Lotterier

Med jämna mellanrum arrangerar vi olika typer av lotterier för t.ex. våra kunder eller medlemmarna i vår kundpanel. Tänk en sådan känsla man får av att höra att man vunnit i ett lotteri!

Läs lotterireglerna nedan innan du deltar. De gäller samtliga utlottningar arrangerade av koncernen Vasa Elektriska.

Lotteriarrangör

Lotteriarrangör är Vasa Elektriska.

Priser

Priset och/eller dess värde har uppgivits i samband med lotteriet. Priset kan inte bytas ut mot pengar. Priset ska lösas ut eller användas inom ett år och det får inte överlåtas till tredje person. Överlåtelse av priset överenskoms med vinnaren. Lotteriskatten betalas av arrangören.

Dragning av vinnare

Priset/priserna lottas ut bland alla som inom utsatt tid har deltagit och lämnat sina kontaktuppgifter. Koncernen Vasa Elektriskas personal eller familjemedlemmar bosatta i samma hushåll kan inte delta i dragningen.

Ifall vinnaren inte kan nås inom loppet av två (2) veckor ELLER annan tidsram specificerad i samband med tävlingsinformationen på basen av de kontaktuppgifter hon/han lämnat, lottas priset ut på nytt.

Lotteriarrangörens ansvar

Vasa Elektriska Ab begränsar sitt ansvar för det utlottade priset. Prisets mottagare befriar lotteriarrangören från allt ansvar för sådant som kan orsakas eller som påstås orsakats av deltagandet i lotteriet eller av att ha löst ut eller använt priset.

Vinnare

Vinnaren/vinnarna meddelas personligen. Vinnarnas namn kan publiceras på Vasa Elektriskas webbplats eller i kundmaterial efter utlottningen utan separat tillstånd eller ersättning.

Bruk av kontaktuppgifter

Deltagarna i lotterier ska meddela sina kontaktuppgifter för att arrangören ska kunna få kontakt med vinnarna. Uppgifterna överlåts inte åt en tredje part. Kontaktuppgifterna kan användas i Vasa Elektriskas egen kund- och marknadsföringskommunikation med tillstånd av deltagaren.

Regelerna gäller alla som deltar

Dessa regler gäller alla deltagare i koncernen Vasa Elektriska lotterier.

Ändring av reglerna

Arrangören kan när som helst ändra dessa allmänna regler för lotterier.