Passion för att jobba tillsammans och våga förnya sig

STRATEGI MED SIKTE PÅ 2025

Energibranschen förändras och konkurrensen blir allt hårdare. Vad ska man göra, när nya vindar blåser? Ta vara på chansen och dra nytta av också denna typ av förnybar energi, tänker vi. Se hur vi inspirerades av möjligheten att bygga en allt starkare koncern med sikte på år 2025.

 

Visionen i ett nötskal: Modig förnyelse tillsammans

Vår vision för år 2025 baserar sig på fem starka mål:

  • Branschens bästa kunderfarenhet
  • Kraftig riksomfattande tillväxt
  • Hållbara val för framtiden
  • Banbrytande lösningar
  • Energiklustret som resurs

Dessa fem teman hjälper oss i det dagliga arbetet och den jäktiga vardagen att hålla blicken fast vid sådana saker som för oss mot rätt typ av förändring. Visionen kristalliseras i frasen Modig förnyelse tillsammans.

Så här når vi våra mål:

  • Vi drar nytta av analytik och partnerskap för att hitta kärnan i kundvärdet.
  • Vi gör hållbara val i utvecklingen av vår verksamhet och produktionsportfölj.
  • Vi drar nytta av produktifiering och energitjänster för att skapa tillväxt och konkurrenskraft.
  • Vi optimerar energisystemet som helhet från produktion till förbrukning med hjälp av digitalisering.
  • Vi låter kurage och nya kompetenser utgöra grogrunden för en ny organisationskultur.

 

TILLBAKA