Hans-Alexander Öst: Utvecklingsarbete gynnar kunden

Vasa Elektriska fick en utvecklingsdirektör i februari. Hans-Alexander Öst tycker det viktigaste är att utvecklingsarbetet gynnar kunden och vilar på hållbar grund. Vi ställde tre frågor till honom för att höra mer.

1 Vad ingår i en utvecklingsdirektörs arbetsbeskrivning?

”Att utveckla nya produkter, tjänster och interna processer samt att verkställa företagets strategi. En mycket viktig uppgift är också att skapa förutsättningar för ett ännu starkare samarbete med till exempel universiteten och med företagen i Vasa energikluster. Vasa Elektriska kan erbjuda fler praktikplatser till studerande och till exempel en pilotplattform för produkter från traktens företag.

Utvecklingsarbetet ligger mig varmt om hjärtat: jag har tidigare varit med och utvecklat bl.a. Wärtsiläs affärsverksamhet.”

2 Varför behövs en utvecklingdirektör just nu?

”Andelen av grön och förnybar energi ökar. Det innebär nya möjligheter men också utmaningar. Tillgång till sol- och vindenergi varierar, vilket ställer stora krav på hela elsystemets flexibilitet. I vår utvecklingsorganisation söker vi efter lösningar på bl.a. dessa frågor.

Digitalisering och allt bättre tillgång till data har medfört nya möjligheter för branschen. Vi planerar ett energisystem som gör det möjligt att optimera hela processen från produktion till kundens elkonsumtion. På det sättet kan vi erbjuda bästa möjliga energipris. Vi kommer också att tillvarata alla förmåner som digitaliseringen medför, bl.a. maskininlärning och artificiell intelligens.”

3 Vilka nyheter kommer kunderna att se?

”Vi arbetar på Vasa Elektriskas mobilapp, där kunden kan följa sin egen elförbrukning och få information om felsituationer, men också meddela om eventuella fel. Den är som vår
Onlinetjänst, men ryms i fickan. Jag är övertygad om att appen hjälper oss att i  framtiden erbjuda allt bättre produkter och tjänster.”

Namn: Hans-Alexander Öst
Arbete: utvecklingsdirektör
Utbildning: diplomingenjör
Familj: hustru och barn på 2 och 5 år
Fritidsintressen: samvaro med familjen, motion och hemelektronik

Den här artikeln kan också läsas i vår kundtidning Nette.

Text: Elina Vironen
Bild: Kasper Dalkarl

Aktuellt

Anslutning till elnätet

Läs mer
Energitips

Allt du behöver veta om att ladda elbilar

Läs mer
Aktuellt

Solpanelerna allt lönsammare – du får nu en större ekonomisk nytta!

Läs mer
Aktuellt

Skeppet som blev världens snackis

Läs mer
Aktuellt

Stugan för fyra årstider: 5 tips för stuglivet året runt!

Läs mer
Aktuellt

Fjärrvärmen lever och andas i takt med invånarna

Läs mer
Mat & recept

Av kärlek till kallrökt lax

Läs mer
Aktuellt

Vasa är en lysande möjlighet för batteriindustrin

Läs mer
Aktuellt

Alpackor som passion: “De har en mystisk kraft som är svår att förklara”

Läs mer
Aktuellt

Fånga nuet, tolerera osäkerheten: Positiv realism kan hjälpa!

Läs mer
Aktuellt

Johan Eriksson: En värld i förändring inspirerar till hållbara lösningar

Läs mer
Aktuellt

Grön el är ett lönsamt val för företag: LokalTapiola Österbotten valde vindel

Läs mer
Dela