Elavtal till höghus

Teckna enkelt ett elavtal till höghus här. Det tar bara någon minut att beställa! Från oss får du el till ett höghus över hela Fastlandsfinland.

Elräkningarna i ett höghus är oftast små, eftersom förbrukningen av el är rimlig. Att jämföra priser är inte A och O utan det finns även utrymme för värderingsval. Ifall du vill göra gott för miljön, välj Vindel som är till 100 procent förnybar eller utsläppsfritt Klimatel.

Det lönar sig att bli vår kund ifall du uppskattar ett företag där ansvarsfulla val är i centrum, du vill ha vänlig kundbetjäning och kundförmåner så som en händig mobilapplikation.

Teckna avtal till höghus!

4 skäl till att beställa el till ett höghus av oss

 • Investeringar i förnybar energi: Vi hör till Finlands största producenter av vindkraft och vi satsar på att kontinuerligt öka produktionen av förnybar energi.
 • Lämplig prisnivå för höghus: Våra elavtal har låg grundavgift. Dess betydelse i ett höghusavtal är stor då förbrukningen är liten. Den andra delen av elpriset är energins pris som du betalar enligt förbrukning (c/kWh).
 • Våra kunder får tillgång till en mobilapplikation som kan laddas till mobiltelefonen samt en Online-tjänst där man kan följa med sin elförbrukning och man ser hur stor den nästa elräkning kommer att bli.

Så här väljer du ett passande elavtal för ditt behov

Då du bor i höghus behöver du inte vara orolig över dyra elräkningar på grund av att den låga förbrukning gör att elräkningen är måttlig, vanligtvis några tiotals euron i månaden. På så sätt kan man vid val av elavtal uppmärksamma sig på förutom priset även på elens miljövänlighet och på de tjänster som elsäljaren kan erbjuda.

Kom ihåg grönhet och ansvarsfullhet

Ett förträffligt tillfälle att minska på sitt eget koldioxidavtryck är när du väljer elavtalet. Till skillnad från andra ekogärningar kräver det ingen ansträngning och inga investeringar.

Miljövänligt el är nödvändigtvis inte dyrare än annan el. Vasa Elektriskas utsläppsfria Vindel och Klimatel -produkterna är måttligt prissatta och den som bor i höghus märker knappast alls skillnaden i räkningens slutsumma jämfört med Basel -avtalet.

 • Vindel är ditt val om du vill använda ren el som är producerat i finländska vindparker och samtidigt stödja utvecklingen av förnybar energiproduktion i Finland.
 • Klimatel är helt kolfri el. I produktionen har det förutom vindkraft även använts kärnkraft.
 • Basel är producerat till stor del kolfritt.

Tidsbundet eller fortlöpande elavtal som gäller tills vidare?

Om du önskar frihet att när som helst ändra elavtal väljer du ett fortlöpande elavtal som är i kraft tills vidare och kan sägas upp med en uppsägningstid på 14 dygn. Vasa Elektriskas avtal för Basel och Vindel är i kraft tills vidare.

Ett tidsbundet avtal garanterar att elpriset hålls oförändrad under hela avtalsperioden. Detta passar dem som önskar förutsägbarhet i sin elräkning. Ett tidsbundet avtal går inte att sägas upp mitt i avtalsperioden, förutom vid flytt. Klimatel 24 mån är ett tvåårigt tidsbundet avtal.

Välj moderna tjänster och goda kundförmåner

Som vår kund får du en mobilapplikation som är väldigt lätt att använda. Du kan också sköta elärenden via vår Online-tjänst på nätet. Dessutom får du njuta av växlande kundförmåner och du får hem vår inspirerande kundtidning.

Läs mer: Bekanta dig med kundförmånerna

Beställ el till höghus!

Så här tecknar du ett elavtal

Ett avtal till höghus är lätt att teckna via våra hemsidor. Registrera dig i tjänsten med dina bankkoder och mata in grunduppgifter som ditt namn, adress och datum då du önskar att elen ska vara påkopplad. Då den frågar mätningssättet, välj allmän el.

Kom ihåg att teckna ett elavtal i tid då du flyttar, helst två veckor eller minst två vardagar innan flytten. Då hinner vi säkert koppla på elen i tid och du slipper den snabbanslutningsavgift som nätbolaget debiterar.

Ifall du glömt att göra avtalet i tid och flytten pressar på, ring vår kundtjänst – vi kan hjälpa dig att få elen på även med en mycket snabb tidtabell.

Läs mer: Elavtal genast i kraft

Teckna avtal till höghus

Följ med din egen elförbrukning i applikationen och på nätet

Hur stor kommer min nästa räkning att bli? Hur mycket ökar till exempel flitigt bastubadande på elförbrukningen och räkningen?

Bland annat svar på dessa frågor får du från Vasa Elektriska mobilapplikationen eller från Online-tjänsten som används i webbläsaren. Du kan till exempel:

 • jämföra en månads förbrukning med förra årets förbrukning eller följa med förbrukningen med en timmes noggrannhet.
 • dokumentera info om nya elektriska apparater du skaffat hem och följa med hur elförbrukningen förändras
 • jämföra din förbrukning med vanlig förbrukning i höghus.

Så här bildas elräkningen

En person som bor i höghus betalar för el vanligtvis endast några tiotals euro i månaden Till exempel en person som bor ensam betalar uppskattningsvis 25 euro i månaden då man räknar med förutom energipriset och grundavgiften även elöverföringen och skatter. Överföringsavgiften betalas till det lokala nätbolaget som kan antingen vara samma eller någon annan än din elförsäljare. Du betalar skatt på både elen och på överföring av el.

Om du bor i ett höghus får du elräkningen vanligen fyra gånger i året, vilket innebär att du betalar tre månaders elförbrukning och överföring med en räkning.

Enkla tips: såhär minskar du på elräkningen i ett höghus

Elräkningen för ett hem i höghus kan bli lägre genom att jämföra elavtal och genom att beställa hem förmånligare el. Räkningen kan också bli lägre om man skär ner på onödig elförbrukning.

 • Golvvärmen i badrummet fungerar med direkt elvärme och det betalar du för i din elräkning. Om golvet är varmt hela tiden kan det vara möjligt att den förbrukar el i onödan – syftet med uppvärmningen är att torka det våta golvet, inte för att värma frusna fötter. Justera ner värmen med termostaten på väggen.
 • Det lönar sig att stänga av hemelektroniken efter användning eftersom de förbrukar elektricitet i standby läge.
 • Då du använder hushållsapparater lönar det sig att hålla i minne tumregeln att mera på en gång. Tvätta endast fulla maskiner med byk och disk och då du använder ugnen, laga mer mat på samma gång. Föredra energisparprogram.
 • Håll inte kyl-frysen onödigt kall. En lämplig temperatur är 5 grader i kylen och -18 grader i frysen. Höj temperaturen vid behov.
 • Bastuaggregatet förbrukar mer el på en gång än någon annan elektrisk apparat i hemmet. Bada bastu effektivt: Värm ugnen till 70–80 grader – detta är en energieffektiv temperatur – och gå till bastun så fort som den är varm. Eftervärmen räcker till att torka upp bastun.

Läs mer: Elförbrukning i höghus

Vanliga frågor