Fjärrvärme ur spillvärme

På Påttska avloppsreningsverkets gård i Vasa står nu en rätt så okonstlad grå byggnad. Innanför dess väggar händer något mer spännande: där tas spillvärmen från renat avloppsvatten till vara. Framöver återvänder värmen ur det bruksvatten som används i Vasahemmen - i form av fjärrvärme.

Anläggningen kräver ännu finjustering för att nå den optimala kapaciteten.

– I slutet av förra året utförde vi flera testkörningar och i december började vi producera fjärrvärme regelbundet, berättar projektchef Juha-Matti Karvala.

Karvala är nöjd. Han har precis fått visa upp anläggningen för lokalmedia och man kan se hur glad han är över projektet.

– Förväntningarna på fjärrvärmeeffekten och temperaturnivåerna är höga, till och med högre än i början av projektet. Vi kommer att fortsätta samarbetet med huvudleverantören av anläggningen och det ser ut som att den i framtiden kommer att producera mer värme än vi ursprungligen tänkte.

Spillvärmen täcker värmebehovet hos cirka 2 000 egnahemshus. Med andra ord skulle den räcka till att förse alla egnahemshus i Vasa Elektriskas fjärrvärmenät med värme.

Om projektet

  • Projekttid: januari 2021–december 2023
  • Investeringens storlek: 13 miljoner euro
  • Investeringsstöd: Arbets- och näringsministeriets investeringsstöd 1,9 miljoner euro
  • Anläggningens effekt: 12 megawatt (MW)
  • Värmeenergi: 50–60 gigawattimmar (GWh) per år

Fjärrvärmen utvecklas med fart

Under senaste åren har det hänt mycket i Vasa Elektriskas fjärrvärmeenhet. Blicken har varit stadigt fäst på att ta fram lösningar som ökar flexibiliteten i energisystemet, tillför kostnadseffektivitet och höjer på andelen utsläppsfri energi i fjärrvärmen.

År 2023 togs två nya elpannor i bruk i fjärrvärmeproduktionen och samtidigt utvidgades värmelagret i Vasklot, Vasa. Också de åtgärderna är steg på vägen mot Vasa Elektriskas mål att uppnå en koldioxidneutral fjärrvärmeproduktion inom detta årtionde. I praktiken innebär det att man försöker hitta lösningar som ersätter värmeproduktion som baserar sig på förbränning. De största energikällorna i Vasa Elektriskas fjärrvärmeproduktion är avfallsenergi och bioenergi.

Fjärrvärme: Vasas mest populära uppvärmningssätt

Enkelheten är fjärrvärmens riktiga trumfkort. Fjärrvärmeapparaturen kräver nämligen knappt något underhåll.

Läs mer