Extrema väderfenomen sätter elnätet på prov

Ett välfungerande elnät är en livsbetingelse för samhället. Extrema väderfenomen, såsom kraftiga stormar, ökar risken för elavbrott när träd faller på elledningar.

”De senaste två åren har vi upplevt två av de värsta stormarna i historien i vårt område: stormen Aapeli på nyårsdagen 2019 och stormen Aila i september. De ställde till med ganska svåra fel och störningar”, säger Juha Rintamäki som är VD för Vasa Elnät.

Oavsett om stormarna i Finland kommer att bli starkare på grund av klimatförändringen beräknas deras följder bli värre.

”När vintrarna är milda och marken inte fryser faller träden lättare och gör skada på elnätet.”

Det viktigaste motmedlet är att gräva ner elkablarna i marken. Då är de inte utsatta för fallande träd. Vasa Elnät har påskyndat sina investeringar i jordkablar. Av stamnätet består 45 procent av jordkablar, och i lågspänningsnätet som hemmen är anslutna till uppgår andelen till över 70 procent.

Målet är att år 2028 ska 60 procent av stamnätet och 80 procent av lågspänningsnätet vara jordkablar. Elnätet i hela Finland har blivit till åren kommet och håller på att förnyas. Enligt den nuvarande lagen ska elnätet vara vädersäkert senast vid utgången av 2028. Då får ett elavbrott vara i högst sex timmar i detaljplaneområden och högst 36 timmar i övriga landet.

Vasa Elnät har avtal med fem entreprenörer som rycker ut med personal och utrustning om det blir en storstörning. Underhållet av elnätet och lokaliseringen och avgränsningen av fel sker i allt större omfattning genom automatik.

Snart ska en robot utföra en del av åtgärderna och återställa strömmen till de delar av nätet som är oskadade.

”En väsentlig sak är kommunikation med både myndigheterna och kunderna. Vi får automatiskt realtidsinformation om avbrottens varaktighet som vi kan förmedla till kunderna med sms.”

Text: Terhi Hautamäki

Aktuellt

Många företag är skyldiga att installera laddplats för elbilar ännu i år

Läs mer
Fenomen

Ett hem för många generationer

Läs mer
Fenomen

Rymdcenter hjälper företag

Läs mer
Hållbarhet

Återvinning av rotorblad från vindkraftverk går framåt

Läs mer
Aktuellt

Finansbranschen vill skydda naturen: “När naturen mår bra blomstrar även affärerna”

Läs mer
Aktuellt

Potatis- och purjolökssoppan värmer mitt i vintern

Läs mer
Aktuellt

Energieffektivitet i gamla hus: 4 tips för ett energisnålare hus!

Läs mer
Aktuellt

Nyfikenhet för framåt

Läs mer
På fritiden

Backörnarna från Vörå: “Det bästa är att flyga!”

Läs mer
Marknadsöversikt

Elmarknadsöversikt: våren 2024

Läs mer
Aktuellt

Effektivt sparande

Läs mer
Aktuellt

Fjärrvärme ur spillvärme

Läs mer