Anslutning till elnätet

De här anvisningarna gör det enkelt och säkert att i byggnadsskedet ansluta ett nytt egnahemshus till elnätet.

Kontakta en elplanerare och en elentreprenör

När du behöver el till det nya hemmet är det första steget att beställa en elplan. Elplanen görs av en elplanerare. Många husfabriker har sin egen elplanerare vars tjänster kan ingå i huspaketet. I andra fall kan du beställa en elplan av valfri elplanerare.

Kontakta också en elentreprenör som utför elinstallationerna i ditt hem. Entreprenören beräknar storleken på huvudsäkringarna i elanslutningen. Anslutningsavgifterna bestäms på basen av dem. Du måste därför veta huvudsäkringarnas storlek för att kunna beställa elanslutningen.

Se listan över elentreprenörer som godkänts av TUKES.

Beställ elanslutningen till det nya egnahemshuset i tid

När du har en elplan är följande steg att elektrifiera hemmet och ansluta det till elnätet. Så här fungerar det:

  • Beställ elanslutningen från ditt lokala elnätsbolag. Kontrollera här om du tillhör distributionsområdet för Vasa Elnät och fyll i anslutningsformuläret. Beställ anslutningen här. Vi skickar dig ett elanslutningsavtal för underteckning.
  • Agera i tid! Kontrollera leveranstiderna hos ditt lokala elnätsbolag. Inom Vasa Elnäts distributionsområde måste elanslutningen till ett egnahemshus i stadsplaneområdet beställas minst en månad innan, och utanför stadsplaneområdet minst två månader innan behovet av elanslutning.
  • För anslutningsavtalet ange exakt platsinformation, huvudsäkringens storlek och bifoga en kopia av planritningen, eller om byggnaden finns i glesbygden, en kopia av miljökartan.

Så här får du el till byggarbetsplatsen:

I de flesta fall beställs elanslutningen i god tid innan byggnadsarbetet påbörjas så att elen kan slås på när byggarbetet påbörjas.

Alltid är det inte möjligt, till exempel om elmätarcentralen levereras med huspaketet, förinstallerad på husväggen, det vill säga när byggarbetet avancerat.

I sådana fall kan du få tillfällig el till bygget från Vasa Elnät. Leveranstiden för hyreselcentralen är 3–10 arbetsdagar.

Beställ solpaneler och laddstation för elbilar samtidigt

Om du vill ha solpaneler eller laddstation för elbilar till det nya hemmet, kontakta Vasa Elektriskas kundtjänst redan i byggfasen.

Vasa Elektriska säljer och installerar högklassiga solelsystem och snart också smarta laddstationer för elbilar. Berätta för experterna om dina behov, så får du hjälp med dimensioneringen av utrustningen och valet av lämplig elanslutning.

Så här ansluts egnahemshuset i praktiken till elnätet

När du har ingått anslutningsavtalet är det dags att ansluta byggnaden till elnätet. I Vasa Elnäts område är byggnaden ansluten till elnätet med jordkabel. När det gäller grävarbeten, kolla tjänsten kaivulupa.fi om det finns el- eller telefonkablar, fiberoptiska kablar eller fjärrvärmeledningar på tomten. Grävarbetena utförs av en gräventreprenör.

Entreprenören installerar anslutningskabeln i kabeldiket och på mätarcentralen på tomten samt beställer elmätaren som installeras i byggnaden.

Vasa Elnät ser till att det finns en anslutningspunkt vid tomtgränsen som jordkabeln kan anslutas till. Om huset är beläget i glesbygden har tomten eventuellt inte någon anslutningspunkt. I sådana fall kommer Vasa Elnät att ta hand om byggandet av det nya elnätet fram till tomten.

Kom ihåg att ingå ett elavtal för ditt nya hem

När du ansluter ett egnahemshus till elnätet, kom också ihåg att ingå ett elavtal. Även om elanslutningen måste beställas från det lokala elnätsbolaget kan du ingå ett elavtal med vilket som helst elbolag, oavsett var huset ligger geografiskt sett.

Gör elavtalet helst två veckor innan och senast ett par arbetsdagar innan behovet av el uppstår.

Teckna elavtal här

Du som bygger

Det moderna hemmets lösningar bygger långt på att eltillförseln fungerar som den ska. Kom ihåg elplaneringen, anslutningsavtalet, jordkabeln, mätarcentralen, elavtalet och kopplingen till nätet, så flyter allt på som det ska.

Läs mer
Aktuellt

Många företag är skyldiga att installera laddplats för elbilar ännu i år

Läs mer
Fenomen

Ett hem för många generationer

Läs mer
Fenomen

Rymdcenter hjälper företag

Läs mer
Hållbarhet

Återvinning av rotorblad från vindkraftverk går framåt

Läs mer
Aktuellt

Finansbranschen vill skydda naturen: “När naturen mår bra blomstrar även affärerna”

Läs mer
Aktuellt

Potatis- och purjolökssoppan värmer mitt i vintern

Läs mer
Aktuellt

Energieffektivitet i gamla hus: 4 tips för ett energisnålare hus!

Läs mer
Aktuellt

Nyfikenhet för framåt

Läs mer
På fritiden

Backörnarna från Vörå: “Det bästa är att flyga!”

Läs mer
Marknadsöversikt

Elmarknadsöversikt: våren 2024

Läs mer
Aktuellt

Effektivt sparande

Läs mer
Aktuellt

Fjärrvärme ur spillvärme

Läs mer