Vinterns elbrist – är den ännu möjlig? Experten svarar

Åtminstone hittills har vi besparats från elbrist och elransonering. Får man redan andas ut? Och hur ser det ut nästa vinter? Vi ställde dessa frågor till Fingrids expert.

I början av vintern uppmanades vi finländare att spara el. En elbrist var möjlig, eftersom Rysslands anfallskrig mot Ukraina hade satt stopp för elimport från öst.

Den värsta hotbilden var i januari, som normalt är den kallaste månaden under vintern. Januari kom och gick, och ingen elbrist uppstod. Men är alltså faran förbi?

”Helt och fullt kan man inte lova det. Men visst är sannolikheten att det ännu skulle uppstå elbrist i det här skedet av vintern liten”, menar chef för kontrollrummet på stamnätsbolaget Fingrid, Maarit Uusitalo.

Om det ännu i slutet av vintern skulle komma en lång och kall period med lite vind, skulle det kunna uppstå en situation när elen inte räcker till, analyserar Uusitalo. Vindfria dagar påverkar tillgängligheten på el eftersom en stor del av Finlands produktionskapacitet består av vindkraft.

Uusitalo berättar att det i energibranschen i år har planerats nedstängningar av äldre produktionskapacitet, som baserar sig på förbränning.

”Om förbrukningen ökar är det inte omöjligt att det nästa vinter igen uppstår samma risk för att elen inte räcker till.”

Finland inspirerades av eltalko

I början av vintern 2022 uppskattade Fingrid att Finlands produktionskapacitet sammanlagt skulle vara 12 900 megawattimmar, när kraftverket Olkiluoto 3:s produktion tas med i beräkningen. Den högsta förbrukningen uppstår när det är kallt, och den beräknades vara 14 400 megawattimmar.

Efterfrågan översteg ändå inte i något skede utbudet på el. Det kan vi tacka hushållen och industrin för där man gått in för flexibel förbrukning:

  • I industrin har man skjutit fram produktionen från morgonen till mitt på dagen, från dag till kväll, eller till nattetid när det finns gott om förmånlig elektricitet.
  • Hushållen har flyttat sin elförbrukning, t.ex. väntat med att knäppa på tvättmaskinen eller påbörja matlagningen eller ladda bilen, och siktat på timmar när elen har varit billig på elbörsen.
  • I hemmens uppvärmning har man använt alternativa energikällor, såsom vedeldning.
  • Nya luftvärmepumpar har installerats i hemmen för att alstra värme energieffektivt.
  • Inomhustemperaturerna i hemmen har sänkts.

Elbristen har förhindrats också tack vare att man sparat el. I december 2022 förbrukades det 10 procent mindre el i Finland än året innan.

”Det motsvarar den årliga produktionen i kraftverket Olkiluoto 3. Det har haft en tydlig roll i förebyggandet av elbrist.”

Inom Vasa Elnäts område har man sparat ännu mer el. Från september till december sparade bolagets kunder som minst 10 procent el i jämförelse med året innan. I november var förbrukningen 19 procent mindre än år 2021, och i december uppnåddes en riktig höjdare; 23 procent mindre elförbrukning än i december 2021, när man inte beaktar temperaturskillnader.

Läs också Vasa Elnäts pressmeddelande Elförbrukningen har minskat rejält

Allt mer vindkraft – och mer behövs

När elimporten från Ryssland avslutades uppstod en lucka på cirka 1 000 megawattimmar el i Finland. Under vintern har den luckan lappats med elimport från Estland och Sverige samt med inhemsk produktionskapacitet.

Den inhemska produktionen är enligt Uusitalo på god nivå. Kärnkraftverket Olkiluoto 3 ska enligt planerna starta under första halvan av 2023. År 2022 byggdes det en rekordstor mängd vindkraft: sammanlagt 437 vindkraftverk togs ibruk under årets gång. Innan utgången av 2023 ökar den maximala tillfälliga effekten för vindkraft från femtusen till sjutusen megawatt.

”I framtiden, när vindkraftsproduktionen ökar och Olkiluoto 3 är igång, kommer Finland att på årsnivå vara självförsörjande på el.”

Trots det behövs mer vindkraft. Det beror på att också elbehovet växer. I framtiden behövs alltmer el bland annat i trafiken, i den kolfria framställningen av stål, i produktionen av väte och i datacentraler.

”Finland är ett attraktivt investeringsobjekt när det gäller till exempel vindkraft. Här har vi ett brukssäkert elnät där fel repareras snabbt och elavbrott är kortvariga.”

Fingrid förstärker gränsöverskridande nätförbindelser

Nätförbindelser till grannländerna balanserar det nordisk-baltiska elsystemet och förbättrar dess brukssäkerhet. Därför förstärker Fingrid också gränsöverskridande nätförbindelser. Mellan norra Sverige och Finland byggs som bäst en tredje gränskabel. En sådan diskuteras också med Estlands stamnätsbolag.

I det nordisk-baltiska elsystemet strävar man efter att de billigaste produktionsanläggningarna, det vill säga vindkraftverk och vattenkraftverk, alltid utnyttjas först.

Det minskar på användningen av fossila bränslen. El importeras och exporteras i bägge riktningar.

”Även om Finland i framtiden på årsnivå kommer att vara självförsörjande på el, så har vi givetvis framför oss också situationer när vi behöver exportera eller importera el”, konstaterar Maarit Uusitalo.

Aktuellt

Många företag är skyldiga att installera laddplats för elbilar ännu i år

Läs mer
Fenomen

Ett hem för många generationer

Läs mer
Fenomen

Rymdcenter hjälper företag

Läs mer
Hållbarhet

Återvinning av rotorblad från vindkraftverk går framåt

Läs mer
Aktuellt

Finansbranschen vill skydda naturen: “När naturen mår bra blomstrar även affärerna”

Läs mer
Aktuellt

Potatis- och purjolökssoppan värmer mitt i vintern

Läs mer
Aktuellt

Energieffektivitet i gamla hus: 4 tips för ett energisnålare hus!

Läs mer
Aktuellt

Nyfikenhet för framåt

Läs mer
På fritiden

Backörnarna från Vörå: “Det bästa är att flyga!”

Läs mer
Marknadsöversikt

Elmarknadsöversikt: våren 2024

Läs mer
Aktuellt

Effektivt sparande

Läs mer
Aktuellt

Fjärrvärme ur spillvärme

Läs mer