Elens ursprung

Information om elens ursprung och utsläpp uppdateras typiskt i början av hösten. Nästa uppdatering: augusti – september 2024.

Den elektricitet som vi sålde år 2022 kan fördelas enligt energikälla (samtliga elprodukter):​

 • ​förnybara energikällor 30 %
 • kärnkraft 39 %
 • fossila energikällor 31 %.

I fossila källor ingår även torv.

​​Den år 2022 sålda elektricitetens specifika värde på koldioxidutsläppet var 208,4 g/kWh. Vid elproduktionen uppstod 0,98 mg förbrukat kärnbränsle per kWh.

Elens ursprung enligt elprodukt

Förbrukning < 100 MWh/år

 • Klimatel: förnybara källor 10 % och kärnkraft 90 %
 • Vindel: förnybara källor 100 %
 • Börsel Vind: förnybara källor 100 %
 • Basel: förnybara källor 12,5 %, kärnkraft 41,6 % och fossila källor 45,9 %
 • Börsel: förnybara källor 12,5 %, kärnkraft 41,6 % och fossila källor 45,9 %

Förbrukning > 100 MWh/år

 • Förnybar: förnybara källor 100 %
 • Vindel: förnybara källor 100 %
 • Vattenel: förnybara källor 100 %
 • Börsel Vind: förnybara källor 100 %
 • Företagsel, CO2-neutral: förnybara källor 50 % och kärnkraft 50 %
 • Företagsel, Co2-neutral kärnkraft: 100 % kärnkraft