Elavtal och en svår livssituation: en närståendes död, skilsmässa eller betalningssvårigheter

Vem som helst av oss kan plötsligt hamna i en svår livssituation. Den nya livssituationen kan ge upphov till en lång lista med extra ärenden som bör skötas. Om situationen på något sätt angår ditt eller din närståendes boende är det viktigt att också elavtalet ses över.

Det kan kännas extra jobbigt att sköta ärenden när man går igenom svåra händelser i livet. Här har vi samlat några tips som vi önskar att ska hjälpa dig i en sån situation.

En närståendes död och elavtal

Efter att en närstående gått bort är det viktigt att reda ut vem som ska ta hand om den avlidna personens ärenden. Situationerna och hur man ska gå till väga med elavtalet kan variera:

 1. Änkan/änklingen bor kvar i det gemensamma hemmet. Elavtalet är på makens/makans namn.
  • Nuvarande elavtal sägs upp
  • Ett nytt elavtal görs på änkans/änklingens namn
 2. Den avlidna personens bostad står tom
  • Dödsbodelägarna befullmäktigar en av ägarna eller en utomstående person att ta hand om dödsboets ärenden. Elavtalet är ett av dessa.
  • I detta fall krävs en skriftlig fullmakt som skickas till elbolaget.

Varför är det viktigt?

Om ingen är befullmäktigad att ta hand om dödsboets ärenden måste alla ändringar angående elavtalet godkännas skriftligt av varje dödsbodelägare.

Du kan kontakta oss i alla ärenden angående dödsbo och elavtal.

Separation eller skilsmässa och elavtal

När ni flyttar isär är det viktigt att kontrollera elavtalet. Ta först reda på, på vems namn elavtalet är gjort. Namnet hittar ni till exempel på er senaste elräkning. Elavtalet kan också vara gjort på bådas namn.

 1. En av parterna blir kvar i det gemensamma hemmet när den andra flyttar ut. Elavtalet är på bådas namn eller på dess namn som flyttar ut.
  • Elavtalet sägs upp och ett nytt elavtal tecknas för den som lämnar kvar i bostaden.
 1. Båda parterna flyttar ut
  • Den som har elavtalet på sitt namn säger upp avtalet.

Varför är det viktigt?

De namn som står på elavtalet definierar vem som är ansvarig för elräkningarna. Ifall elräkningen av någon orsak förblir obetald för en längre tid och räkningen överförs till indrivningsbyrån, kan fel person hamna att ansvara för kostnaderna.

Betalningssvårigheter och elavtal

När ens ekonomiska situation av någon anledning är ostabil kan man hitta sig själv i en situation där det vållar problem att betala sina räkningar.

 1. Ifall du har problem med att betala din elräkning
  • Kontakta oss så fort som möjligt! Vi kan vid behov förlänga betalningstiden.
  • Kom ihåg att be oss flytta förfallodagen innan räkningen har förfallit.
 1. Ifall din räkning redan har överförts till indrivningsbyrån

Varför är det viktigt?

När du kämpar med betalningssvårigheter och kontaktar oss i god tid kan vi hjälpa dig och hitta en lösning som passar dig och din situation.

När du tar itu med ärendet i god tid kan du undvika att betala onödiga betalningspåminnelseavgifter.

Du kan alltid berätta om din situation för oss, vi behandlar all kundinformation med diskretion.

 

Vasa Elektriskas kundtjänst

Våra servicerådgivare hjälper dig i alla ärenden angående elavtal.

Kontakta oss!
Energitips

Energibolagen anpassar sig till situationen på marknaden

Läs mer
Mat & recept

Smaskiga bullar!

Läs mer
Aktuellt

Med hjärta för träd: “Hellre vård än fällning”

Läs mer
Aktuellt

Vården är tryggad även vid elavbrott

Läs mer
På fritiden

Fotbollsproffset som kan kundservice

Läs mer
På fritiden

Mobilen ersätter inte böcker

Läs mer
Fenomen

En stad som gör gott

Läs mer
Aktuellt

Synpunkten: Din milstolpe 2022

Läs mer
På fritiden

Ilag: Förenade av vaken

Läs mer
Aktuellt

Datahubb: Energibranschens aktörer samarbetar för smidigare kommunikation

Läs mer
Aktuellt

Priset på el är ett aktuellt samtalsämne i Finland och världen – vad är det frågan om? Vår expert svarar

Läs mer
Hemma

Laddplats för elbilen i ett husbolag – fem tips för en lyckad anskaffning

Läs mer