Sähkö vähentää liikenteen päästöjä

Sähköautot vähentävät liikenteen päästöjä. Pitkällä aikavälillä ihanteellisinta olisi, että henkilöautoilusta siirryttäisiin käyttämään joukkoliikennettä tai sähköpyörää, sanoo Tampereen yliopiston professori Heikki Liimatainen.

Paljonko sähköautot vähentävät päästöjä?

Sähköautot ovat 2,5 kertaa energiatehokkaampia eli kuluttavat 2,5 kertaa vähemmän energiaa per kilometri verrattuna polttomoottoriautoihin. Suomessa jokaisen polttomoottorikäyttöisen henkilöauton hiilidioksidipäästöt ovat vuosittain noin 2—3 tonnia.

Laskennassa käytetään henkilöautojen keskimääräisiä hiilidioksidipäästöjä, 100 —150 grammaa kilometriä kohden, ja keskimääräisiä ajokilometrejä, 15—20 000 kilometriä vuodessa.

”Mitä uudempi auto, sitä pienemmät päästöt per kilometri, mutta sitä enemmän ajokilometrejä vuodessa. Mitä vanhempi auto, sitä vähemmän kilometrejä vuodessa, mutta sitä enemmän päästöjä per kilometri”, täsmentää liikenne- ja kuljetusjärjestelmien professori Heikki Liimatainen Tampereen yliopistosta.

Suomen virallisessa päästölaskennassa sähköautojen päästöjen taas lasketaan olevan nolla. Sähkön tuotannosta aiheutuu päästöjä, mutta ne lasketaan sähkön tuotannon päästöihin, ei liikenteen päästöihin.

Onko sähköautoilu siis päästötöntä?

Sähkön tuotanto ja sitä kautta sähköautoilu aiheuttaa hiilidioksidipäästöjä – Suomessa kuitenkin huomattavasti vähemmän kuin polttomoottoriautoilu. Tämä johtuu sähköautojen energiatehokkuudesta ja Suomen verraten puhtaasta sähköntuotannosta.

”Maissa, joissa sähkö tehdään kivihiilellä, voivat sähköautolla ajamisesta aiheutuvat päästöt olla suuremmat kuin polttomoottoriautosta.”

Sähköauton voi ladata kotona päästöttömästi valitsemalla vihreän sähkösopimuksen. Julkisissa pikalatauspisteissä tarjottava sähkö on usein vihreää. Aivan kuten muussakin autoilussa, myös sähköautoilussa tien ja renkaan kosketuspinnasta nousee mikromuoveja ja hiukkaspäästöjä, jotka vaikuttavat ilmanlaatuun.

Sähköautojen akkumineraalien louhintaa varten rakennettavat kaivokset ovat paikallisesti haitta ympäristölle, mutta toisaalta öljynporauksessa on suurempi riski vakaviin ympäristövaurioihin. Lisäksi globaaleissa meriliikenteen päästöissä polttoainekuljetusten rooli on suuri.

”Akkuihin tarvittavat mineraalimäärät ovat paljon pienemmät, eli kuljetuksia ja sitä kautta ympäristövaikutuksia on paljon vähemmän.”

Miten muuten päästövähennyksiin pyritään?

Liikenteen sähköistyminen on tärkeää, mutta se etenee hitaasti. Tarvitaan lisää uusiutuvaa polttoainetta.

”Käytännössä tämä tarkoittaa uusiutuvaa dieseliä. Fossiiliseen bensiiniin sekoitettavaa synteettistä bensiiniä ei ole tarjolla, eikä etanolia voida lisätä bensiiniin enempää kuin sitä nyt on.”

Uusiutuvaa dieseliä tarvitaan erityisesti raskaaseen liikenteeseen, jossa sähköistyminen etenee henkilöautoilua hitaammin. Tärkeä keino päästöjen vähentämiseen on henkilöautoilun vähentäminen.

Iso osa liikenteen päästöistä aiheutuu 5—50 kilometrin pituisista henkilöautoilla tehtävistä työmatkoista. Yksi vaihtoehto autoilulle on sähköpyöräily.

Jotta työmatkalaiset valitsisivat joukkoliikenteen, sen matka-ajan pitäisi pystyä kilpailemaan autoilun kanssa.

”Joukkoliikennettä voidaan nopeuttaa esimerkiksi raideratkaisuilla tai joukkoliikennekaistoilla ja -kaduilla. Tai henkilöautoliikennettä voidaan hidastaa tekemällä kävelyalueita keskustoihin. Ajatuksena se, että joukkoliikenteellä pääsee suoraan, henkilöautolla joutuu kiertämään ja jäämään kauemmas.”