Extrema väderfenomen sätter elnätet på prov

Ett välfungerande elnät är en livsbetingelse för samhället. Extrema väderfenomen, såsom kraftiga stormar, ökar risken för elavbrott när träd faller på elledningar.

”De senaste två åren har vi upplevt två av de värsta stormarna i historien i vårt område: stormen Aapeli på nyårsdagen 2019 och stormen Aila i september. De ställde till med ganska svåra fel och störningar”, säger Juha Rintamäki som är VD för Vasa Elnät.

Oavsett om stormarna i Finland kommer att bli starkare på grund av klimatförändringen beräknas deras följder bli värre.

”När vintrarna är milda och marken inte fryser faller träden lättare och gör skada på elnätet.”

Det viktigaste motmedlet är att gräva ner elkablarna i marken. Då är de inte utsatta för fallande träd. Vasa Elnät har påskyndat sina investeringar i jordkablar. Av stamnätet består 45 procent av jordkablar, och i lågspänningsnätet som hemmen är anslutna till uppgår andelen till över 70 procent.

Målet är att år 2028 ska 60 procent av stamnätet och 80 procent av lågspänningsnätet vara jordkablar. Elnätet i hela Finland har blivit till åren kommet och håller på att förnyas. Enligt den nuvarande lagen ska elnätet vara vädersäkert senast vid utgången av 2028. Då får ett elavbrott vara i högst sex timmar i detaljplaneområden och högst 36 timmar i övriga landet.

Vasa Elnät har avtal med fem entreprenörer som rycker ut med personal och utrustning om det blir en storstörning. Underhållet av elnätet och lokaliseringen och avgränsningen av fel sker i allt större omfattning genom automatik.

Snart ska en robot utföra en del av åtgärderna och återställa strömmen till de delar av nätet som är oskadade.

”En väsentlig sak är kommunikation med både myndigheterna och kunderna. Vi får automatiskt realtidsinformation om avbrottens varaktighet som vi kan förmedla till kunderna med sms.”

Text: Terhi Hautamäki

Energitips

Energibolagen anpassar sig till situationen på marknaden

Läs mer
Mat & recept

Smaskiga bullar!

Läs mer
Aktuellt

Med hjärta för träd: “Hellre vård än fällning”

Läs mer
Aktuellt

Vården är tryggad även vid elavbrott

Läs mer
På fritiden

Fotbollsproffset som kan kundservice

Läs mer
På fritiden

Mobilen ersätter inte böcker

Läs mer
Fenomen

En stad som gör gott

Läs mer
Aktuellt

Synpunkten: Din milstolpe 2022

Läs mer
På fritiden

Ilag: Förenade av vaken

Läs mer
Aktuellt

Datahubb: Energibranschens aktörer samarbetar för smidigare kommunikation

Läs mer
Aktuellt

Priset på el är ett aktuellt samtalsämne i Finland och världen – vad är det frågan om? Vår expert svarar

Läs mer
Hemma

Laddplats för elbilen i ett husbolag – fem tips för en lyckad anskaffning

Läs mer