Betalningssvårigheter och elavtal

Om du är orolig över hur du ska kunna betala din el- eller fjärrvärmefaktura, kontakta oss i god tid innan fakturans förfallodag. På detta sätt kan vi hitta en lösning som passar dig. Du kan även dra nytta av olika stöd gällande elens höga pris som myndigheterna erbjuder.

Dra nytta av olika former av stöd

Myndigheterna har beslutat om olika stödformer, vars mening är att underlätta försörjningen.

1. Sänkt mervärdesskatt 1.12.2022 – 30.4.2023

Mervärdesskatten (moms) på elenergi sänks från december till april, sänkningen är från 24% till 10 %. Ändringen syns automatiskt på de fakturor, vars fakturering gäller förbrukningen mellan december och april. Ändringen gäller inte elöverföringen och inte eller elskatten, vars mervärdesskatteprocent är 24 %.

2. Elavdrag beviljat av skatteförvaltningen  1.1. – 30.4.2023

Du kan få elavdrag på beskattningen, om elräkningarna för din fasta bostad är höga. Det är frågan om ett temporärt avdrag på grund av elens höga pris. Läs mer: skatt.fi

3. Elstöd som betalas av FPA

Om du inte är berättigad till elavdraget, kan du reda ut om du möjligtvis kan få elstöd utbetalat av FPA. Läs mer: fpa.fi

4. Olika stöd för boenden

Du kan även kolla upp vilken form av stöd för boende du är berättigad till, t. ex. allmänt bostadsbidrag eller bostadsbidrag för pensionstagare. Läs mer: fpa.fi

5. Andra eventuella stödformer

Du kan kolla upp om du är berättigad till utkomststöd från FPA eller kompletterande eller förebyggande utkomstsstöd som beviljas av kommunen. Läs mer: fpa.fi

Kolla även in Takuusäätiös rådgivningstjänster som är gratis: takuusaatio.fi (endast på finska)

Flytta förfallodagen och beställ månatlig faktura

  • Du kan flytta fakturans förfallodag smidigt i vår Onlinetjänst. Om det går att flytta fakturans förfallodag, syns detta automatiskt i fältet för den öppna fakturan.
  • Du kan flytta fakturans förfallodag om du gör det innan förfallodagen, om du inte har några förfallna fakturor och om du inte flyttat förfallodagen för fakturan i fråga tidigare.
  • Det lönar sig även att ändra till en månatlig faktureringsrytm. Ändring av faktureringsrytmen går att göra i vår Onlinetjänst eller via den här blanketten.

Kontakta oss i tid och utnyttja den förlängda betalningstiden

När du kämpar med betalningssvårigheter och du kontaktar oss i tid, kan vi tillsammans hjälpa dig och hitta en lösning som passar din situation.

Hur mycket betalningstid du kan få beror alltid på din egen situation och vilken typ av lösning som passar din situation bäst.

Du sparar även onödiga betalningspåminnelsekostnader när du hanterar ärendet i god tid. Du kan alltid berätta för oss om din situation med förtroende.

Eftersom det förväntas att framförallt vinterns elräkning kommer att orsaka oro för många har vi tillfälligt förlängt den maximala betalningstiden under december 2022 till april 2023.

Som mest erbjuder vi en betalningstid på 6 månader.

Observera att vi rådgör om betalningstiden separat för varje faktura och för varje kund, beroende på situationen.

KUNDTJÄNSTENS KONTAKTUPPGIFTER

Fick du ett meddelande från indrivningen?

Om din faktura har redan hunnit gå till indrivningen, kontakta indrivningen direkt för att reda ut ärendet.