En guide för dig som bor i egnahemshus – Undvik dyra misstag

Ett egnahemshus hålls i gott skick om du utför reparationer och underhåll regelbundet. Vi har här sammanställt ett informationspaket för nya husägare om hur det är att bo i egnahemshus och hur du underhåller det. Genom att följa råden i den här guiden undviker du onödiga och dyra misstag.

1. Inspektera taket och undvik fuktskador

Taket och dess regnvattensystem är hemmets viktigaste skydd mot fukt. När du gör det till en vana att granska taket både vår och höst kan du upptäcka eventuella läckor i tid och undvika fuktskador som med tiden kan leda till mögelskador. Förebyggande åtgärder lönar sig eftersom det kan kosta tusentals euro att reparera taket.

Regelbundet och förebyggande underhåll kommer också att förlänga livslängden på ditt tak och uppskjuta behovet av takreparationer. Taket behöver förnyas vart 20:e till 40:e år.

Kontrollera takets översta skikt:

 • Ta bort skräp och löv från taket. Håll även rännor fria från löv som fallit ner från träd. Det förhindrar att rännorna täpps till och rostar.
 • Tvätta bort mossväxt från tegel- och filttak med en högtryckstvätt.
 • Kontrollera att lackytan på plåttaket är oskadad.
 • Kontrollera att rännorna och fästena för stegar och snöräcke är hela.
 • Kontrollera rörgenomgångarna, det vill säga skarvarna där exempelvis skorstenen och antennen går genom husets tak. Är skarvarna tätt fästa i vattenkåpan och skruvarna hela så att inget vatten kan rinna in i huset via rörgenomgångarnas skarvar?

Kontrollera takets understa skikt:

 • Takets understa skikt försäkrar att vatten som kommit igenom takpappen inte kommer åt att rinna in i husets träkonstruktioner.
 • Kontrollera att takets understa skikt är helt och vattentätt, speciellt vid genomgångarna, vilket du kan göra om du har en vindsvåning där du kommer åt att granska inner- och mellantaket. Det lönar sig att reparera eventuella skador i samband med följande takreparation.
 • Om huset saknar ett underlag är det värt att bygga det i efterhand.

2. Ta i bruk dina solpaneler tidigt om våren

Solpaneler ska rensas från snö redan på våren, när ljuset ökar. På så sätt genererar panelerna gratis solel under en så lång tid som möjligt. Kontrollera att solpanelerna fungerar och att de genererar elektricitet precis som förut och att de inte skadats under vintern. Du kan övervaka utsignalen direkt från växelriktaren, eller om växelriktaren är ansluten till nätet, från en smarttelefon eller dator.

Har du funderat på att skaffa solpaneler till ditt hem? Bekanta dig med Vasa Elektriskas solcellsanläggningar här.

3. Smältande snö hotar strukturer – kom ihåg snöarbete

Smältande snö är ett säkert vårtecken. Husägare bör se till att smältvatten inte börjar rinna in i husets kontstruktioner. Så här undviker du fuktskador:

 • Skotta bort den smältande snön från husets väggar. Skotta bort snö minst en eller helst tre meter från väggarna.

4. Inomhusluft och temperatur i ditt hem – slösa inte med energi

Ventilation och uppvärmning i fel proportion kan slösa energi. När uppvärmningssäsongen börjar är det viktigt att se till att du inte kyler ner och värmer upp din bostad samtidigt. Det säkerställer att det finns bra rumsluft i hemmet och att temperaturen förblir energieffektiv.

Justera ventilationen så här:

 • Stäng av kylinställningen eller den automatiska kylningen av ventilationsaggregatet i början av uppvärmningssäsongen. Det förhindrar att apparaten kyler rumsluften när du till exempel tänder en öppen spis.
 • Återvinn värme från den utgående luften: starta värmeåtervinningen från ditt ventilationsaggregat redan i början av uppvärmningssäsongen.
 • Spara energi genom att justera ventilationsfläkten till lägsta effekt då du inte är hemma.
 • Justera alltid den mekaniska ventilationen enligt tillverkarens instruktioner.
 • Anpassa ventilerna för gravitationsventilation till mindre om vintern och större mot slutet av uppvärmningssäsongen.
Kodinkoneiden sähkönkulutus

Elavtal till egnahemshus

Beställ ett elavtal till egnahemshus på några minuter vart som helst i Fastlandsfinland!

