Mot en hållbar morgondag genom lärande och utveckling av den egna rollen

PERSONAL

År 2021 visade hur flexibel, lärande och omtänksam arbetsgemenskap vår koncern är. Coronapandemin påverkade arbetet på många sätt, nu redan för andra året i rad. Även om undantagsförhållandena medförde utmaningar i vardagen erbjöd pandemin också möjligheter till såväl personlig som organisatorisk tillväxt.

Rekommendationen om distansarbete, som var i kraft största delen av året, innebar att majoriteten av personalen tvingades jobba hemifrån. Vad det intensiva arbetsåret och distansarbetet lärde oss var vikten av återhämtning.

– Enligt vår personalenkät år 2021 borde större fokus läggas på frågor relaterade till återhämtning. Samtidigt kan vi notera att satsningarna på coachning av förmännen burit frukt. De har blivit allt bättre på att stöda sina team, konstaterar personaldirektör Sanna Rantala.

Distansarbetet medförde möjligheter att lära sig reglera sitt eget arbete och söka metoder för återhämtning i balansen mellan arbete och fritid. Det fick även organisationen att diskutera arbetssätt och arbetsgemenskapens betydelse.

År 2021 lärde oss att en välmående arbetsgemenskap kräver en öppen dialog och närvarande chefer.

– I de här frågorna blir man inte magister i en handvändning; det handlar om ett viktigt lärdomsarbete som vi alla jobbar vidare med.

Rantala riktar ett stort tack till hela personalen.

– Året har präglats av projekt och alla har fått tänja sig ordentligt i olika situationer. Glädjande har varit att se personalens engagemang i arbetet och i genomförandet av projekten. Cheferna å sin sida har lyckats bra med att lotsa sina team i ett utmanande läge.

– Samhörighet i arbetsgemenskapen och en diskuterande och omtänksam organisation är A och O, även under svåra tider, konstaterar Rantala.

Nya kompetenser och arbetsmetoder

Som organisation har koncernen Vasa Elektriska utvecklats i och med att man varit tvungen att fundera ut hur saker och ting ska skötas i det nya normala. Under året har man uppdaterat anvisningarna för distansarbete och preciserat principerna för ett flexibelt sätt att arbeta inom koncernen.   Samtidigt har man också diskuterat ”spelregler” på arbetsplatsen, dvs. bland annat kontakter och mötesrutiner under tiden för distansarbete.

I samband med uppdateringen av strategin lades särskild vikt vid utvecklingen av personalens kompetens.

– Vi är en stark expertorganisation och viljan att ytterligare öka experternas kompetens är stor. Det betyder bland annat att vi stöder förutom kompetensen inom det egna ansvarsområdet även personalen i ledningen av det egna arbetet.

Rantala är övertygad om att året med alla sina utmaningar även gett oss insikter som gynnar det framtida arbetet. Stora projekt har genomförts i exceptionella förhållanden.

– Var och en av oss har lärt sig nya saker och fått erfarenheter som vi kan ha nytta av under åren som kommer.

Våra ledare har blivit allt bättre på att stöda sina team, konstaterar Sanna Rantala.