Elöverföring

Vasa Elektriska säljer el i hela Finland. Det lokala elnätsbolaget ansvarar för elöverföringen.

Vasa Elnät står för elöverföringen i Vasa, Korsholm, Vörå, Laihela, Korsnäs, Malax och delar av Närpes.

Till Vasa Elnäts webbplats.

Gick elen?

Kolla avbrotten inom Vasa Elnäts distributionsområde.

Finsk Energiindustris karta visar situationen i elnätet i hela Finland.

Anslutning till elnätet

Dessa instruktioner gör det enkelt och säkert att ansluta ett nytt egnahemshus i byggnadsskedet till elnätet.

Läs mer