Justera värmesystemet så här:

 • Om din bostad har fjärrvärme, stäng fjärrvärmens sommarspärr på våren, och öppna den igen på hösten i början av uppvärmningssäsongen.
 • Använd luftvärmepump med värmefunktion om vintern och med kylläge om sommaren. Det automatiska läget kan öka onödig energiförbrukning.
 • En lämplig rumstemperatur ligger mellan 20 och 21 grader. Om ditt hem är för varmt kan inomhusluften kännas stillastående och huvudet kännas dimmigt som följd. Sänk temperaturen med en grad i veckan så att din kropp vänjer sig vid förändringen och du slipper frysa. En temperatursänkning med en grad innebär 5 procent lägre uppvärmningskostnader.

Kylning av hemmet om sommaren:

 • Ventilera ditt hem tidigt på morgonen eller sent på kvällen. Korsdrag gör att du kan vädra effektivt.
 • Håll gardinerna stängda så att extra solvärme inte kan komma in.
 • En luftvärmepump är ett energieffektivt sätt att kyla ditt hem mekaniskt. Kyl rummen måttligt och bara när du är hemma så att du inte slösar energi.

5. Så sköter du ventilationsaggregatet

Med rätt justeringar säkerställer du en energieffektiv användning och långvarig drift av apparaten.

 • Beställ underhåll av ventilationsaggregatet vartannat år.
 • Byt ut luftbehandlingsaggregatets filter under våren och hösten.
 • Beställ sotning av ventilationskanalen vart 5:e till 10:e år.
 • I nya fristående hus justeras ventilationen på nytt några år efter den första installationen, när fukten från byggnaden helt och hållet avdunstat. Justeringen sköts av ventilationssystemets planerare.

6. Underhåll värmeelementen på sommaren

Även om uppvärmning inte behövs inomhus om sommaren ska värmeelementen inte glömmas bort helt och hållet under sommarmånaderna. Enkelt underhåll säkerställer att värmeelementen fungerar som de ska igen på hösten.

Så här sköter du underhållet av dina värmeelement om sommaren:

 • Vrid termostaterna från lågt till högt och tillbaka till lågt minst varje månad under sommaren. På så sätt kommer de definitivt att fungera i början av eldningssäsongen.
 • Sätt igång cirkulationsvattenpumpen några gånger under sommaren om du bor i ett äldre hus. Äldre rör har avsatser i dem vilket kan sätta sig i pumpen och göra att värmesystemet kör fast om hösten om vattnet står kvar hela sommaren.

7. Lufta värmeelementen om hösten

När eldningssäsongen börjar om hösten är det en bra idé att kontrollera om värmeelementen behöver ventileras. Om värmeelementen rasslar eller susar har de samlat luft i sig, vilket gör att uppvärmningen inte fungerar effektivt. Detta förbrukar i sin tur onödig energi och återspeglas i ökade uppvärmningskostnader.

 • Du kan be en VVS-montör att ventilera värmeelementen eller göra det själv.
 • Se till att kontrollera trycket innan du ventilerar. Om värmeelementen har lågtryck får du inte sköta ventilationen själv.

8. Beställ sotare varje år – undvik sot

Att beställa sotning av rökkanaler och eldstäder har varit husägarens ansvar sedan 2019, då det blev fritt att själv beställa sotning. Du kan välja den sotare vars tjänster du vanligtvis använder.

Regelbunden sotning är viktig för att förhindra sotbränder. En sotare upptäcker även eventuella fel som utgör brandrisk i god tid innan det värsta inträffar.

Saker att tänka på då du beställer en sotare:

 • Våren eller sommaren är en bra tid för sotning när du inte eldar i den öppna spisen.
 • Om du använder den öppna spisen aktivt bör sotning göras varje år.
 • En öppen spis som inte har använts på tre år bör rengöras före användning.
 • Se till att stegen och gångarna på taket är i gott skick för sotaren.

9. Använd en servicebok – det är värt pengar vid husaffärer

Anteckna alla renoveringar och reparationer på fastigheten i serviceboken. Vid bostadsförsäljning är serviceboken en handling som är värd pengar, eftersom den berättar om husets skick och vittnar om att fastigheten har skötts på rätt sätt. Serviceboken är lagstadgad för fastigheter byggda efter år 2000, men det vore även bra att föra bok för äldre byggnader.

Servicebok i pappersformat eller på mobilen

 • Du kan skaffa en servicebok i traditionellt bokformat eller ladda ner motsvarande applikation på din mobiltelefon. Huvudsaken är att du fyller i serviceboken.

10. Dra nytta av hushållsavdraget

Du kan göra hushållsavdrag för hemmets underhåll och renoveringsarbeten, till exempel VVS-arbeten eller renoveringar av enskilda rum. Läs mer om hushållsavdraget på Skatteförvaltningens hemsida.

