Energieffektivitet – vad betyder det och hur kan man förbruka energi på ett så effektivt sätt som möjligt?

Intresset för energieffektiva lösningar har ökat när elpriserna har gått upp under de senaste åren. Genom att förbruka energi effektivt kan du minska på din elräkning men också på ditt hems eller fastighets koldioxidavtryck. I den här artikeln berättar våra experter om på vilka sätt du kan påverka din fastighets energieffektivitet.

Energieffektivitet betyder enkelt sagt att man producerar och förbrukar energi på ett så effektivt sätt som möjligt. Ett energieffektivt hem producerar inte mer energi än vad det behöver.

“Till exempel i ett egnahemshus med eluppvärmning behövs energi huvudsakligen till att värma upp huset och bruksvattnet. Många med eluppvärmning investerar i en luftvärmepump för att öka energieffektiviteten. Med hjälp av den kan årsförbrukningen i bästa fall komma ner från 15 000 kWh till även 5–8 000 kWh”, säger utvecklingschef Jakob Fants från Vasa Elektriska.

Den ekonomiska nyttan beror också på effekten av luftvärmepumpen – en gammal pump är givetvis inte effektiv som en ny. Om vintern blir kall ökar också förbrukningen. Det gäller också att lägga märke till husets isolering. Investeringar i energieffektiva lösningar är oftast lönsamma i det långa loppet, speciellt när man talar om större inbesparningar.

“All energi som du inte använder har du sparat. Ifall ditt hus inte är ordentligt isolerat läcker värmen naturligtvis ut. Att betala om energi som inte hålls innanför hemmet är inte värt pengarna. Det är alltså viktigt att granska isoleringen av fönstren regelbundet. I vissa fall kan det vara aktuellt att överväga byte av fönster.”

Egna konsumtionsvanor syns såklart också på räkningen. Om man är en flitig bastubadare och gillar långa varma duschar så ökar man snabbt på kostnaderna.

Energieffektivitet i ett hus med fjärrvärme

I ett hem som värms upp med fjärrvärme har man oftast betydligt mindre uppvärmningskostnader än i ett med eluppvärmning. Fast fjärrvärme är ett relativt förmånligt och också miljövänligt sätt att värma, är det möjligt att effektivera energiförbrukningen också i ett hus med fjärrvärme.

“När fjärrvärmeanläggningen i fastigheten är up-to-date, fungerar och rätt inställd funkar den effektivast och förbrukar mindre energi”, säger teknisk specialist Henri Alasaari från Vasa Elektriskas fjärrvärmeenhet.

Alasaari konstaterar att nya byggnader är väl isolerade och skapar knappt någon spillvärme. Ibland kan man ändå se stora och udda förändringar i förbrukningen.

“Här på Vasa Elektriskas fjärrvärmeenhet följer vi med våra kunders förbrukning. Ifall vi upptäcker något avvikande, kontaktar vi kunden för att kunna reda ut situationen.”

I sådana fall är det oftast så att kunden i misstag har lämnat till exempel ett fönster på glänt.

“Då reagerar fjärrvärmeanläggningen på det sjunkande rumstemperaturet med att öka på uppvärmningen, då kall luft kommer in genom fönstret. Ibland kan anläggningen också ha gått sönder och fungerar inte som en ska.”

Nya produkter och lösningar utvecklas som stöd för energieffektiviteten

Energibranschen går igenom en omställning som påverkar både företagen inom branschen och konsumentens roll. Nuförtiden kan konsumenten, om hen så vill, ta en aktivare roll och på så sätt få mera verktyg för att påverka sin egen förbrukning. Energikrisen överlag gjorde konsumenterna mer medvetna.

“För oss är det självklart att utveckla vår verksamhet med våra kunders behov i fokus. Vi vill vara en god partner och stöda våra kunder i en bransch som förändras snabbt”, säger Frants.

Vasa Elektriska har utvidgat sitt utbud för produkter och tjänster under de senaste åren, och nya koncept utvecklas kontinuerligt.

“Solenergi och elbilar intresserar konsumenterna hela tiden mer och därför kan man skaffa solpaneler och elbilsladdare från oss. För att kunden ska kunna få full nytta av sina produkter, utvecklar vi tjänster som stöder deras användning.

