Gemenskap som värdering

PERSONAL

Utformandet av en ny strategi och därmed nya verksamhetssätt satte sin prägel på koncernens verksamhet år 2019. Arbetet med strategin genomfördes i form av ett omfattande samarbete och i flera workshoppar där så mycket som en tredjedel av koncernens personal deltog.

Koncernens gemensamma värderingar är ambition, passion och gemenskap. Speciellt värderingen gemenskap främjades systematiskt genom att tillsätta koncernövergripande matrisgrupper för att stimulera samarbete och stärka synergier.

Varje månad ordnades infoträffar för hela koncernens personal.

År 2019 genomfördes en kompetenskartläggning av hela personalen. Syftet med kartläggningen är att hjälpa oss att förutse framtida kompetensbehov. Som en del av kompetensledningen gjordes också flera strategiska rekryteringar

TILL INGÅNGSSIDAN

ELHANDEL – FJÄRRVÄRME – UTVECKLINGVASA ELNÄT – OY RAVERA AB