Nyfikenhet för framåt

Marita Klockars är fortfarande entusiastisk över sitt arbete efter 23 år på Vasa Elektriska. Nyfikenhet och nya kompetenser har gett henne mångsidiga arbetsuppgifter. Vi ställde Marita tre frågor!

Vad är det du jobbar med?

”Min arbetstid fördelas jämnt mellan två olika uppgifter. Jag är processutvecklare sedan ungefär ett år tillbaka och dataskyddsombud sedan årsskiftet. I den tidigare består min arbetsuppgift av att med hjälp av robotik utveckla processer och minska behovet av manuellt arbete. Jag är också med i gruppen som testar kunddatasystemet. Där är jag huvudansvarig för att testa försäljningens processer i systemet.

De senaste åren har en stor del av arbetstiden gått åt till att införa Datahub. Det är ett stort projekt där vi har samarbetat både inom koncernen Vasa Elektriska och med andra aktörer i elbranschen, såsom Fingrid. Datahub är ett centraliserat system för informationsutbyte på detaljmarknaden för el som togs i bruk i februari 2022. Före det kommunicerade alla elförsäljare och nätbolag sinsemellan, men nu går alla kunddata- och avtalsärenden genom Datahub.

I min andra arbetsuppgift blir jag allt mer bekant med dataskydd för varje dag som går eftersom jag ingår i vår i grupp för datasäkerhet som möts varje vecka. Där går vi igenom frågor kring cybersäkerhet och dataskydd med kolleger från det digitala teamet.”

Vad sporrar dig till nya utmaningar?

”Kanske är det nyfikenheten. 23 års erfarenhet har gett en bred kompetens och ger mod att anta utmaningar. Det känns bra att kunna nyttiggöra sitt kunnande och vara till hjälp.

Innan jag började på Vasa Elektriska 2001 jobbade jag på kontoret hos ett IT-företag. Jag längtade efter fler utmaningar. Sedan jag kom hit har jag aldrig haft tråkigt på jobbet. Jag arbetar med mitt eget och andra team, och tillsammans uppnår vi våra mål. Jag har fått vara med i många förnyelser, och branschen fortsätter att utvecklas. Det är uppdateringar av kunddatasystemet, lagändringar och förändringar i elförsäljningsvillkoren.

Det är också nytt att elpriset allt mer påverkar människors vardag. Vi tar fram nya elprodukter för att kunden allt effektivare med sin egen förbrukning ska kunna påverka kostnaden.”

Hur har du utvecklats i ditt arbete?

”Jag håller mig informerad genom att läsa nyhetsbrev från Fingrid och Energimyndigheten. Dessutom är jag med i Fingrids kundkommitté där jag får ta del av aktuella ärenden. Jag lär mig också hela tiden av mina härliga kolleger. Även samarbetet med olika team ger mig energi.

När jag började i kundtjänsten hos Vasa Elektriska visste jag så gott som ingenting om elbranschen. Jag fick möjlighet att delta i ett projekt där vi överförde elförsäljningsavtal till vårt kunddatasystem. Det väckte mitt intresse för tekniska arbeten och informationsutbytet inom elhandeln.

Därefter har jag varit med i många olika projekt. Jag har haft ett antal titlar, till exempel försäljningsförhandlare, serviceexpert och streamkoordinator, men titlarna har inte kunnat beskriva alla mina arbetsuppgifter.”

Text: Elina Vironen
Foto: Linus Lindholm

Marita Klockars

Yrke: processutvecklare och dataskyddsombud
Utbildning: merkonom
Fritidsintressen: körsång, frilufts- och stugliv
Familj: make och två barn

Fenomen

Ett hem för många generationer

Läs mer
Fenomen

Rymdcenter hjälper företag

Läs mer
Hållbarhet

Återvinning av rotorblad från vindkraftverk går framåt

Läs mer
Aktuellt

Finansbranschen vill skydda naturen: “När naturen mår bra blomstrar även affärerna”

Läs mer
Aktuellt

Potatis- och purjolökssoppan värmer mitt i vintern

Läs mer
Aktuellt

Energieffektivitet i gamla hus: 4 tips för ett energisnålare hus!

Läs mer
Aktuellt

Nyfikenhet för framåt

Läs mer
På fritiden

Backörnarna från Vörå: “Det bästa är att flyga!”

Läs mer
Marknadsöversikt

Elmarknadsöversikt: våren 2024

Läs mer
Aktuellt

Effektivt sparande

Läs mer
Aktuellt

Fjärrvärme ur spillvärme

Läs mer
Aktuellt

Viktigt att få vara ofullständig

Läs mer