Förändringar i marknaden skapar ändringar i elavtalen

De senaste åren har energibranschen utvecklats i en tydlig riktning och i en accelererande takt. Elproduktionen är på väg att bli utsläppsfri, vilket är den enda rätta riktningen.

Samtidigt varierar elpriserna mer än någonsin. Under det gångna halvåret har vi sett historiskt höga elpriser, medan priserna för bara ett par år sedan sjönk till historiskt låga nivåer.

Det handlar ändå inte om en övergående fas efter vilken vi kan återgå till en harmonisk lågprismarknad med smärre prisvariationer.

Däremot tycks verksamhetsmiljön ha förändrats för alltid, vilket gör att även energibolagen måste förnya sina produkter och tjänster.

Energisystemet får varje år en stor mängd ny väderberoende, förnybar produktion. Förnybar energi är bra och eftersträvansvärt, men dess beroende av vädret skapar en ny problematik för elsystemet. Samtidigt som de nya energiformerna byggs ut försvinner gamla kraftverk och därmed också en del av reglerkraften.

Ny, ren reglerkraft tillkommer inte lika fort. Fenomenet har en negativ effekt på elsystemets balans. Obalansen orsakar prisvariationer som vi kommer att se allt fler av i fortsättningen.

De gamla avtalstyperna är inte längre lämpade för den nya verksamhetsmiljön där variationerna är långt större än förr.

Även vi på Vasa Elektriska har vaknat till insikt om att produktutbudet behöver förnyas. De traditionella tillsvidareavtalen med stela prisändringsprocesser passar inte för den nya snabbt svängande elmarknaden, utan situationen kräver flexiblare produkter. De skulle gynna både kunden och elförsäljaren.

Det är också det vi strävar efter när vi går in för att förnya vårt produktutbud: att hitta lösningar som är fördelaktiga och flexibla för både bolaget och kunderna.

Mikael Mäkelä
energichef, Vasa Elektriska

Aktuellt

Effektivt sparande

Läs mer
Aktuellt

Fjärrvärme ur spillvärme

Läs mer
Aktuellt

Viktigt att få vara ofullständig

Läs mer
Aktuellt

Comsel System: Smartare elanvändning

Läs mer
Aktuellt

El minskar trafikens utsläpp

Läs mer
Aktuellt

Hållbar elöverföring

Läs mer
Aktuellt

Längtan efter det analoga: filmfotografering som hobby

Läs mer
Marknadsöversikt

Elmarknadsanalys: Vintern 2023-2024

Läs mer
Aktuellt

Välkommen tillbaka, vinylskivan

Läs mer
Aktuellt

Hållbarhet utvecklas med tiden

Läs mer
Aktuellt

Likvärdighet kräver handlingar

Läs mer
Aktuellt

Säsongens favoritpasta

Läs mer