Vindkraft som elproduktionsmetod

Vindkraft är förnybar och ren energi. Vid sidan av vattenkraft är vindkraft den viktigaste förnybara formen av energiproduktion i Finland. Vasa Elektriska är bland de största inhemska vindkraftsproducenterna.

Med vindkraft kan vi producera el utan utsläpp och kostnadseffektivt. Vindkraft är den viktigaste källan till förnybar energi i Finland, vid sidan av vattenkraft.

Att välja ett vindelavtal är en enkel klimatgärning för såväl konsumenter som företag. Som vindelkund är du också med och främjar produktionen av förnybar och ren energi i Finland.

Välj Vindel eller Börsel Vind

Hur producerar ett vindkraftverk el?

 • Ett vindkraftverk förvandlar rörelseenergi till elenergi med hjälp av en snurrande rörelse.
 • Vingarna i vindkraftverket sätter axeln i vindkraftverkets mitt i rörelse, och axeln i sin tur skapar en rörelse i generatorn inuti vindkraftverket.
 • Generatorn skapar el, som överförs till elnätet.

Fördelar och nackdelar med vindkraft

Fördelar med vindkraft:

 • Koldioxidfri produktion.
 • Kort byggnadstid.
 • Kostnadseffektiv elproduktion.
 • Vinden är en förnybar energikälla.
 • De råmaterial som används i vindkraftverk har en hög återvinningsgrad.

Nackdelar med vindkraft:

 • Har visuella nackdelar och orsakar buller.
 • Orsakar lokala förändringar i naturen samt för olika arter.
 • Vindkraftverken är stora konstruktioner som kräver mycket råmaterial.
 • Vindkraftens mängd varierar mycket och är svår att förutspå. Den behöver därför kompletteras med reglerbar elproduktion, såsom vattenkraft, men också med flexibel förbrukning.
 • En del av komponenterna i vindkraftverk, såsom vingarna, tillverkas av plastkomposit, som ännu i nuläget är besvärligt att återvinna.
 • Transportsträckorna från fabriken till vindparken är långa.
 • Det uppstår utsläpp när man bygger en vindkraftpark.
 • Tidigare uppbyggnadsstöd har orsakat samhället kostnader.

Vasa Elektriska och vindkraft

I tiderna byggde vi Finlands första vindpark i Korsnäs, och fortfarande är vi en av landets största vindkraftsproducenter.

Vår vindkraftsproduktion i siffror

 • Vindkraftens andel uppgick år 2022 till cirka 325 325 gigawattimmar eller 21 procent av vår produktion.

Under de senaste åren har vi gjort större investeringar i vindkraft än någonsin tidigare. Vår senaste investering gjordes i Norsskogen, Närpes, där vi är delägare i vindparken. I Norsskogen startade produktionen år 2023 och den uppgår till cirka 140 000 megawattimmar per år.

Våra övriga vindparker finns i Vasa, Östermark, Torneå, Kristinestad och Ilmola.

Du kan stöda inhemsk vindkraft genom att välja Vindel eller Börsel Vind

Priset på vindel

Du kan välja mellan olika typer av avtal som baserar sig på vindkraft med olika prissättning. Med Börsel Vind-avtalet betalar du ett spotpris (c/kWh) och en marginal. Spotpriset varierar varje timme i elbörsen.

Vindel-avtalets elpris (c/kWh) är mer stabilt och det uppdateras en gång i kvartalet.

Dessutom betalar du med båda avtal en fast grundavgift, som är oberoende av din elförbrukning. Avtalen gäller tills vidare och har en uppsägningstid om 14 dagar.

Vindkraft i Finland

Vindkraften har en allt större betydelse in Finlands energiproduktion. Stamnätsbolaget Fingrid uppskattar att vindkraftkapaciteten kommer att mer än tredubblas inom detta årtionde.

Enligt Finska Vindkraftföreningen byggdes år 2022 i Finland 437 nya vindkraftverk. I augusti 2023 var vindkraftkapaciteten 5 864 megawatt, konstaterar Fingrid.

Vid sidan av vattenkraft är vindkraft den viktigaste formen av förnybar energi i Finland. Enligt Finsk Energiindustri är vattenkraftens andel i Finlands energiproduktion mellan 10 och 20 procent per år beroende på regnmängder.

Vanliga frågor om vindkraft