Våra talare – beställ en talare till ditt evenemang!

Söker du en intressant talare till ditt evenemang? Är du intresserad av att höra en expert berätta om energibranschen? Kanske elmarknaden intresserar?

Vi har många experter som gärna berättar mer om energibranschen och hur det är att jobba med energi. Beställ en av dem till ditt evenemang eller din föreläsning. Våra experter har expertis inom olika kompetensområden, och de har alla gått sin egen karriärväg. Läs mer om dem på den här sidan!

Adam Rönnqvist

Chef för företagsförsäljningen
Ekonomie magister, finansiell ekonomi

Vad talar jag om? Elmarknaden och dess utveckling

Jag strävar alltid efter att hitta den bästa möjliga lösningen för mina företagskunder. Kundens behov kan uppfyllas på olika sätt, t.ex. med hjälp av separat förvaltade prisportföljer. Det är bl.a. där vi kan hjälpa kunderna med vår expertis.

Mikaela Jussila

Kommunikationschef
Filosofie magister, kommunikationsvetenskap

Vad talar jag om? Energibranschens aktualiteter, kommunikation

Jag ansvarar för Vasa Elektriskas kommunikation, vilket gör det naturligt för mig att tala om energibranschen på en lämplig nivå för olika grupper. Jag har jobbat med kommunikation i över 20 år och berättar gärna om arbetet ur olika synvinklar.

Oona Björkbacka

Kommunikationsexpert
Filosofie magister, kommunikationsvetenskap

Vad talar jag om? Kommunikation, Vasa Elektriskas varumärke

I mitt arbete producerar jag innehåll för olika interna och externa kanaler. I mitt arbete funderar jag ofta på hur innehållet bäst intresserar och går hem hos målgruppen.  Kommunikationsarbetet är mångsidigt och utvecklas konstant, vilket gör det intressant.

Eetu Rajalehto

Riskhanteringsspecialist
Ekonomie magister, ekonomisk vetenskap

Vad talar jag om? Elmarknaden, riskhantering

I mitt arbete skapar jag förutsättningar för framgångsrik affärsverksamhet genom att analysera verksamhetsmiljön. En dynamisk elmarknad med mångdimensionella risker gör det mycket intressant att hitta nya affärsmöjligheter.

Rebecka Rajamäki

Elnätsplanerare
Ingenjör, el- och automationsteknik

Vad talar jag om? Energigemenskaper, Vasa Elnät

I mitt arbete hjälper jag våra kunder och elentreprenörer med olika tekniska frågor, till exempel gällande elanslutningar och ibruktagningsbeställningar. Jag skrev mitt slutarbete om att bilda energigemenskap inom Vasa Elnäts område.

Henri Alasaari

Teknisk expert
Ingenjör, energiteknik

Vad talar jag om? Fjärrvärme, värmepumpar, energieffektivitet och fastigheters klimatutredning

I mitt arbete följer jag fjärrvärmekundernas förbrukning, ger teknisk rådgivning och gör olika undersökningar och utredningar. Också granskning och ibruktagning hör till mitt jobb. Branschen utvecklas snabbt, vilket gör jobbet intressant.

Henri Torsti

Energichef
Ingenjör, energiteknik

Vad talar jag om? Framtidens energisystem

Energibranschen är mitt i en stor omställning som berör energiproduktion, elnät, produkter och tjänster samt konsumenter. Jag jobbar omfattande med olika projekt som strävar efter att möta kommande behov inom branschen.

Om du hittade en talare som kunde passa ditt tillfälle, ta kontakt!

Fyll i blanketten och berätta mer om vad du söker. Ge oss också information om publiken och dess bakgrund, vilka ämnesområden som intresserar och om du vill vi ska behandla ämnesområdet på en mer allmän eller djupare nivå. Du kan också berätta om önskat språk. Tyvärr kan vi inte erbjuda alla talare på flera olika språk, men vi försöker i så fall hitta en annan talare som passar för ändamålet. Vi debiterar inget för våra talare.

Ta kontakt

Puhujat yhteydenottolomake RUOTSI
Vilken talare är du intresserad av?
På vilket språk önskar du höra presentationen?
Ange också klockslag, om möjligt i detta skede. Vi föredrar evenemang som tar plats inom kontorstid.
* obligatorisk information