Borde jag välja ett avtal för 6 eller 24 månader? Experten rekommenderar!

Elpriset svänger med marknaden, och energiförbrukningen i ditt hem kan variera med årstiderna och livssituationen. Därför kan valet av elavtal kännas utmanande. Två vanliga alternativ är 6 och 24 månaders tidsbestämda avtal. Vilket borde man då välja? Låt oss jämföra alternativen.

Ett sex månaders tidsbestämt avtal – flexibilitet och möjligheter

Fördelar:

  • Flexibilitet: Ett kortare avtal ger möjlighet att reagera snabbare på marknadens förändringar. Om elpriset sjunker kan du förnya avtalet till ett förmånligare alternativ.
  • Förmånligare pris: Priset för sommaren är billigare i ett kortare avtal.

Nackdelar:

  • Osäkerhet: En ökning av elpriset under avtalsperioden kan innebära ett högre energipris på hösten, när det är dags att förnya avtalet.
  • Besvär: Ett ofta förnyat avtal innebär att du regelbundet behöver sätta dig in i erbjudandena.

Ett sex månaders avtal passar särskilt bra för dig som aktivt följer med elmarknaden och vill utnyttja eventuella prisnedgångar. Det är också ett bra alternativ om du bor i en tillfällig bostad under sommaren.

Ett 24 månaders tidsbestämt avtal – stabilitet och förutsägbarhet

Fördelar:

  • Prisstabilitet: Ett längre avtal skyddar mot prishöjningar under avtalsperioden, vilket gör det lättare att planera hushållets ekonomi.
  • Mindre besvär: När avtalet är tecknat behöver du inte fundera på elavtalet under de kommande två åren.

Nackdelar:

  • Stelhet: Om marknadspriserna sjunker är du fortfarande bunden till ett högre pris under hela avtalsperioden.

Ett avtal för två år kan passa dig om du värdesätter ekonomisk stabilitet och förutsägbarhet. Det passar särskilt bra för familjer och de som vill undvika den stress som prisfluktuationer på elmarknaden kan orsaka.

Vår avtalspriser just nu

Så här råder vår energiexpert

”Som energibranschens expert föredrar jag själv börsel, eftersom det är lätt för mig att optimera mitt hushålls energiförbrukning till de förmånligare timmarna. För alla är detta dock inte möjligt, och användningen av börsel kan kännas besvärligt,” säger Henri Torsti, energichef på Vasa Elektriska.

”Ett tvåårigt tidsbestämt avtal ligger nu på en bra prisnivå om man jämför med vad priserna låg en stund sen. Särskilt för de som använder solpaneler är ett 24 månaders avtal en lockande möjlighet: under sommaren täcker solpanelerna en stor del av energiförbrukningen, och prisnivån för vintern är rimlig.”

Skillnaden i plånboken är liten under sommarsäsongen

Under sommarsäsongen är energiförbrukningen lägre än på vintern, och effekten av ett billigare elavtal blir inte så stort när man beaktar de totala kostnaderna.

Till exempel, under perioden 1.4–30.9, skulle en förbrukning på 2 720 kWh totalt kosta 214,90 euro och med ett 6 månaders avtal och 225,78 euro med ett 24 månaders avtal.

Sommarens förbrukning skulle kosta cirka 11 euro mer med ett avtal för två år än ett avtal för sex månader. En sådan förbrukning kunde gälla i ett egnahemshus, där årsförbrukningen är 10 000 kWh/år.

Denna jämförelseperiod visar att ett kortare avtal kan bli något billigare. Eftersom det är svårt att förutse elpriset långt in i framtiden, kan man inte med säkerhet säga vilket avtal som slutligen är ett bättre val.

”Om elpriset stiger under sommaren, kan sommarens besparingar snabbt försvinna när energiförbrukningen ökar mot vintern,” funderar Torsti.

I ett egnahemshus är energiförbrukningen i genomsnitt 10 000 kWh/år

*priserna är tagna från Vasa Elektriskas webbplats 1.4.2024. I beräkningen har man inte beaktat fasta avgifter.

Bekanta dig med alla elavtal