Gör felanmälan

access_time

Jour
24 h

map

Elavbrotten på kartan
vasaelnat.fi

Distributionsstörningar i elnätet

Felanmälningar 24 h

Anmälan om icke-brådskande fel

Distributionsstörningar i fjärrvärmenätet

Trädfällningshjälp invid ledningsgata

Vardagar kl. 8-16

Dela