Beställ kabelkarta

Grävarbete på gång? Innan du börjar gräva eller påbörjar annat markarbete bör du ta reda på huruvida det finns fjärrvärmerör eller elkablar på området.

Information om var fjärrvärmerör och jordkablar är placerade kan beställas avgiftsfritt via webbtjänsten verkkoselvitys.fi.

Genom att logga in i tjänsten kan du enkelt markera det område du behöver information om. Den beställda kabelkartan skickas till din e-postadress. Beställ också kabelmärkning i terrängen via tjänsten.