Kom med i vår kundpanel

Hur kan vi betjäna dig bättre? Vad önskar du dig av oss i framtiden? Hurudan tidning önskar du läsa? Var vår reklam till belåtenhet? Detta är några frågor som du kan påverka i kundpanelen. Din åsikt är värdefull – genom att delta i panelen har du möjlighet att inverka på vår verksamhet.

Vi sänder en kort förfrågan på olika teman per e-post högst en gång i månaden åt panelens medlemmar. Det är enkelt och tar inte lång tid att besvara förfrågan. Vi lottar ut överraskningspriser bland alla som besvarar den aktuella förfrågan. Det är alltid frivilligt att delta och att besvara förfrågan.

Vem som helst kan anmäla sig till panelen utan att vara kund hos Vasa Elektriska. Vi väljer medlemmarna bland alla som anmält sig och sänder information per e-post om panelens verksamhet.

Anmäl dig med

Kundpanelens förfaringssätt
Läs mer om våra utlottningar