Ångerrätt

Kom du på andra tankar? Du har som privatkund rätt att inom 14 dagar frånträda tecknat avtal utan att ange något skäl.  Ångerfristen löper ut 14 dagar efter den dag då avtalet ingicks.

Om du väljer att utöva din ångerrätt genom att fylla i blanketten på den här sidan bekräftar vi utan dröjsmål per e-post att vi tagit emot ditt meddelande om frånträde. För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande innan ångerfristen gått ut.

Verkan av utövad ångerrätt

Ditt avtal förfaller då vi har mottagit din anmälan om utövande av ångerrätt. Om elleveransen enligt avtalet ska börja före ångerfristen löper ut, är du betalningsskyldig för den el som levererats före anmälan gjorts i enlighet med avtalsbekräftelsen.

Obs! Fyll i och skicka blanketten enbart om du ångrar att du ingått ditt elavtal och vill frånträda det.

Anmälan om utövad ångerrätt

Anmälan om utövad ångerrätt
(samtliga avtalsparter)