Nattelens billiga pris är till nytta för eluppvärmaren

Att konkurrensutsätta elen lönar sig speciellt om du har ett tvåtidsavtal med ditt elnätsbolag och värmer ditt hem med nattel. Genom att välja rätt elförsäljare kan du spara tiotals, om inte hundratals euro i året. Spara mer genom att ta ut den fulla nyttan av nattelen och styra all större elförbrukning till natten.

Nattelens pris är stadigt förmånligt

Vi erbjuder dig ett elavtal som är i kraft tillsvidare och som inte har någon bindningstid. Våra priser för nattel är billigare än genomsnittet och vi håller dem på en stadig nivå. Din nattel kan vara vår populära Basel eller koldioxidfri Vindel, som produceras i vindparker i Vasa, Torneå, Kristinestad och Ilmola.

Ditt elnätsbolag kanske kallar sin nattel för t.ex. tvåtidsel eller nattöverföring. Också då lämpar sig vår nattel för dig.

Nattelens priser – Gör ett förmånligt elavtal

Nattelen har två priser för energi, ett dagpris och ett nattpris. Hos oss gäller nattpriset från klockan 22 till 7.

Nattel är ett mätningssätt som typiskt används i hushåll med ackumulerande eluppvärmning. Nattelen gör det möjligt att dra nytta av det billigare nattpriset. Produkten kräver att det på adressen används ett mätningssätt med tvåtidsfördelning.

Lönar det sig att välja nattel?

Som elkonsument kan du välja nattel om ditt mätningssätt lämpar sig för tvåtidsel. Om du funderar på att byta mätningssätt så lönar det sig att se på förutom förbrukningens storlek, också på hur den fördelar sig. Om du har direkt eluppvärmning och använder största delen av din el dagtid, lönar det sig inte nödvändigtvis att byta mätningssätt till nattel. Om din förbrukning är kring 12 000 kWh/år och den är nattbetonad, lönar det sig att ha nattel.

Vi rekommenderar att du tar kontakt med ditt lokala elnätsbolag för att välja rätt elöverföringsprodukt. Bolagets representant kommer också att ta i beaktande säkringens storlek. Beakta att det kan kosta att byta mätningssätt, så kolla också upp det med ditt lokala bolag.

Om adressen dit du funderar på att skaffa nattel finns på Vasa Elnäts område, kolla bolagets överföringspriser och ta kontakt med Energirådgivningen.

Dela