Elens ursprung

Den elektricitet som Vasa Elektriska Ab sålde år 2020 kan fördelas enligt energikälla:​

  • ​förnybara energikällor 29,1 %
  • kärnkraft 41,4 %
  • fossila energikällor 29,5 %.

​​Den år 2020 sålda elektricitetens specifika värde på koldioxidutsläppet var 156 g/kWh. Vid elproduktionen uppstod 1,1 mg förbrukat kärnbränsle per kWh.

 

Dela