Ångerrätt

Kom du på andra tankar? Du har som privatkund rätt att inom 14 dagar frånträda tecknat avtal utan att ange något skäl.  Ångerfristen löper ut 14 dagar efter den dag då avtalet ingicks. Du kan enkelt frånträda avtalet genom att fylla i blanketten nedan.

Om du väljer att utöva din ångerrätt genom att fylla i blanketten på den här sidan bekräftar vi utan dröjsmål per e-post att vi tagit emot ditt meddelande om frånträde. För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande innan ångerfristen gått ut.

Ditt avtal förfaller då vi har mottagit din anmälan om utövande av ångerrätt. Om elleveransen enligt avtalet har enligt din önskan börjat före ångerfristen löpt ut, alltså har du förbrukat el under avtalet med oss, kommer vi att debitera dig för den mängden el du förbrukat före anmälan gjorts i enlighet med avtalsbekräftelsen.

Som nuvarande kund kan du inte säga upp ditt avtal via blanketten

Ifall du vill säga upp ett avtal som redan trätt i kraft kan du göra det via vår Onlinetjänst eller genom att ringa vår kundtjänst.

Säg upp avtalet i Onlinetjänsten

Säg upp avtalet genom att ringa

Anmälan om utövad ångerrätt

Anmälan om utövad ångerrätt
(samtliga avtalsparter)