Förändringar i marknaden skapar ändringar i elavtalen

De senaste åren har energibranschen utvecklats i en tydlig riktning och i en accelererande takt. Elproduktionen är på väg att bli utsläppsfri, vilket är den enda rätta riktningen.

Samtidigt varierar elpriserna mer än någonsin. Under det gångna halvåret har vi sett historiskt höga elpriser, medan priserna för bara ett par år sedan sjönk till historiskt låga nivåer.

Det handlar ändå inte om en övergående fas efter vilken vi kan återgå till en harmonisk lågprismarknad med smärre prisvariationer.

Däremot tycks verksamhetsmiljön ha förändrats för alltid, vilket gör att även energibolagen måste förnya sina produkter och tjänster.

Energisystemet får varje år en stor mängd ny väderberoende, förnybar produktion. Förnybar energi är bra och eftersträvansvärt, men dess beroende av vädret skapar en ny problematik för elsystemet. Samtidigt som de nya energiformerna byggs ut försvinner gamla kraftverk och därmed också en del av reglerkraften.

Ny, ren reglerkraft tillkommer inte lika fort. Fenomenet har en negativ effekt på elsystemets balans. Obalansen orsakar prisvariationer som vi kommer att se allt fler av i fortsättningen.

De gamla avtalstyperna är inte längre lämpade för den nya verksamhetsmiljön där variationerna är långt större än förr.

Även vi på Vasa Elektriska har vaknat till insikt om att produktutbudet behöver förnyas. De traditionella tillsvidareavtalen med stela prisändringsprocesser passar inte för den nya snabbt svängande elmarknaden, utan situationen kräver flexiblare produkter. De skulle gynna både kunden och elförsäljaren.

Det är också det vi strävar efter när vi går in för att förnya vårt produktutbud: att hitta lösningar som är fördelaktiga och flexibla för både bolaget och kunderna.

Mikael Mäkelä
energichef, Vasa Elektriska

Aktuellt

Man lär sig om energibranschen på kaffepausen

Läs mer
Mat & recept

Sommarens fräschaste drink

Läs mer
Iakttagelser

Stora frågor – små gärningar

Läs mer
Hemma

Enkla tips för att sommarstäda bilen

Läs mer
Hemma

Dagens besökskultur är avslappnad, men inte spontan

Läs mer
Aktuellt

Kommer börsel snart att följas i kvarttimmes intervaller i stället för på timbasis?

Läs mer
Marknadsöversikt

Elmarknadsöversikt: sommaren 2024

Läs mer
Aktuellt

Många företag är skyldiga att installera laddplats för elbilar ännu i år

Läs mer
Fenomen

Ett hem för många generationer

Läs mer
Fenomen

Rymdcenter hjälper företag

Läs mer
Hållbarhet

Återvinning av rotorblad från vindkraftverk går framåt

Läs mer
Aktuellt

Finansbranschen vill skydda naturen: “När naturen mår bra blomstrar även affärerna”

Läs mer