El minskar trafikens utsläpp

Elbilar hjälper till att få ner utsläppen från trafiken. Det ideala på lång sikt vore att vi byter från personbil till kollektivtrafik och elcykel, säger professor Heikki Liimatainen från Tammerfors universitet.

Hur mycket minskar elbilarna utsläppen?

Elbilarna är 2,5 gånger mer energieffektiva än bilar med förbränningsmotor. De förbrukar alltså 2,5 gånger mindre energi per kilometer.

Varje bil med förbränningsmotor i Finland orsakar 2–3 ton koldioxidutsläpp per år. Det baseras på genomsnittet för utsläpp från personbilar, vilket ligger på 100–150 gram per kilometer, och på medeltalet 15 000–20 000 körkilometer om året.

”Ju nyare bilen är, desto mindre utsläpp ger den per kilometer, men den får också fler körkilometrar om året. Ju äldre bilen är, desto färre kilometrar körs den, men utsläppen per kilometer är större”, preciserar Heikki Liimatainen som är professor i transport och logistik vid Tammerfors universitet.

I de officiella beräkningarna av Finlands utsläpp är elbilarnas andel lika med noll. Det uppstår utsläpp vid produktionen av el, men de räknas som elproduktionens utsläpp, inte som trafikens utsläpp.

Kan man säga att elbilarna är utsläppsfria?

Produktionen av el – och därmed också elbilarna – ger upphov till koldioxidutsläpp, men de är betydligt mindre än vad förbränningsmotorbilarna orsakar. Det beror på att elbilarna är energieffektiva och elproduktionen i Finland är jämförelsevis ren.

”I de länder där elen produceras med stenkol kan en elbils utsläpp vara större än hos en bil med förbränningsmotor.”

Man kan ladda sin elbil utsläppsfritt hemma om man har ett avtal med grön el. Elen vid offentliga laddstationer är ofta grönt producerad. Liksom alla bilar ger elbilarna andra utsläpp när man kör.

När däcken sliter mot vägbanan uppstår mikroplaster eller småpartiklar som påverkar luftkvaliteten.

Gruvbrytning av mineral som används vid tillverkning av batterier till elbilar är en belastning för den lokala miljön, å andra sidan innebär oljeborrning en ännu större risk för allvarliga miljöskador. Dessutom utgör transporten av bränslen en stor del av utsläppen från sjötrafiken på det globala planet.

”Mängden av mineraler som behövs för batterierna är mycket mindre, och därför blir det mycket färre transporter och miljöeffekter.”

Hur försöker man minska utsläppen på andra sätt?

Att elektrifiera trafiken är viktigt, men där går det långsamt framåt. Vi behöver mer förnybara bränslen.

”I praktiken betyder det förnybar dieselolja. En syntetisk bensin som skulle kunna blandas med fossil bensin är inte tillgänglig, och det går inte att öka andelen etanol i bensinen från den nuvarande.”

Det är speciellt den tunga trafiken som behöver förnybar diesel eftersom elektrifieringen på den sidan fortskrider långsammare.

Ett viktigt sätt att dra ner på utsläppen är att minska personbilstrafiken. En stor del av utsläppen uppstår från resor på 5–50 kilometer till och från jobbet. Ett alternativ är elcykeln. För att de som pendlar mellan hem och jobb ska byta till kollektivtrafik borde restiden kunna konkurrera med personbilen.

”Kollektivtrafiken kan göras snabbare med till exempel satsningar på spårtrafik eller kollektivfiler och -gator. Eller så kan man göra personbilstrafiken långsammare genom att bygga fotgängarområden i stadscentrum. Tanken är att man kommer direkt fram när man åker kollektivt och blir tvungen att köra omvägar och parkera längre bort när man kör bil.”