Mari pantsar: Kolneutrala företag är vinnare

Mari Pantsar från Sitra uppmanar både stora och små företag att satsa på ekologisk hållbarhet om de vill vara framgångsrika även i framtiden.

Nu är det dags för handling. Munväder och vackra tankar räcker inte längre. Mari Pantsar, som leder Sitras forskning inom kolneutral cirkulär ekonomi, talar klarspråk. Pantsar har pratat om ett ekologiskt hållbarare och mer konkurrenskraftigt samhälle i tjugo år. Just det – de två termerna hör idag tätt ihop.

Att konsumenterna gör klimatsmarta val räcker inte, utan företagens roll är avgörande för att klimatmålen ska kunna uppnås och jordens framtid säkras. Ett koldioxidneutralt företag ger bara så mycket koldioxidutsläpp som det kan kompensera.

Den ekologiska hållbarheten kan enligt Pantsar inte längre vara ett mål eller alternativ för ett företag, den måste vara en utgångspunkt. Samtidigt är den en viktig källa för konkurrenskraft.

”Ekologisk hållbarhet och koldioxidneutralitet är en fråga om liv och död för företag. I fortsättningen kan bara de företag som är koldioxidneutrala och skapar rena lösningar vara konkurrenskraftiga och klara sig på marknaden. Och konkurrenskraftigast är de som överträffar lagens krav på ekologisk hållbarhet”, säger Pantsar.

Man ska inte heller underskatta konsumenternas klimatmedvetenhet och ansvarsfullhet. Att en produkt har lång livscykel, kan repareras och återvinnas, är viktiga kriterier för dem.

Pantsar ger finländarna beröm för att vi redan kommit en bra bit på vägen mot den koldioxidneutrala cirkulära ekonomin. Det har varit kutym sedan länge av flera skäl: vårt geografiska läge och klimat samt våra naturresurser. Lösningar som ursprungligen har uppstått av tvång har lagt grunden till en produktion som är renare än i många andra länder.

”Eftersom Finland inte har egna fossila bränslen, olja, kol eller gas, har industrin varit tvungen att hitta på energieffektiva lösningar. Man har utvecklat källor av förnybar energi för att kompensera avsaknaden av fossila bränslen. Man har gjort en dygd av nödvändigheten och samtidigt skapat förnuftig affärsverksamhet.”

Som exempel nämner hon skogsindustrin som är en traditionell tung industri. Där har man redan under flera årtionden utvecklat bioenergi, samproduktion av el och värme, lösningar för avfallshantering samt rengöring av vatten och hantering av avfall. Samtidigt uppstod en exportprodukt, cleantech, miljötekniskt kunnande för främjande av hållbar användning av naturresurser.

”Efterfrågan på cleantech på världsmarknaden är oändlig. Det lönar sig att ta steget ut på den globala marknaden om det bara är möjligt”, uppmuntrar Pantsar.

En utmaning är att de globala problemen är stora, men de finska företagen är små. Lösningen är samarbete och olika samarbetsnätverk och -företag.

De ekologiskt hållbara lösningarna är ofta dyrare än de andra. Så ska det inte vara, tycker Pantsar.

”Där har lagstiftningen misslyckats. Staterna ska skapa en affärsmiljö där hållbara och ekologiska lösningar är förmånligare för både konsumenter och företag.”

I praktiken skulle det kunna innebära skattelösningar eller incitament för företag.

”Nu när klimatkrisen hotar att spåra ur behövs effektiva styrmetoder.”

Text: Sirkku Saariaho

Sitran Mari Pantsar. Kuva: Vuokko Salo

“I fortsättningen kan bara de företag som är koldioxidneutrala och skapar rena lösningar vara konkurrenskraftiga och klara sig på marknaden”, menar Mari Pantsar.

Bild: Vuokko Salo

På fritiden

Synpunkten: Visst känns det!

Läs mer
Fenomen

Här är arbetets nya trender

Läs mer
Fenomen

Experterna avslöjar: det här gör arbetet meningsfullt

Läs mer
Hemma

Hopp om god inomhusluft

Läs mer
Aktuellt

Fjärrvärmehushållen kan nu enkelt byta till en helt koldioxidfri produkt

Läs mer
Aktuellt

Elbilarnas laddningstoppar kan styras

Läs mer
På fritiden

Så här stickar du vinterns succéprodukt, Vasa Elektriska-stickasockor!

Läs mer
På fritiden

Lena Salmi: Att skejta har gett mig mod och självförtroende

Läs mer
Aktuellt

Vasaenergi som bäst – inom kort från Östermark

Läs mer
Mat & recept

Mockarutor + rocky road = ett drömpar

Läs mer
Fenomen

Smarta kläder förändrar livet

Läs mer
Fenomen

Hjärnforskare Minna Huotilainen: Huvudet behöver paus från smarta apparater

Läs mer
Dela