Elavtal för radhus

Från oss får du el var du än bor på fastlandet. Välj bland avtalen nedan det alternativ som passar dig bäst och beställ el med det samma. Det tar bara några minuter att göra upp ett elavtal.

Elförbrukningen i radhus varierar mycket beroende på om bostaden har elvärme eller inte. För en eluppvärmd bostad varierar elfakturans storlek kraftigt under sommar- och vintertid, eftersom behovet av uppvärmning varierar.

Vasa Elektriskas elprodukter passar alla radhusboende eftersom vi har lägre priser än i medeltal i Finland. Vill du att din elräkning är förutsägbar ska du välja ett tidsbundet Klimatel-avtal med fast pris för avtalsperioden. Om du letar efter ett elavtal som är giltig tillsvidare ska du välja Börsel, Vindel eller Basel. Dessa alternativ är giltiga tills du säger upp avtalet.

4 skäl att beställa el från Vasa Elektriska

 • Nöjda kunder. Vi har redan i flera år varit på topp i EPSI Ratings kundnöjdhetsundersökning för energibranschen.
 • Investera i en grön framtid. Vi investerar ständigt i rena produktionssätt. Vi är till exempel en av Finlands största producenter av vindel.
 • Tilläggstjänster. Våra kunder har tillgång till en behändig mobilapplikation och en Onlinetjänst med vilka uppföljningen av energiförbrukningen är superenkelt.
 • Inspirerande kundförmåner. Vi erbjuder ständigt våra kunder nya kundförmåner och ett intressant läspaket: Tidningen Nette.
Så här beskriver våra kunder oss enligt kundnöjdhetsundersökningen.

Teckna ett elavtal för radhus

Så här väljer du elavtal för ett radhus

Utbudet av elavtal och elpriset kan ibland kännas förvirrande. Nedan förklarar vi hur våra elavtal skiljer sig åt så att du så enkelt som möjligt kan välja ett avtal som passar dig bäst.

Vi producerar grön el – Vindel och Klimatel är våra mest ekologiska produkter

Om du vill göra en enkel miljögärning, bli vår kund. Vi investerar ständigt i rena produktionsformer och vårt mål är att vara koldioxidneutrala i slutet av 2020-talet.

 • Vindel är ditt val om du vill ha förnybar energi. Genom att välja det gör du en miljögärning med lång påverkan, eftersom den kommer att uppmuntra oss att fortsätta investera i vindkraft i framtiden. Vindel produceras i våra egna vindkraftsparker i Finland.
 • Även Klimatel är helt kolfri el. Den produceras med kärnkraft och förnybara energikällor. Avtalet är tidsbundet.
 • Basel produceras med ett flertal olika produktionsformer.
 • Börsel är ett bra val för dig som är aktiv elanvändare. Du kan minska på din elräkning genom att följa elens prisvariationer och styra om större elförbrukning till billigare timmar.

Tidsbundet elavtal eller avtal som är i kraft tillsvidare?

Ett tidsbundet elavtal är bäst för dig om du vill ha en så förutsägbar elräkning som möjligt. I ett tidsbundet elavtal är elpriset konstant under hela avtalsperioden, så storleken på elräkningen påverkas endast av variationer i elförbrukningen.

Vid en eventuell flytt kan ett tidsbundet elavtal vanligtvis sägas upp före utgången av avtalsperioden, så du inte blir bunden av två elavtal.

 • Klimatel är vårt tidsbundna och gröna elavtal.

Ett tillsvidare gällande elavtal är ditt val om du söker en längre avtalsperiod. Det avtalet gäller tills du säger upp avtalet. Å andra sidan är du också fri att ändra dig och ändra ditt avtal när som helst med två veckors varsel.

Vi strävar också efter att hålla priset på våra tillsvidare giltiga elavtal så jämnt som möjligt. Det följer marknadspriset på el, vilket kan påverka priset på din el, antingen sänka eller höja det. Vi meddelar dig skriftligen om eventuella höjningar i tid, så att du inte behöver oroa dig för oväntade prishöjningar.

 • Vindel är ett elavtal som gäller tillsvidare, och elen produceras av förnybar el.
 • Även avtalet för Basel gäller tillsvidare.

Beställ el till ditt radhus.

