Elavtal och en svår livssituation: en närståendes död, skilsmässa eller betalningssvårigheter

Vem som helst av oss kan plötsligt hamna i en svår livssituation. Den nya livssituationen kan ge upphov till en lång lista med extra ärenden som bör skötas. Om situationen på något sätt angår ditt eller din närståendes boende är det viktigt att också el- eller fjärrvärmeavtalet ses över.

Det kan kännas extra jobbigt att sköta ärenden när man går igenom svåra händelser i livet. Här har vi samlat några tips som vi önskar att ska hjälpa dig i en sån situation.

En närståendes död och elavtal

Ibland är man tvungen att mitt i sitt eget sorgarbete ta hand om vardagliga ärenden. Läs här hur du sköter om elavtalsrelaterade ärenden när en närstående gått bort.

Efter att en närstående gått bort är det viktigt att reda ut vem som ska ta hand om den avlidna personens ärenden. Situationerna och hur man ska gå till väga med elavtalet kan variera:

 1. Änkan/änklingen bor kvar i det gemensamma hemmet. Elavtalet är på makens/makans namn.
  • Nuvarande elavtal sägs upp
  • Ett nytt elavtal görs på änkans/änklingens namn
 2. Den avlidna personens bostad står tom
  • Dödsbodelägarna befullmäktigar en av ägarna eller en utomstående person att ta hand om dödsboets ärenden. Elavtalet är ett av dessa.
  • I detta fall krävs en skriftlig fullmakt som skickas till elbolaget.

Vi samlade också en del vanliga frågor med svar om dösboets elavtal. Du hittar dem längre ner på denna sida.

Varför är det viktigt?

Om ingen är befullmäktigad att ta hand om dödsboets ärenden måste alla ändringar angående elavtalet godkännas skriftligt av varje dödsbodelägare. Vid behov kan du be oss skicka en modell för fullmakt gällande dödsboets energiärenden.

Du kan kontakta oss i alla ärenden angående dödsbo och elavtal.

Separation eller skilsmässa och elavtal

När ni flyttar isär är det viktigt att kontrollera elavtalet. Ta först reda på, på vems namn elavtalet är gjort. Namnet hittar ni till exempel på er senaste elräkning. Elavtalet kan också vara gjort på bådas namn.

 1. En av parterna blir kvar i det gemensamma hemmet när den andra flyttar ut. Elavtalet är på bådas namn eller på dess namn som flyttar ut.
  • Elavtalet sägs upp och ett nytt elavtal tecknas för den som lämnar kvar i bostaden.
 1. Båda parterna flyttar ut
  • Den som har elavtalet på sitt namn säger upp avtalet.

Varför är det viktigt?

De namn som står på elavtalet definierar vem som är ansvarig för elräkningarna. Ifall elräkningen av någon orsak förblir obetald för en längre tid och räkningen överförs till indrivningsbyrån, kan fel person hamna att ansvara för kostnaderna.

Ägarbyte och fjärrvärmeavtal

Fjärrvärmeavtalet skiljer sig från elavtalet, eftersom det har att göra med vem som äger fastigheten. Därför behöver man heller inte göra något åt fjärrvärmeavtalet, om fastighetens ägare förblir den samma.

Fjärrvärmeavtalet ska överföras till den nya ägaren t.ex. när

 • fastigheten i samband med arvskiftet eller bouppdelningen byter ägare
 • dödsboet säljer fastigheten
 • den part som i fall av en separation flyttar från adressen och säljer sin andel till personen som lämnar kvar i bostaden.

I fall där fastigheten kvarblir i dödsboets ägo behövs inga ändringar i fjärrvärmeavtalet. Kom ändå ihåg att meddela oss om att det är dödsboet som tar över kundförhållandet.

Varför är det viktigt?

Fjärrvärmeavtalet överförs inte automatiskt till den nya ägaren. Läs mer om ägarbyte av en fjärrvärmeanslutning.

På Vasa Elnäts webbplats kan du också läsa om ägarbyte av elanslutning.

Betalningssvårigheter och elavtal

När ens ekonomiska situation av någon anledning är ostabil kan man hitta sig själv i en situation där det vållar problem att betala sina räkningar.

 1. Ifall du har problem med att betala din elräkning
  • Kontakta oss så fort som möjligt! Vi kan vid behov förlänga betalningstiden.
  • Kom ihåg att be oss flytta förfallodagen innan räkningen har förfallit.
 1. Ifall din räkning redan har överförts till indrivningsbyrån

Varför är det viktigt?

När du kämpar med betalningssvårigheter och kontaktar oss i god tid kan vi hjälpa dig och hitta en lösning som passar dig och din situation.

När du tar itu med ärendet i god tid kan du undvika att betala onödiga betalningspåminnelseavgifter.

Du kan alltid berätta om din situation för oss, vi behandlar all kundinformation med diskretion.

 

Vanliga frågor om dödsboets elavtal

Vasa Elektriskas kundtjänst

Våra servicerådgivare hjälper dig i alla ärenden angående elavtal.

Kontakta oss!
Aktuellt

Många företag är skyldiga att installera laddplats för elbilar ännu i år

Läs mer
Fenomen

Ett hem för många generationer

Läs mer
Fenomen

Rymdcenter hjälper företag

Läs mer
Hållbarhet

Återvinning av rotorblad från vindkraftverk går framåt

Läs mer
Aktuellt

Finansbranschen vill skydda naturen: “När naturen mår bra blomstrar även affärerna”

Läs mer
Aktuellt

Potatis- och purjolökssoppan värmer mitt i vintern

Läs mer
Aktuellt

Energieffektivitet i gamla hus: 4 tips för ett energisnålare hus!

Läs mer
Aktuellt

Nyfikenhet för framåt

Läs mer
På fritiden

Backörnarna från Vörå: “Det bästa är att flyga!”

Läs mer
Marknadsöversikt

Elmarknadsöversikt: våren 2024

Läs mer
Aktuellt

Effektivt sparande

Läs mer
Aktuellt

Fjärrvärme ur spillvärme

Läs mer