Solpaneler för egnahemshus – vanliga frågor och experttipsen du inte får missa

Solenergins popularitet växer snabbt och många funderar på att skaffa solpaneler till sitt egnahemshus. Men vad är priset på solpaneler, kan de installeras på vilket tak som helst och kan man bli rik genom att sälja överskottsel? Motivas expert Teemu Kettunen svarar på de vanligaste frågorna och ger dig råd om hur du väljer rätt solelsystem för ditt hem.

Solelproduktion på ditt eget egnahemshustak – lönar det sig att skaffa solpaneler i Finland?

Solpaneler finns redan på taken till tusentals hus i Finland. Deras popularitet är ingen överraskning, eftersom solpaneler ändå producerar en del av hemmets el “gratis”.

Motivas expert Teemu Kettunen säger att solpaneler i Finland typiskt producerar el från februari till oktober. I södra Finland motsvarar den årliga produktionen från solpaneler mängden solenergi som kan produceras i norra Tyskland.

”Solpaneler kan vara en lönsam investering också i Sodankylä”, påminner Kettunen.

Han beräknar att ett solkraftverk av en typisk storlek och med en nominell effekt på 3,3 kWp i ett egnahemshus i södra Finland skulle kunna producera 2 800 kilowattimmar el per år, vilket skulle innebära besparingar på 300–350 euro på den årliga elräkningen.

“Om ett solkraftverk kostar 5 500 € och priset på el skulle stiga med 2 % varje år, skulle solpanelerna betala sig tillbaka på cirka 14 år. Och panelerna skulle ha en livslängd på över 10 år. Enligt den typiska effektsgarantin för solpaneler kommer de att producera el med en effekt på minst 80 % till och med 25 år efter installation.”

Priset på solpaneler för ett egnahemshus – är det värt att vänta på att solcellerna blir billigare?

Solpanelerna har utvecklats snabbt under de senaste åren, och samtidigt har priset sjunkit påtagligt. Många funderar nu på om det skulle vara värt att skjuta upp köpet av ett solkraftverk med tanke på att priserna kan bli ännu lägre.

Motivas Teemu Kettunen säger att prisfallet för solpaneler har blivit långsammare. Därtill påpekar han att priset på solpaneler bara är en del av totalpriset för ett solpanelsystem.

Ett solkraftverk innehåller också en växelriktare som transformerar solenergi till en lämplig form för elektriska hushållsapparater, monteringsställningar för paneler, en säkerhetsbrytare och ledningsdragningar. Till exempel en växelriktare kostar ungefär 1 500 euro. Monteringsarbetet medför också betydande kostnader.

I stället för att vänta kan det vara smartare att skaffa ett solkraftverk så snart som möjligt och hellre spara genom att producera din egen el.

 

Hur väljer du rätt solcellssystem för ett egnahemshus – varifrån lönar det sig att skaffa ett solpanelsystem?

Solpaneler säljs till exempel av elbolag, företag som är specialiserade på solpanelsystem och till och med vanliga affärer. Varifrån ska man köpa panelerna?

Enligt Kettunen är det bästa sättet att skaffa ett solkraftverk oftast att beställa det som ett nyckelfärdigt paket. På det sättet får du hjälp med dimensioneringen och placeringen av solpanelerna, och dessutom ingår även monteringsarbetet i samma paket.

”Du kan inte själv installera ett solkraftverk som ska anslutas till elnätet, eftersom endast en kvalificerad elektriker får ansluta solpanelerna till hemmets elnät”, påminner han.

När du väljer ett solkraftverk och en leverantör kan du jämföra garantiperioderna för solpanelerna, växelriktarna, monteringsställningarna och installationerna. Också responsen från andra kunder berättar något om tjänstens kvalitet, funderar Kettunen.

 

Kodinkoneiden sähkönkulutus

Elavtal till egnahemshus

Beställ ett elavtal till egnahemshus på några minuter vart som helst i Fastlandsfinland!

Dimensionering av ett solcellssystem för ett egnahemshus – hur många solpaneler behöver jag?

Enligt Kettunen är det bäst att dimensionera solcellssystemet så att du själv kan använda största delen av den el som solkraftverket producerar.

”Det skulle vara idealiskt om 80 % av den el som produceras med panelerna varje år gick till hemmets elförbrukning.”

Det är bäst att be om hjälp för dimensionering av solcellssystem från solpanelernas leverantör, som behöver information om elförbrukningen i ditt hem för att kunna göra dimensioneringen. Som kund hos Vasa Elektriska kan du hämta informationen enkelt till exempel på Online-tjänsten.

