Energieffektivitet i gamla hus: 4 tips för ett energisnålare hus!

Det kan räcka med att byta ut fönstertätningarna regelbundet och skaffa smarta termostater för att göra hemmet energisnålare. Läs vad du också kan göra!

Att energirenovera hemmet minskar på energiräkningen och boendets klimatavtryck. Om energin blir dyrare dämpar renoveringen kostnadsstigningen. Ofta ökar även boendekomforten.

Även Europeiska unionen skapar tryck för att öka energieffektiviteten i byggnadsbeståndet. EU-kommissionen och Europaparlamentet godkände i början av 2024 ett förnyat direktiv för byggnaders energiprestanda.

Det syftar till att öka energieffektiviteten i byggbranschen och minska dess klimatutsläpp innan 2030. Avsikten är att göra byggbranschen helt klimatneutral senast 2050.

Som en följd skärps kraven på energieffektivitet i EU-länderna. Redan små steg kan göra skillnad för ett energisnålare hem. Genom att regelbundet byta ut fönstertätningarna kan man minska värmeförlusten och känslan av drag inne i huset.

Nya termostater som kostar några tiolappar kan göra värmesystemet smartare och hjälpa till att minska uppvärmningskostnaderna.

”Jag skulle rekommendera att de som bor i egnahemshus gör en långsiktig plan för underhåll av huset och uppgradering av energieffektiviteten. Det kan löna sig att anlita en expert för det. En omsorgsfullt utarbetad plan gör det lättare att bedöma vad som ska göras och när samt hur olika åtgärder påverkar varandra”, säger Teemu Kettunen, expert hos Motiva.

1. Kapa kostnader med automatik

Husautomatik är ett ekonomiskt sätt att värma upp hemmet. Du kan börja med att installera smarta termostater som styr elelementen eller golvvärmen. De kan programmeras till att till exempel minska på värmen under vardagar när du är på jobbet. Det finns också smarta termostater som anpassar uppvärmningen efter priset på elbörsen.

”Elbörsstyrningen kan värma upp hemmet eller öka temperaturen i varmvattenberedaren när elen är billig. Under dyrare timmar kan uppvärmningen skruvas ner. Hur bra man kan utnyttja prissvängningarna beror på hur mycket värme uppvärmningssystemet kan lagra och hur energieffektiv husets konstruktion är”, säger Teemu Kettunen.

Priser på smarta termostater varierar mellan ett par tiolappar och några hundra euro. På marknaden finns också heltäckande automatiksystem som styr flera apparater — till exempel eluppvärmning och luftvärmepump – utifrån tidsinställning, pris på elbörsen och eventuell egen solelproduktion. Sådana system kostar mellan 2 000 och 3 000 euro, inklusive installation. Tjänsten kan också baseras på en månadsavgift.

2. Kolla ventilationen

Säkerställ att ditt gamla ventilationsaggregat inte slukar energi i onödan. Låt installera en kontrollpanel vid ytterdörren där du kan sätta systemet i borta-läge när du inte är hemma.

”I borta-läget minskar ventilationen och även rumstemperaturen kan sjunka lite. Eventuellt stängs också spisen av”, säger Kettunen.

När du förnyar hemmets ventilation lönar det sig att välja en modell som kan styras enligt fuktoch koldioxidhalten i inomhusluften.

”Ventilationen kan regleras exempelvis med hjälp av en fuktsensor i badrummet. Den ökar ventilationen efter att man duschat och återställer den till det normala när badrummet torkat.”

Om huset har en takfläkt kan det vara värt att tänka på skaffa ett modernt till- och frånluftssystem. Då behöver man bygga kanaler för tilluften. När tilluften i bostaden är föruppvärmd minskar uppvärmningskostnaderna avsevärt.

3. Producera el

Med solpaneler kan du producera en del av din el själv. Det är bäst att dimensionera solelsystem utifrån hur mycket du själv förbrukar. Du kan visserligen sälja din överskottsel till ditt elbolag mot en liten ersättning, men det är ekonomiskt mest lönsamt att själv konsumera så mycket av sin solel som möjligt.

”Man kan öka nyttan av solel genom att till exempel skaffa ett system som höjer på temperaturen i varmvattenberedaren när solpanelerna producerar mycket el”, tipsar Kettunen.

4. Elda inte för kråkorna

Om du känner ett drag när du håller handen nära fönsterkarmen kan det vara på tiden att byta ut fönstertätningarna. Det lönar sig att investera i kvalitativa silikonbaserade tätningar. Eller är kanske själva fönstren uttjänta?

”Att byta ut fönster betalar sig vanligtvis inte särskilt fort. Därför är det sällan ekonomiskt att byta ut fönster bara för att spara energi. Om fönstren är i dåligt skick och det till exempel finns rötskador i karmarna kan det vara dags att överväga ett byte. När man sedan byter är det bäst att välja energieffektiva fönster.”

Ett sätt att förhindra att värme läcker ut är att förbättra isoleringen i väggarna och taket. Att tilläggsisolera ytterväggarna är en omfattande renovering som är förnuftig att göra om man förnyar husets fasadbeklädnad. Tilläggsisolering av vindsbjälklaget är däremot ofta en enkel sak.

Text: Elina Vironen

Hemma

Tystnad gör gott

Läs mer
Aktuellt

Seglarveteraner

Läs mer
Aktuellt

Färre utsläpp i sjöfarten

Läs mer
Aktuellt

Man lär sig om energibranschen på kaffepausen

Läs mer
Mat & recept

Sommarens fräschaste drink

Läs mer
Iakttagelser

Stora frågor – små gärningar

Läs mer
Hemma

Enkla tips för att sommarstäda bilen

Läs mer
Hemma

Dagens besökskultur är avslappnad, men inte spontan

Läs mer
Aktuellt

Kommer börsel snart att följas i kvarttimmes intervaller i stället för på timbasis?

Läs mer
Marknadsöversikt

Elmarknadsöversikt: sommaren 2024

Läs mer
Aktuellt

Många företag är skyldiga att installera laddplats för elbilar ännu i år

Läs mer
Fenomen

Ett hem för många generationer

Läs mer