Experterna avslöjar: det här gör arbetet meningsfullt

Vad är det som gör vårt arbete meningsfullt? Så här tänker experterna!

Många nöjer sig inte med att gå till jobbet och få lön. Vi talade med några arbetslivsexperter för att ta reda på vad det är som gör jobbet meningsfullt.

Forskningsprojektet Nuoret onnistuneesti työelämään (Lyckad väg för unga till arbetslivet), som Arbetshälsoinstitutet och Ilmarinen genomförde 2019, visade att det viktiga för ungdomarna i arbetslivet är att utveckla sig själva och sitt arbete, men den önskan går inte alltid ihop med verkligheten.

Demos Helsinki i sin tur hänvisar i sin scenarierapport Työ 2040 (Arbete 2040) till en undersökning från 2011–2012 där det framgår att på det globala planet känner bara 13 procent av arbetarna engagemang för sitt arbete och är bundna till sitt arbete på ett positivt sätt. I Finland uppgår andelen engagerade till 35 procent.

Betydelsen av arbetets meningsfullhet kan synliggöras genom att räkna ut dess värde.

I Storbritannien har man beräknat att likgiltigheten i arbetet kostar upp till 50–70 miljarder euro årligen i form av minskad produktivitet.

I framtiden blir arbetets inverkan på till exempel klimatet och miljön allt viktigare. I varje bransch måste vi tänka på hur resurserna ska kunna utnyttjas förnuftigare. Då får arbetet mening genom att saker och ting görs smartare och bättre än förr.

Forskarna Frank Martela och Anne Birgitta Pessi skriver i en artikel som kom ut ifjol om vad som gör arbetet meningsfullt. Det kan vara via att arbetet har ett välgörande ändamål eller är självförverkligande. Somliga njuter av sitt arbete eftersom det ger ett mervärde: de vårdar eller undervisar andra människor, skapar ny teknologi som gagnar samhället eller hjälper andra människor att försvara sina rättigheter.

Andra upplever meningsfullhet i att de kan ge världen en bit av sig själva.

Johannes Koponen från Demos Helsinki menar att människor behöver något meningsfullt att göra, även om det inte alltid är traditionellt lönearbete. En basinkomst räcker ofta inte, utan människan måste få känna sig delaktig i samhället på ett meningsfullt sätt. Meningen kan upplevas i många slags aktiviteter.

”Undersökningar visar att det hela tiden känns dåligt att vara arbetslös, även om vi vänjer oss vid nästan alla andra livsförändringar. Känslan av meningsfullhet kommer ändå inte bara av att vistas på arbetsplatsen, utan man ska också ha något vettigt att göra”, säger Koponen.

Text: Terhi Hautamäki

Aktuellt

Ekohotellet valde förnybar fjärrvärme: “Klimatgarantin utgör ett utmärkt komplement till våra företagskunder”

Läs mer
Aktuellt

Att bli förtjust producerar elektricitet på huden: “Mina känslor bekräftades av data”

Läs mer
Aktuellt

Det finns elektricitet mellan Marko och hunden Welle: ”Våra data bekräftar att människor och hundar förstår varandra”

Läs mer
Hemma

Du som flyttar – allt du bör komma ihåg i samband med flytten

Läs mer
Aktuellt

Konkurrensutsättning av elavtal – expertens bästa tips

Läs mer
Aktuellt

Studenternas bästa tips när det gäller val av el: ”Pris, vindel och att kunna sköta sina ärenden digitalt avgör”

Läs mer
Hemma

Miljövänlig el och miljövänligt boende – expertens 10 tips

Läs mer
Fenomen

Vintagelivet är kläder, lek och skattjakt

Läs mer
Aktuellt

Pekko Vehviläinen: Mätare visar vad kroppen saknar

Läs mer
På fritiden

Synpunkten: Visst känns det!

Läs mer
Fenomen

Här är arbetets nya trender

Läs mer
Fenomen

Experterna avslöjar: det här gör arbetet meningsfullt

Läs mer
Dela