Solenergi som elproduktionsmetod

Solen erbjuder ren och utsläppsfri energi. Solceller omvandlar solens energi till solkraft utan utsläpp. 

Solenergi är den snabbast växande formen av förnybar energi. Den är en viktig del av framtidens gröna och hållbara energisystem.

Nya solparker byggs i industriell skala både här hos oss och runtom i världen. Småskalig produktion av solenergi är alltmer populärt. Mellan 2021 och 2022 ökade kapaciteten för småskalig elproduktion med över 60 procent. Allt fler producerar grön el hemma med sina egna solpaneler.

Självproducerad solenergi minskar behovet av köpt el och sänker elräkningen. Överskottselen kan du sälja till oss.

Läs mer och beställ

 

 

Solenergi i Finland

Solkraftverk producerar effektivt elektricitet även på nordliga breddgrader, trots långa och mörka vintrar. I Finland producerar solceller mest energi från mars till september. Tack vare sommarens ljusa period får Finland nästan lika mycket solstrålning som exempelvis Danmark eller Tyskland.

Att producera solenergi i norr gynnas också av att solpaneler fungerar mer effektivt i svala än i varma förhållanden.

I augusti 2023 var solkraftskapaciteten i Finland, enligt Fingrid, 813 megawatt.

Fingrid uppskattar att kapaciteten kommer att öka till 6–8 gigawatt fram till 2030, vilket betyder så gott som en tiofaldig ökning.

Bli solkraftproducent!

Dra nytta av solskenet: beställ ett solkraftverk till din fastighet. På så sätt kan du minska på din elräkning och producera grön el hemma. Vi levererar solpaneler för husbolag, lantgårdar och företag.

Om du producerar mer el än du behöver kan du sälja överskottet till oss. Vi betalar ett konkurrenskraftigt pris för elen.

Vasa Elektriska och solenergi

Småskalig produktion står fortfarande för en stor del av solenergiproduktionen i Finland, men även storskaliga solparker blir allt vanligare.

Vi utforskar aktivt möjligheterna för förnybara energiproduktionsformer. Vi är en av de största producenterna av vindkraft i Finland och solenergiproduktion är också en del av våra framtidsplaner.

Massivt solkraftverk i Lappo: Vasa Elektriskas andel ca. 30 procent

Så producerar solpaneler elektricitet

Solpaneler producerar elektricitet ur solens strålar. Elektrisk laddning genereras när solens ljuspartiklar, fotoner, träffar halvledarmaterialen i solpanelernas solceller. Det vanligaste halvledarmaterialet i solceller är kisel.

När fotonerna träffar halvledarna frigörs elektroner, vilket ger upphov till elektricitet. Den resulterande elektriska strömmen är likström (DC), som omvandlas till växelström (AC) med en inverter, för att passa det moderna elsystemet.

Fördelar och nackdelar med solenergi

Precis som med alla förnybara energiproduktionsformer har solenergi sina för- och nackdelar.

Fördelar med solenergi:

 • Inga fossila bränslen, bara förnybar energi.
 • Solkraftsparker stör inte landskapet på samma sätt som vindkraftsparker, eftersom de är låga.
 • Inga rörliga delar: inget buller.
 • Solcellsproduktionens effektivitet ökar ständigt med utvecklingen av teknologin.
 • Solpaneler kan placeras på många platser. På så sätt kan tak och väggar på byggnader användas för elproduktion.
 • Solenergin är så gott som gränslös.
 • Det finns stor tillväxtpotential i produktionskapaciteten.

Nackdelar med solenergi:

 • Producerar en ojämn mängd elektricitet beroende på ljuset. Därför krävs så kallad reglerkraft, som vattenkraft, för att komplettera energisystemet.
 • Solpaneltillverkningen använder mineraler som är begränsade naturresurser. Å andra sidan kan deras återvinning förbättras i framtiden när allt fler solpaneler når slutet av sin livscykel.
 • Om den energi som krävs för bearbetning av mineraler produceras med fossila bränslen, skadar det miljön under produktionsprocessen.
 • De flesta solceller tillverkas utanför Europa i länder där det kan vara svårt att säkerställa arbetsvillkoren.
 • Storskaliga solkraftsparker kräver mycket utrymme. Man strävar dock efter att placera dem på områden som är lämpliga ur ett markanvändningsperspektiv, såsom områden som tidigare har använts för torvutvinning.
 • Kräver fortfarande betydande investeringar.

Vanliga frågor om solenergi

Huvudbild: EPV Energi