Elens ursprung

Den elektricitet som Vasa Elektriska Ab sålde år 2018 kan fördelas enligt energikälla:​

  • ​förnybara energikällor 32,7 %
  • kärnkraft 31,1 %
  • fossila energikällor 36,2 %.

Elens ursprung år 2018

​​Den år 2018 sålda elektricitetens specifika värde på koldioxidutsläppet var 225 g/kWh. Vid elproduktionen uppstod 0,8 mg förbrukat kärnbränsle per kWh.

 

Dela