Vasa är en lysande möjlighet för batteriindustrin

Vasa går in i batteriindustrins tidsålder när brittiska Johnson Matthey smider planer på en batterimaterialfabrik i staden. Bland annat etableringsklar mark och tillgång till grön el lockar branschens investeringar till Vasa.

Brittiska Johnson Matthey, en internationell aktör i batterivärdekedjan, har valt Vasa som sin etableringsplats. Företaget tecknade i våras ett gemensamt intentionsavtal med staden. Byggandet av den nya fabriken ska inledas redan i år, och produktionen ska börja år 2024.

För fabriken har anvisats en tomt på cirka 50 hektar i området GigaVasa i Långskogen i Vasa. GigaVasa är ett industriområde avsett för företag inom batteribranschen.

Fabriken höjer förädlingsvärdet på batteriindustrin i Finland. Hittills har bara förstadier till batterier producerats här.

Den nya produktionsanläggningen tillverkar även katodmaterial till batterier.

”Ju högre förädlingsvärdet är, desto större är fabrikens värde när det gäller pengar och sysselsättning”, säger Vasa Elektriskas verkställande direktör Stefan Damlin.

Han påpekar att fabriken även har betydelse i ett europeiskt sammanhang. Den höjer den europeiska självförsörjningen inom batteriindustrin, som idag är starkt koncentrerad till Asien.

Vasa Elektriska har varit involverad i förhandlingarna som expert på energibranschen.

”Vi har tagit fram möjligheter och gett synpunkter på vad man skulle kunna göra på energisidan på fabriken. Ett exempel är tillvaratagandet av överskottsvärmen till fjärrvärmenätet. På Johnson Matthey är de intresserade av gröna energilösningar, och de använder bara förnybar och utsläppsfri energi.”

Även priset på energi och leveranssäkerheten i Finland var av betydelse, eftersom batteriindustrin är mycket energiintensiv. Damlin ger ett exempel: om hela GigaVasa-området byggdes fullt med batteriindustri skulle det vara den mest energiintensiva platsen i landet. Effektbehovet skulle uppgå till 1000 megawatt.

”På en riktigt kall vinterdag när det är -30 grader kan effektbehovet i hela landet uppgå till 15000 megawatt. Det ger en fingervisning om branschens energibehov.”

Hur ser framtiden ut för batteriindustrin i Vasa?

”Det återstår att se hur Johnson Matthey eventuellt bygger ut sin verksamhet”, säger Damlin.

Vasa stad hoppas på att få hela GigaVasa-området fyllt med batteriföretag.

Området lockar nya investerare med samma styrkor som överbevisade det brittiska bolaget: etableringsklar tomtmark med godkänd detaljplan och välfungerande logistik med närhet till järnväg, flygplats och sjöförbindelse till Sverige.

Dessutom ligger området i anslutning till det finska stamnätet som har en leveranssäkerhet på nästan 100 procent. Det ger utmärkta förutsättningar för energiintensiv industri.

Ytterligare dragplåster för investerare i Vasaområdet är den starka energikompetensen och utbudet på hållbara lösningar inom bland annat byggande och energiproduktion.

”Att det finns tillgång till grön energi i form av vindkraft i Finland och Öster-botten är väldigt viktigt.”

Hemma

Fjärrvärme är framtidens värmelösning – experten räknar upp framgångsstegen

Läs mer
Aktuellt

Laddplats för elbilen till egnahemshuset – fyra tips för ett lyckat köp

Läs mer
Aktuellt

Välgörenhet på egen hand: @aurikatariina städar hos främmande människor utan ersättning!

Läs mer
Aktuellt

Anslutning till elnätet

Läs mer
Energitips

Allt du behöver veta om att ladda elbilar

Läs mer
Aktuellt

Solpanelerna allt lönsammare – du får nu en större ekonomisk nytta!

Läs mer
Aktuellt

Skeppet som blev världens snackis

Läs mer
Aktuellt

Stugan för fyra årstider: 5 tips för stuglivet året runt!

Läs mer
Aktuellt

Fjärrvärmen lever och andas i takt med invånarna

Läs mer
Mat & recept

Av kärlek till kallrökt lax

Läs mer
Aktuellt

Vasa är en lysande möjlighet för batteriindustrin

Läs mer
Aktuellt

Alpackor som passion: “De har en mystisk kraft som är svår att förklara”

Läs mer
Dela