Gör felanmälan

access_time

Jour
24 h

map

Elavbrotten på kartan
vasaelnat.fi

Distributionsstörningar i elnätet

Felanmälningar 24 h

Anmälan om icke-brådskande fel

Distributionsstörningar i fjärrvärmenätet

Trädfällning invid ledningsgata

Kontakt för trädfällningshjälp

Var är felet?

Kontrollera var det är elavbrott och gör enkelt felanmälan i vår nya app!

Dela