Synpunkten: Gemensam oro för elpriset

Mitt sätt att närma mig svåra saker är att skaffa så mycket information som möjligt. När kriget i Ukraina bröt ut var jag på semester och följde livesändningar om händelserna i krigszonen och reaktionerna på dem på olika håll i världen. Inte det ideala sättet att semestra, kan man tycka. Men mig gav det ett lugn i sinnet

Det gav också en liten tröst och en känsla av trygghet i den tröstlösa situationen att se den enighet med vilken västvärlden fördömde kriget och införde sanktioner mot angriparen. Jag kunde lägga rädslan för att kriget skulle nå Finland åt sidan och koncentrera mig på saker som är meningsfulla för mig.

På samma sätt närmar jag mig oron för de kommande elpriserna, hur stora elräkningarna kommer att bli och hur konsumenterna ska kunna klara av dem. Information finns det ingen brist på. Prognoserna ändrar ständigt, och produktutbudet och priserna därefter.

Medierna fylls dagligen av synpunkter ur ett eller annat perspektiv. Folk är oroliga.

Den här gången finner jag ett lugn i att oron är gemensam. Man arbetar för fullt på olika håll för att hitta sätt att lösa problemet och överbrygga situationen.

I regeringens budgetproposition för 2023 föreslås ett flertal åtgärder som stöder konsumenternas köpkraft och kompenserar de stigande elpriserna. Inom branschen är man i full fart med att leta efter sätt att motarbeta hoten och säkerställa fortsatta investeringar för en fossilfri framtid.

Till våra kunder som kämpar med sin oro vill jag säga att om du får betalningssvårigheter så kontakta oss så tidigt som möjligt. Det ger oss bättre möjligheter att hitta en lösning.

Vi för vår del har förberett oss på att under kommande vinter stötta våra konsumentkunder genom att vid behov ingå betalningsavtal.

Vi ger också råd, även i den här tidningen, om hur man kan ändra sin elförbrukning och därmed minska sin elräkning. Nu är det viktigt att spara energi.

Arja Rosing

ekonomidirektör, Vasa Elektriska

Aktuellt

El minskar trafikens utsläpp

Läs mer
Aktuellt

Hållbar elöverföring

Läs mer
Aktuellt

Längtan efter det analoga: filmfotografering som hobby

Läs mer
Marknadsöversikt

Elmarknadsanalys: Vintern 2023-2024

Läs mer
Aktuellt

Välkommen tillbaka, vinylskivan

Läs mer
Aktuellt

Hållbarhet utvecklas med tiden

Läs mer
Aktuellt

Likvärdighet kräver handlingar

Läs mer
Aktuellt

Säsongens favoritpasta

Läs mer
Aktuellt

Kaninhoppningens budbärare

Läs mer
Aktuellt

Energieffektivitet – vad betyder det och hur kan man förbruka energi på ett så effektivt sätt som möjligt?

Läs mer
Marknadsöversikt

Elmarknadsanalys: Hösten 2023

Läs mer
Hemma

Solkraftverk för egnahemshus – producera el själv

Läs mer