Elens ursprung

Den elektricitet som Vasa Elektriska Ab sålde år 2019 kan fördelas enligt energikälla:​

  • ​förnybara energikällor 37,3 %
  • kärnkraft 34,8 %
  • fossila energikällor 27,9 %.

​​Den år 2019 sålda elektricitetens specifika värde på koldioxidutsläppet var 153g/kWh. Vid elproduktionen uppstod 0,9 mg förbrukat kärnbränsle per kWh.

 

Dela