Branschens trender visar vägen

VERKSAMHETSMILJÖ

Hållbar utveckling

Globala klimatmål, politiska beslut samt medvetna konsumenter driver energibranschen mot allt mer hållbara val. Som energibolag har vi en möjlighet att aktivt delta i hela Finlands klimattalko. Redan i nuläget är vi en av Finlands största vindkraftsproducenter, och också framöver vill vi satsa på ren energi.

År 2020 framskred byggandet av vindparken i Paskoonharju, Östermark. När parken står färdig år 2022 motsvarar den energimängd som överförs till Vasa Elektriskas kunder elförbrukningen i cirka 10 000 eluppvärmda egnahemshus. Vår investering i parken uppgår till nästan 20 miljoner euro.

För oss är det också viktigt att göra det så lätt som möjligt för våra kunder att göra sina egna klimatgärningar. Därför tar vi regelbundet fram nya produkter och tjänster som möjliggör ett allt mindre koldioxidavtryck.

Många av våra samarbetsprojekt med energiklustret i Vasaregionen, men också med andra aktörer, strävar efter att skapa större flexibilitet i energisystemet och säkerställa en utsläppsfri produktion i framtiden. Ett starkt regionalt samarbete möjliggör även att vi kan utnyttja spillvärmen i områdets produktionsanläggningar. År 2020 fick vi positiva beslut om stöd av arbets- och näringsministeriet vad gäller projekt som strävar till produktion helt utan stenkol, t.ex. genom att dra nytta av spillvärmen i Vasas avloppsvatten. I den här saken går vi vidare med ett aktivt grepp och målet är att vi inte använder någon stenkol alls i produktionen från år 2025.

Energilagring

Energilagring är en viktig del av optimeringen av energisystemet. Olika typer av lagring tillför flexibilitet i produktionen och möjliggör ett större bruk av förnybara energiformer.

Hösten 2020 invigdes officiellt Finlands största värmeenergilager i Vasklot, Vasa. Projektet som vi har beskrivit som ett modellexempel på hållbar utveckling drog nytta av existerande grottor som ett massivt värmelager.

Eldriven trafik

Elektriska fordon och trafiken som en form av service är förändringar som minskar på konsumenternas koldioxidavtryck och som samtidigt möjliggör nya typer av affärsverksamhet. Vasa Elektriska deltar i ett flertal projekt som undersöker främjandet av eldriven trafik eller minskar avståndet mellan laddningsplatser. Vi rådger också kunder om vad de ska ta i beaktande när de skaffar eller installerar laddstationer.

År 2020 utvidgade vi även nätverket av laddstationer för elbilar tillsammans med KPO och Virta.

Digitalisering

Digitaliseringen skapar nya möjligheter oberoende av bransch. Inom energibranschen möjliggör den bland annat olika system för smarta hem, som skapar flexibilitet i energiförbrukningen. Tack vare flexibel förbrukning kan förbrukningstoppar utjämnas och på så sätt möjliggörs också en mer miljövänlig energiproduktion. Samtidigt sparar kunden pengar. År 2020 fortsatte vi genomföra olika pilotprojekt inom flexibel förbrukning med såväl konsumentkunder som företagskunder. Första versionen av en ny mobilapp, utvecklad i samarbete med kunderna, såg dagens ljus på hösten.

Från konsument till producent

Elförbrukarna har en allt viktigare roll i energisystemet. Från att ha varit passiva elanvändare går trenden mot en allt mer aktiv konsumentroll. Enligt Vasa Elnäts prognoser kommer så mycket som 10 % av hela kundkretsen år 2030 att producera sin egen solenergi. År 2020 anslöts 134 nya solenergiproducenter till Vasa Elnäts distributionsnät.

TILLBAKA