Kaukolämpöliittymän omistajan vaihtaminen

Kun kiinteistö vaihtaa omistajaa, voi myös lämpösopimuksen siirtäminen tulla ajankohtaiseksi.

Voit siirtää kaukolämpöliittymän uudelle omistajalle tekemällä ilmoituksen liittymän siirrosta ja lähettämällä joko luovutusasiakirjan tai kopion kauppakirjasta, jossa on maininta liittymän siirrosta. Sopimus ei siirry automaattisesti kiinteistön luovutuksen yhteydessä.

Lämpösopimuksen siirto onnistuu, kun siirtohetkeen mennessä kertyneet saatavat on maksettu ja uusi omistaja sitoutuu noudattamaan lämpösopimuksen ehtoja. Samalla päättyy edellisen omistajan ja Vaasan Sähkön välinen lämpösopimus.

KAUKOLÄMPÖLIITTYMÄN OMISTAJANVAIHDOS

Vaihtoehtoisesti voit lähettää kopion saantodokumentista osoitteeseen

Vaasan Sähkö Oy
Tunnus 5005432
00003 Vastauslähetys