Som exempel utvecklar vi just nu ett koncept för smarta hem. Med hjälp av det kan en börselkund till exempel ladda sin elbil med automatstyrning under de timmar när börspriserna är som billigast.

Det utvecklas också en elprodukt som belönar kunden när hen använder el under de billigaste timmarna i börsen. Produkten i fråga kommer att kombinera nyttan av ett börselavtal med märkbart mindre risker.

“Att våra kunder använder el när börspriset är som lägst minskar det också på våra risker som elbolag. Dessutom har det en positiv inverkan på tillräckligheten av el i hela samhället eftersom det jämnar ut förbrukningstoppar. Det här är aktuellt speciellt under vintertid när mycket el förbrukas.”

Att öka energimedvetenheten hos folk tycker Frants att är ytterst viktigt i dagens marknadsläge där det är vanligt med stora prisändringar som är svåra att förutspå.

“Genom att utvidga våra tjänster och till exempel utveckla vår superpopulära mobilapp kan vi erbjuda våra kunder mervärde.”

Också fjärrvärmen utvecklas

Fjärrvärmebranschen har fått njuta av stabila tider medan elbranschen har gått igenom en lång kris med höga elpriser. Trots det utvecklas bägge branscherna mot ett energieffektivare och miljövänligare håll.

“Fjärrvärmenätet är fjärrvärmesystemets hjärta. För att det ska fungera behöver den el och en värmekälla för att hålla vattnet i fjärrvärmerören vid en viss temperatur”, säger Alasaari.

Fastän fjärrvärmesystemet är en gammal uppfinning är den väldigt flexibel. Enligt Alasaari är systemet vitalt ur samhällets synvinkel när man talar om framtidens hållbara uppvärmningslösningar.

“Genom att kombinera olika produktionssätt, kan vi ta i bruk nya spillvärmekällor. Det kan vara till exempel stora datacenter, maskinrum eller batterifabriker vars spillvärme vi utnyttjar. Också när man producerar vätgas bildas det mycket spillvärme som man i framtiden kan använda i fjärrvärmeproduktionen.”

Också utav vind- och solenergi tillverkas fjärrvärme med hjälp av elpannor. Det ger mer efterlängtad flexibilitet till hela systemet.

Sen förra året har det varit möjligt för fjärrvärmekunderna att ansöka om ARA-stöd som understöder övergången till anläggningar som kan ta in lågtemperaturfjärrvärme. De nya fjärrvärmeanläggningarna möjliggör att man kan sänka temperaturen på vattnet i fjärrvärmerören från 115 till 90 grader.

“Vi talar såklart ​​​​​​​om energieffektivitet. När vi sänker på fjärrvärmevattnets temperatur bildas det mindre spillvärme via fjärrvärmerören och vi kan också producera fjärrvärme mer effektivt och på ett mer miljövänligt sätt.”

ARA-stöd kan ansökas egentligen av vem som helst vars fastighet är ansluten till fjärrvärmenätet. Man beviljar också skilt stöd för åtgärder som reglerar värmeanläggningen samt jämnar ut förbrukningen.

Läs mer om ARA-stöd här.

Mat & recept

Sommarens fräschaste drink

Läs mer
Iakttagelser

Stora frågor – små gärningar

Läs mer
Hemma

Enkla tips för att sommarstäda bilen

Läs mer
Hemma

Dagens besökskultur är avslappnad, men inte spontan

Läs mer
Aktuellt

Kommer börsel snart att följas i kvarttimmes intervaller i stället för på timbasis?

Läs mer
Marknadsöversikt

Elmarknadsöversikt: sommaren 2024

Läs mer
Aktuellt

Många företag är skyldiga att installera laddplats för elbilar ännu i år

Läs mer
Fenomen

Ett hem för många generationer

Läs mer
Fenomen

Rymdcenter hjälper företag

Läs mer
Hållbarhet

Återvinning av rotorblad från vindkraftverk går framåt

Läs mer
Aktuellt

Finansbranschen vill skydda naturen: “När naturen mår bra blomstrar även affärerna”

Läs mer
Aktuellt

Potatis- och purjolökssoppan värmer mitt i vintern

Läs mer