Extrema väderfenomen sätter elnätet på prov

Ett välfungerande elnät är en livsbetingelse för samhället. Extrema väderfenomen, såsom kraftiga stormar, ökar risken för elavbrott när träd faller på elledningar.

”De senaste två åren har vi upplevt två av de värsta stormarna i historien i vårt område: stormen Aapeli på nyårsdagen 2019 och stormen Aila i september. De ställde till med ganska svåra fel och störningar”, säger Juha Rintamäki som är VD för Vasa Elnät.

Oavsett om stormarna i Finland kommer att bli starkare på grund av klimatförändringen beräknas deras följder bli värre.

”När vintrarna är milda och marken inte fryser faller träden lättare och gör skada på elnätet.”

Det viktigaste motmedlet är att gräva ner elkablarna i marken. Då är de inte utsatta för fallande träd. Vasa Elnät har påskyndat sina investeringar i jordkablar. Av stamnätet består 45 procent av jordkablar, och i lågspänningsnätet som hemmen är anslutna till uppgår andelen till över 70 procent.

Målet är att år 2028 ska 60 procent av stamnätet och 80 procent av lågspänningsnätet vara jordkablar. Elnätet i hela Finland har blivit till åren kommet och håller på att förnyas. Enligt den nuvarande lagen ska elnätet vara vädersäkert senast vid utgången av 2028. Då får ett elavbrott vara i högst sex timmar i detaljplaneområden och högst 36 timmar i övriga landet.

Vasa Elnät har avtal med fem entreprenörer som rycker ut med personal och utrustning om det blir en storstörning. Underhållet av elnätet och lokaliseringen och avgränsningen av fel sker i allt större omfattning genom automatik.

Snart ska en robot utföra en del av åtgärderna och återställa strömmen till de delar av nätet som är oskadade.

”En väsentlig sak är kommunikation med både myndigheterna och kunderna. Vi får automatiskt realtidsinformation om avbrottens varaktighet som vi kan förmedla till kunderna med sms.”

Text: Terhi Hautamäki

Aktuellt

Längtan efter det analoga: filmfotografering som hobby

Läs mer
Marknadsöversikt

Elmarknadsanalys: Vintern 2023-2024

Läs mer
Aktuellt

Välkommen tillbaka, vinylskivan

Läs mer
Aktuellt

Hållbarhet utvecklas med tiden

Läs mer
Aktuellt

Likvärdighet kräver handlingar

Läs mer
Aktuellt

Säsongens favoritpasta

Läs mer
Aktuellt

Kaninhoppningens budbärare

Läs mer
Aktuellt

Energieffektivitet – vad betyder det och hur kan man förbruka energi på ett så effektivt sätt som möjligt?

Läs mer
Marknadsöversikt

Elmarknadsanalys: Hösten 2023

Läs mer
Hemma

Solkraftverk för egnahemshus – producera el själv

Läs mer
Mat & recept

Sommarens godaste skärgårdspannkaka

Läs mer
Aktuellt

Tillväxt genom hårt arbete

Läs mer