Elens ursprung

Den elektricitet som Vasa Elektriska Ab sålde år 2021 kan fördelas enligt energikälla:​

  • ​förnybara energikällor 36 %
  • kärnkraft 39 %
  • fossila energikällor och torv 25 %.

​​Den år 2021 sålda elektricitetens specifika värde på koldioxidutsläppet var 148 g/kWh. Vid elproduktionen uppstod 1 mg förbrukat kärnbränsle per kWh.