Kärleksforskare: Sociala medier kan fördjupa kärleken

Sociala medier beskylls ofta för att vara ytliga, men en färsk kärleksstudie visar att de också kan ge upphov till ett djupt och varaktigt förhållande.

I år talar vi om kärlek och mäter den. Vi tog en pratstund om kärlek på sociala medier med kärleksforskare Satu Uusiautti.

Många singlar befarar att de genom dejtingappar aldrig kommer att hitta en människa att komma på ett djupare plan med. Men oroa er inte!

Enligt en amerikansk studie kan förhållanden som uppstår på sociala medier eller via en app till och med vara starkare än de som blivit till på mer traditionella sätt.

”Förklaringen är att man på sociala medier delar med sig av sina åsikter om saker och ting, och då är det lättare att lära känna den andra och hens tankar på ett djupare plan”, säger kärleksforskare Satu Uusiautti, pedagogie professor vid Lapplands universitet.

Det går alltså att hitta en människa på nätet som det klickar med och som delar samma tankar och värderingar. På sociala medier kan man också hitta kärleken i kretsar man annars inte skulle ha kommit i kontakt med.

Medan det förr i världen var vanligt att möta sin partner på krogen eller genom bekanta räcker det idag att ta fram mobilen. På det viset öppnar nätet upp för nya möjligheter att träffa den rätta.

En ytterligare fördel med sociala medier är att det där finns så många olika människor. Det ökar chansen att hitta någon som man inte bara blir förtjust i, men också beundrar. Då kan ens partner vara lite av en musa, en person med egenskaper man själv gärna skulle vilja ha.

Forskare upptäckte redan på 1950-talet att en del av oss förälskar sig i personer med de drag som vi ser i vårt eget idealjag.

”Fast då kan det bli så att man i sin partner söker ett komplement till ens eget själv eller en förstärkning av ens självförtroende. Men det kan också bli ett sunt parförhållande med stark samhörighet och där parterna kompletterar varandra”, säger Uusiautti.

Det är möjligt att utveckla ens interaktionsfärdigheter och sociala intellekt på sociala medier, även om det kräver lite övning. Det kan vara goda färdigheter i och med att det i början kan vara svårt att tolka den andra helt rätt.

”Det har på senare år forskats kring hur vi uppfattar den bild av oss själva som vi har skapat på sociala medier, och hur vi tolkar bilder som andra människor skapat.”

“Det är en utmaning att tolka andra människor utan att se gester och miner.”

Övning ger färdighet, och god medieläskunnighet, självkänsla och gott självförtroende är till stor hjälp. De gör att vi bättre kan bedöma våra egna och den andras motiv och beteende.

Ett gott självförtroende skyddar också mot nätbekantskaper som inte har rent mjöl i påsen, för då är vi inte lika lättpåverkade av andras tankar och åsikter.

Sociala medier är inte bara en plats där man knyter kontakter, utan de kan också vara till nytta för befintliga parrelationer. Uusiautti har forskat kring temat tillsammans med Kaarina Määttä, professor emerita i pedagogisk psykologi vid Lapplands universitet.

”Vår forskning visar att sociala medier också är till nytta i parförhållandet: man lär känna sin partner bättre när man läser hens inlägg och kommer underfund med hens tankar. Vi pratar nödvändigtvis inte om sådana saker i vardagen.”

Ens partner kan till exempel dela artiklar som avslöjar intressen som man inte varit medveten om förut. Ett par kan också hitta nya gemensamma intressen via sociala medier. Det stärker känslan av samhörighet.

Man får ytterligare nytta av sociala medier genom att berätta om det goda i sitt förhållande och visa sin partnertacksamhet och uppskattning. Det gör partnern nöjd och ger en bekräftelse om att förhållandet mår bra.

”Det kan uppstå en positiv cirkel. Många studier har visat att det goda föder mer av det goda.”

“När vi tänker att vi är lyckliga koncentrerar vi oss också mer på det positiva i förhållandet.”

Text: Anna Kauhala
Bild: Kaisu Jouppi

 

Se hur vi mätte kärlek!

Visste du att kärlek kan mätas i små förändringar i hur huden leder elektricitet? Vi ville testa det här fenomenet och arrangerade bland annat tre blinddejtar åt en kärlekstörstig singel.

Läs mer
Aktuellt

Många företag är skyldiga att installera laddplats för elbilar ännu i år

Läs mer
Fenomen

Ett hem för många generationer

Läs mer
Fenomen

Rymdcenter hjälper företag

Läs mer
Hållbarhet

Återvinning av rotorblad från vindkraftverk går framåt

Läs mer
Aktuellt

Finansbranschen vill skydda naturen: “När naturen mår bra blomstrar även affärerna”

Läs mer
Aktuellt

Potatis- och purjolökssoppan värmer mitt i vintern

Läs mer
Aktuellt

Energieffektivitet i gamla hus: 4 tips för ett energisnålare hus!

Läs mer
Aktuellt

Nyfikenhet för framåt

Läs mer
På fritiden

Backörnarna från Vörå: “Det bästa är att flyga!”

Läs mer
Marknadsöversikt

Elmarknadsöversikt: våren 2024

Läs mer
Aktuellt

Effektivt sparande

Läs mer
Aktuellt

Fjärrvärme ur spillvärme

Läs mer