”Det behövs mod att pröva nytt”

Vasa Elektriskas nuvarande och blivande verkställande direktör diskuterar hur energibolaget i framtiden mer aktivt kan erbjuda nya tjänster och vägleda konsumenter.

Vd-bytet i Vasa Elektriska sammanfaller med en intressant tid. Förnybar energi, decentraliserad produktion och digitalisering driver elmarknaden mot en ny framtid. Den nya vd:n Stefan Damlin inspireras av den pågående brytningsperioden. Branschen saknade inte heller utmaningar för 17 år sedan när Hannu Linna tillträdde som vd.

DAMLIN | Jag tycker det är fascinerande att vara med och utveckla Vasa Elektriska. Jag vill bidra till att bygga ut vår affärsverksamhet och kundkrets. Vad jag tar med mig från Wärtsilä är global erfarenhet och en kultur där man har vågat pröva nya saker.

LINNA | När jag började som vd hade marknaden precis öppnats och Vasa Elektriska var i kris. Vi byggde upp en konkurrensstrategi, och en hel del onödigt gallrades bort. Hittills har el varit en lågintresseprodukt som är lätt att konkurrensutsätta. För de flesta kunder har priset varit det viktigaste kriteriet, och därför har vi fokuserat på priskonkurrenskraft och bara sålt en sorts elavtal. En enkel produkt och vår vänliga service har höjt vår kundnöjdhet från en kritisk nivå till rikstoppen.

Samarbetet behövs för att systemet ska vara effektivt och heltäckande.

Konsumentens roll kan förändras i den pågående energiomställningen. En passiv betalare av elräkningar kan bli en konsument-producent som säljer egenproducerad el. Hur ser ni på situationen?

DAMLIN | Jag tror att vi kommer  att samarbeta med konsumenten. Samarbetet behövs för att systemet där konsumenterna producerar en del av sin  energi själva, till exempel med solpaneler, ska vara effektivt och heltäckande.

LINNA | Även om det finns föregångare bland konsumenterna så är den stora massan inte särskilt intresserad av energi och den allmänna kunskapen om energi har ganska låg nivå. Och det tycker jag är okej. Konsumenten ska också ha rätt att glömma energin och lita på att allt sköter sig automatiskt.

Jag tycker att tonen i medierna idag är onödigt skuldbeläggande. Energi är en glad sak, en möjliggörare. När man behöver information, till exempel då man ska köpa en bostad eller planerar en renovering, borde man se till att argumenten kring energi är korrekta.

Kan både elbolaget och konsumenten gynnas?

DAMLIN | En dialog med kunderna kan vara mycket lönsam för båda parterna. Det kan exempelvis handla om service i form av realtidsdata om förbrukning eller produktion av energi som styr en att agera effektivt i olika situationer. Speciellt för de yngre generationerna har det blivit naturligt att vara uppkopplad hela tiden. Samtidigt har miljömedvetenheten ökat. Då är det sannolikt att man ckså vill följa sin egen energiförbrukning allt noggrannare på mobilen.

LINNA | Vi på Vasa Elektriska har fått våra data i ett sådant skick att våra kunder avgiftsfritt kan följa sin elkonsumtion med en timmes noggrannhet om de vill. Jag tror att det är en bra början. Man
ska anamma big data på ett klokt sätt och utveckla tjänster som ger ett verkligt mervärde för kunden.

DAMLIN | Det gäller att vara i framkant i utvecklingen och våga pröva nya saker. Då kan vi vara vinnare i slutspelet.

Jag tror att både energibolaget och kunden kan tjäna på det här. Redan en liten justering av förbrukningen kan gagna kunden, till exempel genom att ladda elbilen när det är klokt och förmånligt med tanke på helheten.

Jag är stolt över minskningen av vår produktionspaletts utsläpp. Den är enorm.

Kommer kunderna i framtiden att godkänna el från fossila energikällor?

LINNA | De här trenderna är långsamma. Lagstiftningen har en större styrande verkan än förändringarna i efterfrågan. Jag är stolt över minskningen av vår produktionspaletts utsläpp. Den är enorm. Under den tid som jag har varit VD har vi lagt ned fem stenkolskraftverk – Vasklot finns kvar för att det än så länge är betydelsefullt för att trygga leveranssäkerheten.

DAMLIN | Wärtsilä har med sina lösningar varit en möjliggörare för sol- och vindkraft. När solen inte skiner eller när det är vindstilla kan kraftverk köras på gas. Med hjälp av gaskraftverk kunde också Vasa Elektriska skapa mer flexibilitet.

Ekonomie magister Stefan Damlin, ny verkställande direktör för Vasa Elektriska, inleder sitt arbete den 17 september. Damlin kommer från Wärtsilä där han bl.a. haft posten som vd för Wärtsilä Finland. Nuvarande vd Hannu Linna går i pension.

Text: Riikka Kalmi
Bild: Mikko Lehtimäki

Aktuellt

Många företag är skyldiga att installera laddplats för elbilar ännu i år

Läs mer
Fenomen

Ett hem för många generationer

Läs mer
Fenomen

Rymdcenter hjälper företag

Läs mer
Hållbarhet

Återvinning av rotorblad från vindkraftverk går framåt

Läs mer
Aktuellt

Finansbranschen vill skydda naturen: “När naturen mår bra blomstrar även affärerna”

Läs mer
Aktuellt

Potatis- och purjolökssoppan värmer mitt i vintern

Läs mer
Aktuellt

Energieffektivitet i gamla hus: 4 tips för ett energisnålare hus!

Läs mer
Aktuellt

Nyfikenhet för framåt

Läs mer
På fritiden

Backörnarna från Vörå: “Det bästa är att flyga!”

Läs mer
Marknadsöversikt

Elmarknadsöversikt: våren 2024

Läs mer
Aktuellt

Effektivt sparande

Läs mer
Aktuellt

Fjärrvärme ur spillvärme

Läs mer