Vasa får stort underjordiskt energilager

Grottorna under Vasklot ska användas som värmelager. Lagret är det största av sitt slag i Finland, när det tas i bruk. Satsningen möjliggör nya, ekologiskt hållbara lösningar i fjärrvärmeproduktionen.

Vad handlar det om?
Vasa Elektriska och EPV Energi drar nytta av grottorna under kraftverket på Vasklot i Vasa och förvandlar dem till ett värmeenergilager.

”Vår målsättning är att grottorna tas i bruk nästa sommar”, säger Stefan Damlin, VD för Vasa Elektriska.

Det blivande lagret består av två hålrum, som ligger på 30 meters djup och har en sammanlagd volym på 210 000 m3.

När lagret väl är färdigt kommer det att vara störst i sitt slag i Finland. Grottorna har tidigare använts som oljelager.

Kostnaderna beräknas uppgå till cirka fem miljoner euro. Projektet har beviljats understöd från arbets- och näringsministeriet.

Hur sker lagringen i praktiken?
I den större grottan pumpas uppvärmt vatten, vars värme förflyttas till fjärrvärmenätet efter behov. Den mindre grottan fungerar som expansionskärl för vattnet.

Den lagrade energimängden är 7 000–9 000 megawattimmar. Det är tusen gånger mer än kapaciteten i det största elbatteriet i Norden som är under byggnad.

Vad är målet med värmelagren?
”Värmelagren är en effektiv lösning när vi ska avveckla stenkol helt och hållet. De jämnar ut toppar i fjärrvärmeproduktionen och gör det möjligt att ta tillvara den överskottsvärme som uppstår i Vasatrakten. På en längre sikt möjliggör de också att vind- och solenergi kan utnyttjas i större utsträckning och på ett mer flexibelt sätt än idag”, säger Damlin.

Lagren gör det möjligt att minska förbrukningen av stenkol med över 30 procent och att övergå till förnybara och kolneutrala energikällor i fjärrvärmeproduktionen.

Energilagringen i grottorna är en lösning som är oberoende av produktionsteknik eller bränsle.

Aktuellt

Många företag är skyldiga att installera laddplats för elbilar ännu i år

Läs mer
Fenomen

Ett hem för många generationer

Läs mer
Fenomen

Rymdcenter hjälper företag

Läs mer
Hållbarhet

Återvinning av rotorblad från vindkraftverk går framåt

Läs mer
Aktuellt

Finansbranschen vill skydda naturen: “När naturen mår bra blomstrar även affärerna”

Läs mer
Aktuellt

Potatis- och purjolökssoppan värmer mitt i vintern

Läs mer
Aktuellt

Energieffektivitet i gamla hus: 4 tips för ett energisnålare hus!

Läs mer
Aktuellt

Nyfikenhet för framåt

Läs mer
På fritiden

Backörnarna från Vörå: “Det bästa är att flyga!”

Läs mer
Marknadsöversikt

Elmarknadsöversikt: våren 2024

Läs mer
Aktuellt

Effektivt sparande

Läs mer
Aktuellt

Fjärrvärme ur spillvärme

Läs mer