11. Det är inte nödvändigt att kratta på gården

Lövkrattning om hösten delar åsikter: en del av oss gräver fram våra krattor och blir entusiastiska över den nyttomotion som krattning medför, men alla gillar det inte. Det är inte nödvändigt att kratta på gården.

Tips om du vill kratta din trädgård:

 • Ett lätt lager av små löv vissnar under vintern och behöver inte krattas bort.
 • Om gården är täckt av ett tjockt lager av stora löv som inte bryts ner finns det en risk för svampsjukdomar i löven och därför ska de krattas bort.
 • Lämna planteringarna och buskarnas rötter täckta med löv om hösten: de skyddar växterna mot frost. Om våren ger de nedbrutna löven mat åt växter.

12. Klipp gräsmattan varje vecka eller låt det växa ut till en sommaräng

Klipp gräsmattan varje vecka. Om gräset växer för långt blir det gräsklumpar kvar efter gräsklippning, vilket gör att gräsmattan inte får tillräckligt med syre. Det hämmar tillväxten och orsakar fläckar på gräsmattan.

Om du har en robotgräsklippare, läs manualen för att se hur långt gräs den kan klippa. Du kan till och med schemalägga robotgräsklipparen för daglig klippning.

Om du gillar en gård som ser naturlig ut kan du klippa gräsmattan bara ett par gånger under sommaren. En sommaräng på gården är till nytta för pollinatörer.

13. Skriv ut en årsklocka för ditt fristående hus

Om listan över saker du ska göra verkar omöjlig att komma ihåg utantill kan du skriva ut en årsklocka för ditt fristående hus och efter hand kolla upp de viktigaste underhållsuppgifterna för olika årstider i utskriften.

En årsklocka för fristående hus hjälper dig att minnas hemmets sysslor

14. Kom ihåg: allt arbete kan inte skötas själv

Det finns en god anledning till att el-, VVS- och ventilationsbranschen har sina egna proffs. Du kan utföra enklare underhållsuppgifter, som att byta ut en trasig säkring eller ett filter till ditt ventilationsaggregat själv, men mer krävande arbete kräver professionell kompetens.

Till exempel sotning, rengöring av ventilationskanaler, besiktning och underhåll av bostadens el- och värmesystem samt VVS-arbeten ska överlåtas till ett proffs.

Läs här vilka elarbeten du själv kan utföra hemma.

15. Lär dig känna ditt eget hem och lär dig grundprinciperna

Finns det mekanisk eller trycksatt ventilation i bostaden? Kan den rengöras med en centraldammsugare? Lagar du mat med induktionshäll eller gasspis? Värmer du upp bostaden med fjärrvärme eller en kombination av elvärme och värmepumpar? Finns det en proppar eller automatsäkringar i proppskåpet?

Det är viktigt att bli bekant med driften och användningen av dina hushållsapparater. Det är en bra idé att spara eventuella bruksanvisningar på ett ställe där de lätt kan grävas fram vid behov.

Ta reda på var du kan hitta

 • elskåp
 • vattentätning
 • uppvärmningsutrustning.

Baskunskaper för ägare av fristående hus

 • att byta säkring och ställa huvudströmbrytaren till avstängt läge
 • att övervaka energiförbrukningen i till exempel Vasa Elektriskas mobilapplikation
 • att övervaka vattenförbrukningen och bortkopplingen av vatten
 • att justera värmeutrustningen
 • att göra sommar- och vinterjusteringar gällande hemventilation.

Motivas expert Päivi Suur-Uski bidrog med informationen i denna artikel. Övriga källor: Egnahemsföreningen (Omakotiliitto), Andningsförbundet, Inrikesministeriet, SULPU (Finlands Värmepumpförbund), Kotiliesi, Marthaförbundet, Skatteverket

Aktuellt

Många företag är skyldiga att installera laddplats för elbilar ännu i år

Läs mer
Fenomen

Ett hem för många generationer

Läs mer
Fenomen

Rymdcenter hjälper företag

Läs mer
Hållbarhet

Återvinning av rotorblad från vindkraftverk går framåt

Läs mer
Aktuellt

Finansbranschen vill skydda naturen: “När naturen mår bra blomstrar även affärerna”

Läs mer
Aktuellt

Potatis- och purjolökssoppan värmer mitt i vintern

Läs mer
Aktuellt

Energieffektivitet i gamla hus: 4 tips för ett energisnålare hus!

Läs mer
Aktuellt

Nyfikenhet för framåt

Läs mer
På fritiden

Backörnarna från Vörå: “Det bästa är att flyga!”

Läs mer
Marknadsöversikt

Elmarknadsöversikt: våren 2024

Läs mer
Aktuellt

Effektivt sparande

Läs mer
Aktuellt

Fjärrvärme ur spillvärme

Läs mer