. Tillsammans med andra experter inom energibranschen har han i projektet Roadmap 2025 funderat på hur den finländska elmarknaden och elnätet kommer att fungera år 2035.

Projektet tog ställning till hur man i Finland kan skapa ett elsystem som reagerar flexibelt på tillgång och efterfrågan och som håller för krissituationer.

Kunden flexar med hjälp av automation

Produktion som varierar och är beroende av vädret ökar prisvariationerna på el. I partihandeln med el varierar priset enligt tillgång och efterfrågan, och i framtiden kommer även mindre konsumenter i allt större utsträckning att med hjälp av sina egna vanor kunna påverka hur mycket de betalar för elen.

Systemen för fastighetsautomation blir allt mer sofistikerade och vanliga. De sköter en del av den flexibla efterfrågan som är förutsättningen för ett flexibelt elsystem. Men marknaden kommer också att få nya aktörer som tar hand om flexibiliteten för den enskilde konsumentens räkning.

– En sådan aktör kan till exempel bestämma att varmvattenberedarna hos de 10 000 hushåll den representerar kopplas av för en viss tid för att minska konsumtionstoppen, skisserar Kumpulainen.

I framtiden är allt fler konsumenter även producenter som säljer exempelvis den solenergi de producerar. Det uppstår aktörer som representerar grupper av små producenter på marknaden.

Betydelsen av ett fungerande elnät förstärks

Elnäten utgör även i framtiden ryggraden i ett fungerande och flexibelt elsystem. De möjliggör en fungerande elmarknad.

– Elnätens tillförlitlighet blir allt viktigare eftersom vi i framtiden är allt mer beroende av el, påpekar Kumpulainen.

Och trots att allt fler konsumenter även blir producenter, gör Finlands geografiska läge enligt Kumpulainen att de flesta även i framtiden vill få sin el via elnät som upprätthålls av ett elbolag.

Så ser framtiden ut:
  • El lagras bland annat i batterier.
  • Avgiften för elöverföringen baserar sig allt mer på effekten.
  • Flexibel efterfrågan av el blir vanligare och automatiseras.
  • Trafiken blir allt mer elektrifierad.
  • De mångsidiga strukturerna för produktion bibehålls i Finland. Allt mer energi utvinns med solkraft. Solpaneler integreras i byggnaderna

Text: Anne Kytölä
Illustration: BSTR Luova Konttori Oy