Få energifakturan elektroniskt

Med nätfakturan får ditt företag fakturan elektroniskt.

Teckna ett avtal om nätfakturering (Finvoice-standard) med din bank eller annan operatör. Beställ sedan en nätfaktura från Vasa Elektriska Ab på blanketten nedan eller per e-post
finvoice-laskutus@vasaelektriska.fi.

För att kunna sända en nätfaktura behöver vi följande uppgifter om organisationens namn, fo-nummer, kundnummer, kontaktperson för elektronisk fakturering, EDI-kod och nätfaktureringsadress (de två sistnämnda fås av operatören) samt ett datum för fr.o.m. när fakturor får sändas elektroniskt.

Närmare information om nätfakturor, se t.ex. tieke.fi.

Företagets faktureringsuppgifter

Meddela ditt företags nätfakturaadress
Du hittar kundnumret på din faktura.
Du hittar faktureringsavtalsnumret på din faktura.