Vasa får stort underjordiskt energilager

Grottorna under Vasklot ska användas som värmelager. Lagret är det största av sitt slag i Finland, när det tas i bruk. Satsningen möjliggör nya, ekologiskt hållbara lösningar i fjärrvärmeproduktionen.

Vad handlar det om?
Vasa Elektriska och EPV Energi drar nytta av grottorna under kraftverket på Vasklot i Vasa och förvandlar dem till ett värmeenergilager.

”Vår målsättning är att grottorna tas i bruk nästa sommar”, säger Stefan Damlin, VD för Vasa Elektriska.

Det blivande lagret består av två hålrum, som ligger på 30 meters djup och har en sammanlagd volym på 210 000 m3.

När lagret väl är färdigt kommer det att vara störst i sitt slag i Finland. Grottorna har tidigare använts som oljelager.

Kostnaderna beräknas uppgå till cirka fem miljoner euro. Projektet har beviljats understöd från arbets- och näringsministeriet.

Hur sker lagringen i praktiken?
I den större grottan pumpas uppvärmt vatten, vars värme förflyttas till fjärrvärmenätet efter behov. Den mindre grottan fungerar som expansionskärl för vattnet.

Den lagrade energimängden är 7 000–9 000 megawattimmar. Det är tusen gånger mer än kapaciteten i det största elbatteriet i Norden som är under byggnad.

Vad är målet med värmelagren?
”Värmelagren är en effektiv lösning när vi ska avveckla stenkol helt och hållet. De jämnar ut toppar i fjärrvärmeproduktionen och gör det möjligt att ta tillvara den överskottsvärme som uppstår i Vasatrakten. På en längre sikt möjliggör de också att vind- och solenergi kan utnyttjas i större utsträckning och på ett mer flexibelt sätt än idag”, säger Damlin.

Lagren gör det möjligt att minska förbrukningen av stenkol med över 30 procent och att övergå till förnybara och kolneutrala energikällor i fjärrvärmeproduktionen.

Energilagringen i grottorna är en lösning som är oberoende av produktionsteknik eller bränsle.

Aktuellt

Fjärrvärmehushållen kan nu enkelt byta till en helt koldioxidfri produkt

Läs mer
Aktuellt

Elbilarnas laddningstoppar kan styras

Läs mer
På fritiden

Så här stickar du vinterns succéprodukt, Vasa Elektriska-stickasockor!

Läs mer
På fritiden

Lena Salmi: Att skejta har gett mig mod och självförtroende

Läs mer
Aktuellt

Vasaenergi som bäst – inom kort från Östermark

Läs mer
Mat & recept

Mockarutor + rocky road = ett drömpar

Läs mer
Fenomen

Smarta kläder förändrar livet

Läs mer
Fenomen

Hjärnforskare Minna Huotilainen: Huvudet behöver paus från smarta apparater

Läs mer
Aktuellt

Synpunkten: Ekologi styr utvecklingen av fjärrvärme

Läs mer
Aktuellt

Vasa får stort underjordiskt energilager

Läs mer
Aktuellt

Stefan Damlin: Modigt mot det nya

Läs mer
Aktuellt

Vasakompetens: Plast får nytt liv

Läs mer
Dela