Vasa får stort underjordiskt energilager

Grottorna under Vasklot ska användas som värmelager. Lagret är det största av sitt slag i Finland, när det tas i bruk. Satsningen möjliggör nya, ekologiskt hållbara lösningar i fjärrvärmeproduktionen.

Vad handlar det om?
Vasa Elektriska och EPV Energi drar nytta av grottorna under kraftverket på Vasklot i Vasa och förvandlar dem till ett värmeenergilager.

”Vår målsättning är att grottorna tas i bruk nästa sommar”, säger Stefan Damlin, VD för Vasa Elektriska.

Det blivande lagret består av två hålrum, som ligger på 30 meters djup och har en sammanlagd volym på 210 000 m3.

När lagret väl är färdigt kommer det att vara störst i sitt slag i Finland. Grottorna har tidigare använts som oljelager.

Kostnaderna beräknas uppgå till cirka fem miljoner euro. Projektet har beviljats understöd från arbets- och näringsministeriet.

Hur sker lagringen i praktiken?
I den större grottan pumpas uppvärmt vatten, vars värme förflyttas till fjärrvärmenätet efter behov. Den mindre grottan fungerar som expansionskärl för vattnet.

Den lagrade energimängden är 7 000–9 000 megawattimmar. Det är tusen gånger mer än kapaciteten i det största elbatteriet i Norden som är under byggnad.

Vad är målet med värmelagren?
”Värmelagren är en effektiv lösning när vi ska avveckla stenkol helt och hållet. De jämnar ut toppar i fjärrvärmeproduktionen och gör det möjligt att ta tillvara den överskottsvärme som uppstår i Vasatrakten. På en längre sikt möjliggör de också att vind- och solenergi kan utnyttjas i större utsträckning och på ett mer flexibelt sätt än idag”, säger Damlin.

Lagren gör det möjligt att minska förbrukningen av stenkol med över 30 procent och att övergå till förnybara och kolneutrala energikällor i fjärrvärmeproduktionen.

Energilagringen i grottorna är en lösning som är oberoende av produktionsteknik eller bränsle.

Energitips

Energibolagen anpassar sig till situationen på marknaden

Läs mer
Mat & recept

Smaskiga bullar!

Läs mer
Aktuellt

Med hjärta för träd: “Hellre vård än fällning”

Läs mer
Aktuellt

Vården är tryggad även vid elavbrott

Läs mer
På fritiden

Fotbollsproffset som kan kundservice

Läs mer
På fritiden

Mobilen ersätter inte böcker

Läs mer
Fenomen

En stad som gör gott

Läs mer
Aktuellt

Synpunkten: Din milstolpe 2022

Läs mer
På fritiden

Ilag: Förenade av vaken

Läs mer
Aktuellt

Datahubb: Energibranschens aktörer samarbetar för smidigare kommunikation

Läs mer
Aktuellt

Priset på el är ett aktuellt samtalsämne i Finland och världen – vad är det frågan om? Vår expert svarar

Läs mer
Hemma

Laddplats för elbilen i ett husbolag – fem tips för en lyckad anskaffning

Läs mer