Nelli, Saku, Johanna och Onni är vårens Vasa Elektriska-stipendiater

Också i år delar Vasa Elektriska ut stipendier för sammanlagt 10 000 euro. Sammanlagt betalas stipendier till nästan 30 grundskolor (årskurs 7–9), gymnasier, högskolor och andra läroanstalter.

– Vi har tagit fram specifika utdelningsgrunder, men valet av stipendiater gör givetvis skolorna själva, berättar Olli Arola, Vasa Elektriskas direktör för strategi och samhällsansvar.

Vasa Elektriska önskar att med hjälp av utdelningsgrunderna hitta de elever och studerande som visar intresse för energibranschen eller klarar sig bra i sina studier inom teknik eller elteknik.

Vi tog ett snack med tre av stipendiaterna för våren 2023: Nelli och Saku, som i juni utexaminerades från Vamia och blev färdiga automationsmontörer, Johanna, som är nyutexaminerad diplomingenjör i informationsteknologi från Åbo Akademi samt med Onni, som i höst ska börja gymnasiet.

Ett hurudant arbete intresserar de nyutexaminerade?

– Jag är intresserad av energibranschen och framför allt av industriautomation. Jag tycker jag tänker logiskt, vilket gjorde att automation genast kändes rätt, berättar Saku.

Nelli är egentligen intresserad av allt än så länge, eftersom branschen är så ny för henne.

Johanna har sedan år 2006 jobbat på Wärtsilä i olika roller. Där började hon efter att hon utbildat sig till ingenjör. Under tiden har hon också hunnit avlägga en examen på masternivå inom teknologibaserat ledarskap. Energibranschen intresserar fortsättningsvis.

– Jag tycker om utveckling och att lära mig nytt. Det finns det gott om i en bransch med ständig utveckling, berättar Johanna.

Onni har just gått ut grundskolan och ska börja gymnasiet i höst. Energibranschen intresserar, även om den just nu kanske inte finns med i bilden som en del av Onnis karriärdrömmar.

– Energibranschen är en del av vår allas vardag i nuvarande världsläge, funderar han och tänker att han i egenskap av konsument känner branschen ganska bra.

Hur är det med framtiden?

– På lång sikt är jag intresserad av att jobba med elinstallationer, berättar Nelli.

Johanna tänker att hon troligen kommer att fortsätta jobba med olika utvecklingsprojekt inom informationsteknologi.

Onni hoppas att han i framtiden kan studera juridik.

– Att studera juridik för med sig en sådan positiv sak, att man som färdig jurist kan arbeta med olika bolag. Det skulle ge mig en bred kompetens.

Saku har siktet inriktat på jobb inom just industriautomation.

– Att framställa en produkt automatiskt en fas i taget är på många sätt en logisk, tydlig och intressant process, funderar han. Om fem år planerar han att ha gått också en yrkeshögskoleutbildning, och hoppas han då jobbar inom det han gillar mest.

– Jag hoppas att jag då kan jobba med att antingen utveckla eller underhålla automation här i Vasa.

– Tack ännu till alla mina lärare och övrig personal på Vamia för att ni hjälpt mig att utvecklas till en expert inom energibranschen, hälsar Saku.

Onni vill ännu bekräfta att vi lyckats med det som också är målet med Vasa Elektriska-stipendiet:

– Jag är mycket tacksam för stipendiet och är säker på att stipendier och dylika sätt att komma ihåg oss studeranden för med sig ett intresse för branschen.

Tack för responsen, Onni!

Grattis Nelli, Saku, Johanna och Onni samt alla övriga Vasa Elektriska-stipendiater!

I det här skedet är Nelli ännu intresserad av allt. I framtiden ser hon fram emot att jobba med elinstallationer.

Saku är intresserad av att jobba med att utveckla eller underhålla automation i Vasa.

“Jag tycker om utveckling och att lära mig nytt”, berättar Johanna, som redan har avlagt ett flertal olika examina.

Onni har precis gått ut grundskolan och ska börja gymnasiet. Han siktar på att i framtiden bli jurist.

Hemma

Tystnad gör gott

Läs mer
Aktuellt

Seglarveteraner

Läs mer
Aktuellt

Färre utsläpp i sjöfarten

Läs mer
Aktuellt

Man lär sig om energibranschen på kaffepausen

Läs mer
Mat & recept

Sommarens fräschaste drink

Läs mer
Iakttagelser

Stora frågor – små gärningar

Läs mer
Hemma

Enkla tips för att sommarstäda bilen

Läs mer
Hemma

Dagens besökskultur är avslappnad, men inte spontan

Läs mer
Aktuellt

Kommer börsel snart att följas i kvarttimmes intervaller i stället för på timbasis?

Läs mer
Marknadsöversikt

Elmarknadsöversikt: sommaren 2024

Läs mer
Aktuellt

Många företag är skyldiga att installera laddplats för elbilar ännu i år

Läs mer
Fenomen

Ett hem för många generationer

Läs mer