Experterna avslöjar: det här gör arbetet meningsfullt

Vad är det som gör vårt arbete meningsfullt? Så här tänker experterna!

Många nöjer sig inte med att gå till jobbet och få lön. Vi talade med några arbetslivsexperter för att ta reda på vad det är som gör jobbet meningsfullt.

Forskningsprojektet Nuoret onnistuneesti työelämään (Lyckad väg för unga till arbetslivet), som Arbetshälsoinstitutet och Ilmarinen genomförde 2019, visade att det viktiga för ungdomarna i arbetslivet är att utveckla sig själva och sitt arbete, men den önskan går inte alltid ihop med verkligheten.

Demos Helsinki i sin tur hänvisar i sin scenarierapport Työ 2040 (Arbete 2040) till en undersökning från 2011–2012 där det framgår att på det globala planet känner bara 13 procent av arbetarna engagemang för sitt arbete och är bundna till sitt arbete på ett positivt sätt. I Finland uppgår andelen engagerade till 35 procent.

Betydelsen av arbetets meningsfullhet kan synliggöras genom att räkna ut dess värde.

I Storbritannien har man beräknat att likgiltigheten i arbetet kostar upp till 50–70 miljarder euro årligen i form av minskad produktivitet.

I framtiden blir arbetets inverkan på till exempel klimatet och miljön allt viktigare. I varje bransch måste vi tänka på hur resurserna ska kunna utnyttjas förnuftigare. Då får arbetet mening genom att saker och ting görs smartare och bättre än förr.

Forskarna Frank Martela och Anne Birgitta Pessi skriver i en artikel som kom ut ifjol om vad som gör arbetet meningsfullt. Det kan vara via att arbetet har ett välgörande ändamål eller är självförverkligande. Somliga njuter av sitt arbete eftersom det ger ett mervärde: de vårdar eller undervisar andra människor, skapar ny teknologi som gagnar samhället eller hjälper andra människor att försvara sina rättigheter.

Andra upplever meningsfullhet i att de kan ge världen en bit av sig själva.

Johannes Koponen från Demos Helsinki menar att människor behöver något meningsfullt att göra, även om det inte alltid är traditionellt lönearbete. En basinkomst räcker ofta inte, utan människan måste få känna sig delaktig i samhället på ett meningsfullt sätt. Meningen kan upplevas i många slags aktiviteter.

”Undersökningar visar att det hela tiden känns dåligt att vara arbetslös, även om vi vänjer oss vid nästan alla andra livsförändringar. Känslan av meningsfullhet kommer ändå inte bara av att vistas på arbetsplatsen, utan man ska också ha något vettigt att göra”, säger Koponen.

Text: Terhi Hautamäki

Aktuellt

Anslutning till elnätet

Läs mer
Energitips

Allt du behöver veta om att ladda elbilar

Läs mer
Aktuellt

Solpanelerna allt lönsammare – du får nu en större ekonomisk nytta!

Läs mer
Aktuellt

Skeppet som blev världens snackis

Läs mer
Aktuellt

Stugan för fyra årstider: 5 tips för stuglivet året runt!

Läs mer
Aktuellt

Fjärrvärmen lever och andas i takt med invånarna

Läs mer
Mat & recept

Av kärlek till kallrökt lax

Läs mer
Aktuellt

Vasa är en lysande möjlighet för batteriindustrin

Läs mer
Aktuellt

Alpackor som passion: “De har en mystisk kraft som är svår att förklara”

Läs mer
Aktuellt

Fånga nuet, tolerera osäkerheten: Positiv realism kan hjälpa!

Läs mer
Aktuellt

Johan Eriksson: En värld i förändring inspirerar till hållbara lösningar

Läs mer
Aktuellt

Grön el är ett lönsamt val för företag: LokalTapiola Österbotten valde vindel

Läs mer
Dela