Comsel System: Smartare elanvändning

Comsel System i Vasa levererar produkter och tjänster som gör boendet och energiproduktionen grönare. Företaget har 34 år på nacken, men dess historia har bara börjat, tror VD Kristian Heimonen.

”Vi ingenjörer älskar att lösa problem. Det ger oss energi”, säger Kristian Heimonen, VD för Vasaföretaget Comsel System.

Han startade företaget för 34 år sedan och är fortfarande hungrig på att leta efter lösningar på energiproblem. Brännande frågor just nu är hur vi ska kunna minska på utsläppen från elproduktionen och hur efterfrågan och tillgången på el ska kunna jämkas samman när förnybar sol- och vindkraft, vars produktion varierar, ersätter fossila energikällor.

Hushållens elbehov följer ju inte alltid vädrets nycker. Dessutom har energikrisen och högre energipriser gjort att konsumenterna vill hitta sätt att minska på sina elkostnader. Comsel System har lösningen: en liten apparat som kopplas in på fastighetens elmätare.

Med den kan man följa sin elförbrukning och automatiskt flytta elanvändningen till de tidpunkter då priset på elbörsen är lågt. Då är elen oftast också miljövänligt producerad.

”Det går också att koppla in till exempel solceller och elbilsladdare. När jag åker ut till stugan över helgen på sommaren ber jag systemet att ladda bilen med el från solcellerna under veckoslutet.”

Meningsfullt arbete

Heimonen tycker att alla har ett ansvar för smart living eller smart användning av resurser. Han försöker också leva som han lär. Familjen har elbil och det smarta systemet styr elkonsumtionen både i sommarstugan och i hemmet.

Att installera styrenheten i elskåpet kostar runt en hundralapp. Den kommunicerar med en mobilapp och visar i realtid hur mycket el som går åt i hemmet.

Ofta räcker det att göra folk medvetna om sin elförbrukning för att få dem att minska konsumtionen med runt 20 procent, berättar Heimonen. Han är glad över att genom sitt företag kunna försöka göra världen till en bättre plats.

”Jag tar det här ganska personligt. Det är inte bara ett arbete utan något som jag verkligen tror på.”

Ett vanligt nio till fem-jobb har aldrig varit något för honom. Det har alltid varit för lockande att leta efter avvikande lösningar, och det stilla livet har känts som ett hot.

Heimonen grundade Comsel System tillsammans med sin far när han fortfarande studerade i Vasa. Han blev färdig ingenjör i automationsteknik år 1991 och flyttade till Stockholm efter att ha gjort militären. Företaget i Finland skötte han på distans.

År 1996 grundade Heimonen ett konsultföretag inom datakommunikation, Comsel System Sweden, som hade bland annat Ericsson och Telia som kunder. Efter några år sålde han företaget och flyttade tillbaka till Finland.

I början av 2000-talet började Comsel System tillverka datakommunikationsmoduler för bland annat elmätare i Norden. Modulerna levererade elbolagen data om kundernas elförbrukning på timbasis. Tidigare var det vanliga att man kom och läste av elmätaren manuellt en gång om året.

”År 2009 hade vi en omsättning på 52 miljoner. Det var ganska stort för ett företag med 23 medarbetare.”

Artificiell intelligens öppnar möjligheter

Idag har Comsel System tio anställda och ett dotterbolag i Sverige. Utöver system för smarta hem erbjuder de smarta lösningar för energibolag. Även ett vattenverk finns bland kunderna.

Även om företaget har en skiftesrik historia – Heimonen har bland annat sålt och sedan köpt tillbaka sin firma – tycker VD:n att företaget i sin nuvarande tappning först nu har fått upp farten.

”Behovet av att optimera energiförbrukningen och därmed minska utsläppen blir större och större hela tiden.”

Comsel System strävar efter att tillverka smarta apparater som möter detta behov. Apparaterna ska kunna lära sig och bli smartare och erbjuda konsumenterna nya sätt att spara energi och leva på ett miljövänligare sätt. Marknaden finns för tillfället i Norden, men Heimonen ser tillväxtpotential även på andra håll.

”Om affärsmodellen fungerar i Finland gör den det också i andra länder.”

Text: Elina Vironen
Foto: Linus Lindholm