Installation och riktning av solpaneler i ett egnahemshus – är mitt tak lämpligt för solpaneler?

Solpaneler kan installeras på alla tak oavsett typ och takmaterial, för det finns lämpliga monteringsställningar för varje tak.

Det lättaste är att installera solpanelerna parallellt med takfallet – då behöver du vanligtvis inte ett åtgärdstillstånd. Men det är alltid bäst att kolla saken med den kommunala byggnadstillsynsmyndigheten.

“I de flesta fallen är takets riktning inte ett hinder för installering av solpaneler. Störst årlig produktion fås dock när panelerna är riktade söderut. Om panelerna är riktade österut och västerut, producerar de cirka 25 procent mindre el. Det är inte lönsamt att installera solpanelerna mycket mer norrut än så.”

I allmänhet är söder det smartaste alternativet, eftersom den årliga elproduktionen är högst då. Å andra sidan, om panelerna installeras söderut och västerut, producerar de el mer jämnt från morgon till kväll.

Läs också: solpaneler för företag

Försäljning av solenergi till ett elbolag – kan jag tjäna pengar med överskottsel?

Om solpanelerna producerar mer el än hemmet förbrukar, säljs överskottselen automatiskt till ditt eget elbolag. Försäljning av överskottsel avtalas med elbolaget innan solpanelerna tas i bruk.

Vanligtvis betalar elbolaget ett så kallat spotpris för den el som deras kunder säljer. Spotpriset för varje timme på dygnet sätts på den nordiska elbörsen, Nord Pool.

Enligt Kettunen lönar det sig dock inte att överdimensionera solkraftverket i avsikt att förtjäna pengar på att sälja överskottsel. Du får den fulla ekonomiska nyttan från din solenergi endast genom att använda den själv. Dessutom är det inte ännu lönsamt att lagra upp el hemma på grund av de höga priserna på batterier.

När du köper el från ett elbolag, kan elens energipris, skatter och överföring vara sammanlagt 13 cent per kilowattimme – det betyder att varje kilowattimme el som du producerar kommer att minska din elräkning med 13 cent.

“Den ekonomiska nyttan från försäljning av överskottsel kan vara ungefär tre cent per kilowattimme,” jämför Kettunen.

 

Solpaneler för ett egnahemshus – en checklista för dig som vill skaffa ett solpanelsystem

  • Solpaneler säljs till exempel av elbolag och företag som är specialiserade på solpanelsystem. Jämför leverantörernas priser, recensioner och garantier. Vasa Elektriska levererar solpaneler till företag, lantgårdar och husbolag.
  • Det enklaste sättet att skaffa ett solpanelsystem är att beställa en nyckelfärdig leverans.  Installationen får endast utföras av en expert inom elbranschen. 
  • Se till att panelerna täcks av både en avkastnings- och produktgaranti och att de uppfyller de IEC-standarder som krävs.
  • Kolla skicket på taket. Slutför eventuella takrenoveringar innan du skaffar solpaneler.
  • Fråga den kommunala byggnadstillsynsmyndigheten om du behöver ett åtgärdstillstånd för monteringen.
  • Kontakta elnätsföretaget gällande anslutningstillståndet.
  • Låt experterna ta hand om monteringen.
  • Se till att du får ett ibruktagningsbesiktningsprotokoll, ett mätprotokoll och anvisningar för hur systemet används.

 

Aktuellt

Många företag är skyldiga att installera laddplats för elbilar ännu i år

Läs mer
Fenomen

Ett hem för många generationer

Läs mer
Fenomen

Rymdcenter hjälper företag

Läs mer
Hållbarhet

Återvinning av rotorblad från vindkraftverk går framåt

Läs mer
Aktuellt

Finansbranschen vill skydda naturen: “När naturen mår bra blomstrar även affärerna”

Läs mer
Aktuellt

Potatis- och purjolökssoppan värmer mitt i vintern

Läs mer
Aktuellt

Energieffektivitet i gamla hus: 4 tips för ett energisnålare hus!

Läs mer
Aktuellt

Nyfikenhet för framåt

Läs mer
På fritiden

Backörnarna från Vörå: “Det bästa är att flyga!”

Läs mer
Marknadsöversikt

Elmarknadsöversikt: våren 2024

Läs mer
Aktuellt

Effektivt sparande

Läs mer
Aktuellt

Fjärrvärme ur spillvärme

Läs mer