Hans-Alexander Öst: Utvecklingsarbete gynnar kunden

Vasa Elektriska fick en utvecklingsdirektör i februari. Hans-Alexander Öst tycker det viktigaste är att utvecklingsarbetet gynnar kunden och vilar på hållbar grund. Vi ställde tre frågor till honom för att höra mer.

1 Vad ingår i en utvecklingsdirektörs arbetsbeskrivning?

”Att utveckla nya produkter, tjänster och interna processer samt att verkställa företagets strategi. En mycket viktig uppgift är också att skapa förutsättningar för ett ännu starkare samarbete med till exempel universiteten och med företagen i Vasa energikluster. Vasa Elektriska kan erbjuda fler praktikplatser till studerande och till exempel en pilotplattform för produkter från traktens företag.

Utvecklingsarbetet ligger mig varmt om hjärtat: jag har tidigare varit med och utvecklat bl.a. Wärtsiläs affärsverksamhet.”

2 Varför behövs en utvecklingdirektör just nu?

”Andelen av grön och förnybar energi ökar. Det innebär nya möjligheter men också utmaningar. Tillgång till sol- och vindenergi varierar, vilket ställer stora krav på hela elsystemets flexibilitet. I vår utvecklingsorganisation söker vi efter lösningar på bl.a. dessa frågor.

Digitalisering och allt bättre tillgång till data har medfört nya möjligheter för branschen. Vi planerar ett energisystem som gör det möjligt att optimera hela processen från produktion till kundens elkonsumtion. På det sättet kan vi erbjuda bästa möjliga energipris. Vi kommer också att tillvarata alla förmåner som digitaliseringen medför, bl.a. maskininlärning och artificiell intelligens.”

3 Vilka nyheter kommer kunderna att se?

”Vi arbetar på Vasa Elektriskas mobilapp, där kunden kan följa sin egen elförbrukning och få information om felsituationer, men också meddela om eventuella fel. Den är som vår
Onlinetjänst, men ryms i fickan. Jag är övertygad om att appen hjälper oss att i  framtiden erbjuda allt bättre produkter och tjänster.”

Namn: Hans-Alexander Öst
Arbete: utvecklingsdirektör
Utbildning: diplomingenjör
Familj: hustru och barn på 2 och 5 år
Fritidsintressen: samvaro med familjen, motion och hemelektronik

Den här artikeln kan också läsas i vår kundtidning Nette.

Text: Elina Vironen
Bild: Kasper Dalkarl

Aktuellt

Hur kan jag minska mitt klimatavtryck?

Läs mer
Aktuellt

Ellösningar på bygget

Läs mer
Aktuellt

Anta utmaningen – gör någon glad!

Läs mer
Aktuellt

Pilotprojektet röjer bort riskträd

Läs mer
Fenomen

Extrema väderfenomen sätter elnätet på prov

Läs mer
Mat & recept

Fajitas i finsk stil

Läs mer
Aktuellt

En bransch i förändring kräver nya lösningar

Läs mer
Energitips

Elförbrukningen i höghus – vad består den av?

Läs mer
Energitips

Elförbrukningen i egnahemshus

Läs mer
Energitips

Elförbrukningen i sommarstugor

Läs mer
Energitips

Elförbrukningen i radhus

Läs mer
Hemma

5 tips för bättre datasäkerhet

Läs mer
Dela