Musik som en del av varumärket

Det audiella ökar i popularitet, och allt fler företag vill skilja sig från mängden till exempel med musik. Då anlitar många Lauri Domnick som är proffs på audiellt varumärkesbyggande.

Musik påverkar starkt människans beteende. Det man hör upplever man ofta intensivt – till och med starkare än det man ser.

”Musiken har en enorm effekt på hur vi upplever ett varumärke. Den borde definieras som en del av varumärket eftersom dess verkan är så stor”, säger Lauri Domnick, Head of Audio Branding hos Bauer Media.

”Ett lyckat ljud förstärker varumärkets identitet och värderingar genom olika audiella element. Det blir en del av företagets varumärkesidentitet på samma sätt som den visuella identiteten med logotyp och visuellt uttryck.”

Den audiella identiteten hörs överallt där företaget finns. Den kan bestå av till exempel musik, ljudlogotyper, jinglar, tal och ljudlandskap.

Även bakgrundsmusik kan byggas upp så att den förstärker varumärkets image och stöder kundupplevelsen. När den är som bäst ger den också lite överraskningar till kunden.

”Lyckligtvis är det fler och fler företag som ser bakgrundsmusiken som en elementär del av deras varumärke och förstår dess värde och slagkraft.”

Ett eget ljud gör företaget mer känt och påverkar positivit verksamheten genom att exempelvis skapa engagemang hos kunden.

Domnick tycker man gjort ett bra jobb i Finland. Var fjärde av de hundra största reklamköparna i Finland använder sig av egna ljudelement. Oftast hörs ljudelementen i reklamen.

De flesta företag ser det audiella varumärket som en del av marknadskommunikationen. Domnick skulle ändå gärna se det audiella varumärket även i telefontjänster, affärslokaler och mobilappar.

”Så skulle man kunna bygga upp samma känsla och varumärkesupplevelse överallt.”

Men det är förstås resultaten som räknas. Domnick citerar en undersökning som säger att sannolikheten att kunderna kommer ihåg ett företag är 96 procent högre om företaget konsekvent använder sig av ett eget ljud jämfört med ett varumärke utan ljud.

Enligt samma undersökning är sannolikheten att kunderna köper företagets produkter eller tjänster cirka 24 procent större.

”Vår största hit är Puuilo. Vår låt Morjensta pöytään ökade den assisterade igenkänningsgraden för företaget från 75 till 95 procent på en kort tid. Även kundernas avsikter att handla där ökade genast.”

Domnick jämför audiellt varumärkesbyggande med långdistans- eller ultralöpning. Snabba vinster är tunnsådda.

”Det fina med audiellt varumärkesbyggande är att vi pratar om en sak som inte är konkret men som ändå rör oss. Det handlar om en känsla, men vi kan mäta och undersöka den. Vi kan verifiera att den verkligen fungerar.”

Vasa Elektriskas nya ljud

Vasa Elekriska fick nyligen en egen ljudvärld som har fått ett exceptionellt bra mottagande. I en konsumentpanel beskrev över 70 procent av svararna den som energisk, tydlig, positiv, modern och avslappnad.

Har du redan hört vår ljudlogotyp?