Koncernen Vasa Elektriskas årsrapport 2023

Läs om vårt år!

På den här sidan finns information om koncernen Vasa Elektriskas år 2023. Läs också styrelsens verksamhetsberättelse och våra bokslut.

Nyckeltal

Omsättning: 198,7 M€, rörelsevinst; 13,6 M€, bruttoinvesteringar: 24,6 M€, soliditetsgrad: 49 %, personal 31.12.2023: 148.

Ett händelserikt år 2023

Året 2023 var händelserikt både inom energibranschen i allmänhet som för koncernen Vasa Elektriska. Styrelsens verksamhetsberättelse beskriver årets viktigaste synvinklar.

Verksamhetsberättelse och bokslut 2023

Hållbarhetsstrategi

Koncernen Vasa Elektriskas hållbarhetsstrategis tyngdpunktsområden, målsättningar och vision definierades år 2023 för moderbolaget Vasa Elektriska och dotterbolaget Vasa Elnät. (Innehållet utgör inte en del av den officiella bokslutsinformationen.)

Läs om koncernens hållbarhetsarbete