Mari K. Niemi: Fira dina misstag!

Kreativiteten blomstrar i en omgivning där man får experimentera och misslyckas. I ett företag där man inte får göra tabbar föds heller inga innovationer. Så tänker direktören för nya InnoLab vid Vasa universitet Mari K. Niemi.

Tänker du att innovationer är endast för ingenjörer, eller att man ska vara en Oppfinnar-Jocke för att skapa nytt? Det tankesättet vill Mari K. Niemi, 43, direktör för forskningsplattformen InnoLab vid Vasa universitet, utmana. Att innovera tillhör alla.

Niemis hjärtesak är att uppmuntra forskare att kraftfullare ta itu med utmaningar i samhället och få till stånd förändringar i stället för att bara analysera dem. InnoLab för ihop forskare från olika områden till samma bord och bjuder också in näringslivet. Niemi är övertygad om att de största snilleblixtarna föds ur ett samarbete.

”Innovationer är alltid också världsförbättring på sitt sätt – man gör någonting bättre än förr eller hittar en lösning på ett problem.”

Niemis senaste fascination är micro solar dome eller en mikrokupollampa som för in solljus i kåkarna i Indiens slumstäder och ger barnen möjlighet att göra sina läxor också på kvällen. Idén såg dagens ljus när en indisk expert på förnybar energi under sitt Finlandsbesök såg några kupolformade takfönster.

Det kan uppstå något nytt när man för samman helt olika människor.

En humanist och en programmerare talar kanske inte samma språk med en gång, men viktigare är, tycker Niemi, att identifiera det som de har gemensamt: en vilja att lösa samma problem.

”Människan lär sig nya saker i en växelverkan. När vi har att göra med människor som kan helt andra saker än vi, öppnar sig vår egen värld bredare.”

Viktigast i ett teamarbete är att tillåta andra att ha olika tankar. Det är okej att vara kritisk, men inte fördomsfull.

”Att jag inte förstår med en gång kan snarare visa min trångsynthet än att den andra har fel.”

Både universitet och företag vill nå resultat, men man skjuter inga mål om man bara håller hårt i klubban. Arbetet ska vara målmedvetet, men kreativitet kräver också frihet.

Niemis teser lyder: bort med rigid planering, stel marschordning och attityden “så har vi alltid gjort”. Man ska inte förälska sig för mycket i ramar och strukturer. Kreativitet lever och frodas i en omgivning där man får prova sig fram, gå vilse och misslyckas. En organisation som inte tål misstag skapar inte heller något nytt. Blir det en miss ska man lära sig av den och inte fråga efter vem som gjorde fel.

”Det är skäl att fira såväl egna som andras misstag: då har ni ju fått värdefull information om vad som inte fungerar för att lösa ert problem.”

Ett innovativt sinne frodas när man är modig, lekfull och vågar bryta gamla mönster. Ibland lönar det sig att ta ett djärvt kliv in i en obekvämlighetszon. Eller bara göra ingenting ett tag.

”Jag rekommenderar uttråkning. De som har ett hektiskt tankearbete ska också ha tid för att inte göra något målinriktat. Ofta faller pusselbitarna på plats just då när man låter tankarna vandra.”

Önskar man ge näring åt sin innovationsförmåga finns det en sak framför alla andra: nyfikenhet.

”Intressera dig för saker som inte har någonting med din värld att göra. Då utsätter du dig för nya människor och situationer. Du kan börja med att äta lunch tillsammans med en kollega vars arbete du inte vet någonting om.”

Text: Anne Luhtala
Bild: Mikko Lehtimäki