Du som värmer lägenheten med el – dra nytta av mobilapplikationen

Som kund hos oss får du tillgång till Vasa Elektriskas mobilapplikation och en välfungerande Onlinetjänst som fungerar med webbläsare, och där du enkelt kan följa med din elförbrukning. Detta är intressant och prisvärd information, särskilt för dig med eluppvärmning. I applikationen

 • ser du i förväg hur stor din elräkning kommer att bli
 • följer du med hemmets elförbrukning med upp till en timmes exakthet. Du kan till exempel se hur mycket uppvärmningen av en bastu eller minskad eluppvärmning minskar din elförbrukning.
 • jämför du förbrukningen med tidigare månader och år. Detta ger intressant information åt till exempel dem som har elvärme och vill följa med hur vädret påverkar elräkningens storlek.
 • markerar du nya inköp av elektriska apparater och följa deras inverkan på elförbrukningen i ditt hem.

Läs mer om applikationen och vår Online-tjänst

Så tecknar du ett elavtal på webben

Elavtalet kan tecknas online 24/7. Det tar bara några minuter.

Logga in i tjänsten med dina nätbankskoder och ange dina basuppgifter såsom ditt namn och adressen där du vill teckna ett nytt elavtal. Vi säger upp det gamla elavtalet å dina vägnar och gör upp ett nytt avtal åt dig. Om du flyttar gäller dock ett undantag: då kommer vi bara att säga upp ditt gamla elavtal på din begäran, eftersom du kan ha flera avtal i kraft samtidigt.

Du måste också välja vilket mätningssätt som är ibruk på adressen. Här får du hjälp med att välja rätt mätningssätt.

Om du flyttar ska du teckna ett elavtal två veckor innan flytten. Således hinner vi koppla på elen, och du blir inte tvungen att betala ditt lokala elnätsbolag för snabbkoppling.

Behöver du el genast? Om du fick bråttom, finns det ingen orsak till oro – du kan ringa vår kundtjänst så hjälper vi dig att få elen påkopplad så snabbt som möjligt.

Läs mer: Elavtal genast

Vad består elräkningen för ett radhus av?

Med elräkning avses ofta en energiavgift, det vill säga den del av elräkningen där du betalar för elenergin du använder (cent/kWh) och en månatlig basavgift (euro/månad). För detta betalar du till din elförsäljare.

Den andra delen av elräkningen är en överföringsavgift som du betalar till ditt lokala elnätsbolag. Överföringsavgiften används för underhåll och reparation av elnätet. Därtill betalar du skatt på både elenergi och elöverföring.

Om din elförsäljare och ditt elnätsbolag råkar vara samma aktör betalar du allt det ovanstående med en enda räkning. Så om du bor inom Vasa Elnätsområde och är kund hos oss får du en enda faktura.

Kunder som bor på andra håll i Finland får sin elenergiräkning av oss. Överföringsavgiften betalas fortfarande till det lokala nätbolaget med annan faktura. Det påverkar inte priset på din el. Du kan beställa el från Vasa Elektriska till hela Finland till ett lägre pris än marknadspriset i genomsnitt.

Teckna ett elavtal

6 enkla knep: så här minskar du på radhuslägenhetens elräkning

 • Beställ el hos oss, då våra priser i genomsnitt är billigare än priserna i Finland.
 • Konkurrensutsätt alltid ditt avtal när du flyttar eller när ditt tidsbundna avtal går ut. Det lönar sig att med några års mellanrum konkurrensutsätta även sådana avtal som är giltiga tillsvidare.
 • Spara 5 procent av dina kostnader för elvärme genom att sänka uppvärmningen med en grad.
 • Använd bastun på ett smart sätt. En energieffektiv bastutemperatur ligger på omkring 70–80 grader. Restvärmen räcker för att torka bastun, så stäng av bastuugnen efter att du badat klart.
 • Minska din energiförbrukning med 30 procent: värm ditt förbrukningsvatten till 55 grader istället för 80 grader.
 • Skaffa en luftvärmepump vid sidan av elvärme. I bästa fall kan den producera upp till tre eller fyra gånger så mycket värme som den använder el.

Du hittar en utförlig guide om elförbrukning och energibesparing i ett radhus här.

Beställ el hem!

Vanliga frågor om elavtal