Fjärrvärmeguiden – så fungerar fjärrvärme

Vi har samlat det du behöver veta om fjärrvärme på denna sida. Här hittar du information om allt från hur fjärrvärme fungerar till att spara energi. Instruktioner för nybyggare relaterade till fjärrvärme hittar du här.

Fjärrvärme i korthet

  • Fjärrvärme är den vanligaste uppvärmningsformen i Finland och den produceras lokalt.
  • Som uppvärmningsform är fjärrvärme säker, tillförlitlig och lättanvänd.
  • Fjärrvärme kan produceras på många olika sätt.
  • Du kan också beställa Klimatgaranti för din fjärrvärme här.

Läs mer om fjärrvärmeproduktion

Drift och användning av utrustning

Fjärrvärmesystemet består av utrustning som ägs av både fjärrvärmeleverantören och kunden. Fjärrvärmeföretaget ansvarar för fjärrvärmekondukt som kommer in i och går ut från fastigheten, som ansluter till fjärrvärmenätet. Företaget ansvarar också för mätcentralen samt avstängningsventiler och smutsavskiljaren.

 

Kunden ska sköta om fastighetens värmecentral, som är en fabrikstillverkad enhet och kan köpas från en fjärrvärmekontraktör med installation eller direkt från ett energi- eller fjärrvärmeföretag.

Hur justerar du värmesystemet?

Genom att justera fastighetens värmesystem kan du påverka inte bara temperaturen utan också värmesystemets balans. Balansen i värmesystemet är nyckeln till energieffektiv uppvärmning. Vid behov kan balansen i värmesystemet säkerställas genom att justera termostatventilernas förinställningar och eventuella linjeregleringsventiler. Det är också en god idé att kontrollera värmepumpens dimensionering. Balansering av värmesystemet kan hjälpas av till exempel VVS-företag.

Balansering av fastighetens värmesystem är viktigt eftersom det:

  • Förbättrar fastighetens energieffektivitet. Ett obalanserat värmesystem förbrukar onödig värmeenergi.
  • Minimerar temperaturskillnader mellan rum eller lägenheter.

Så sparar du värmeenergi

Välfungerande utrustning:: Skillnaden i temperatur mellan inkommande och utgående fjärrvärmevatten bör vara minst 25 grader. Med skillnad menas skillnaden mellan inkommande och utgående fjärrvärmevatten.
Följa värmeanvändningen:: Följ värmeanvändningen i Vasa Elektriskas app eller online-tjänst. Du får information om värmeanvändning ner till timnivå.
Jämföra värmeanvändning:: I våra övervakningstjänster kan du enkelt jämföra din användning med tidigare månader och år.

Energispartips

  • Välj rätt temperatur: Rekommenderade temperaturer är 20-22 grader för bostads- och kontorsutrymmen, 12 grader för uppvärmda lagerlokaler och 5 grader för garage
  • En liten skillnad ger stora besparingar: En minskning av rumstemperaturen med 1 grad motsvarar ungefär en 5% energibesparing på årsbasis
  • Ventilation: Se till att fastighetens ventilation är effektiv och snabb
  • Bevara värmen: Se till att fastighetens fönster och dörrar är tillräckligt täta för att inte slösa värmeenergi

Misstänker du funktionsfel i värmesystemet?

Om du misstänker att ditt värmesystem inte fungerar som det ska, gör så här:

LETAR DU EFTER EN FJÄRRVÄRMEENTREPRENÖR?

Här hittar du en lista över lokala fjärrvärmeentreprenörer.
Fjärrvärme entreprenörer

Utforska din förbrukningsinformation

Som fjärrvärmekund kan du enkelt granska din egen förbrukningsinformation via vår online-tjänst. Genom att övervaka din fjärrvärmeanvändning hemma eller i ditt företag blir det också enklare att planera och vid behov minska energianvändningen.

Läs mer

Beställ störningsmeddelande

Du får information om avbrott i fjärrvärmeleveransen, deras orsaker och varaktighet direkt till din mobiltelefon via en kostnadsfri SMS-tjänst. Beställ tjänsten för ditt hem, företag och andra användningsställen.

Tilaa tästä